Gedachteniszondag in de Kruiskerk Gedachteniszondag in de Kruiskerk


Zondag 26 november 2023, Gedachteniszondag in de Kruiskerk.
Tijdens de dienst werden de namen genoemd van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn in het kerkelijkjaar november 2022 - november 2023.
Thema: Zodra Jacob bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op.
Het was fijn dat zoveel gasten en gemeenteleden in deze dienst aanwezig waren.
Voor elk gemeentelid dat ons is ontvallen werd door de familie of door de ouderling een kaars ontsoken aan de Paaskaars aangestoken. De fluitgroep 'Unda Maris' speelde het lied 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'. (Lieds 598 uit Liedboek 2013)
Ook konden alle mensen die het wilden voor iemand een kaars aansteken. 


 
terug