herinrichtig Kruiskerk herinrichtig Kruiskerk
Zoals u ongetwijfeld weet zijn we begonnen met de herinrichting van de kerkzaal.
De contracten zijn getekend met de aannemer Henckel, Meedhuizen, Westerdijk (verwarminginstallaties) Farmsum, Bagnay Schilders Farmsum en Electro bedrijf Douwe Feenstra. Zoals u ziet bedrijven uit de buurt. Voor de geluidsinstallatie e.d. zijn er afspraken gemaakt met de firma Schaap uit Zwolle. Door de bouwcommissie is al veel werk verzet in de voorbereiding en nu in de uitvoering.
Inmiddels zijn we begonnen. De kerkbanken zijn verwijderd. Een aantal zijn naar kerkleden gegaan. De meeste zijn gegaan naar een stichting in Hellum, Bovenpad 13.  Hier zijn 3 stichtingen gevestigd nl. “Cultuureiland”, “de Draad” (kunstcentrum),
“Beleveniscollectief”. Ze hebben een site op internet. Zij gaan de banken hergebruiken voor de inrichting van een cultuurloods in de nabijheid van het Schildmeer.
De achterzijde van het liturgisch centrum is verwijderd en opgeslagen. Een deel zal hergebruikt worden voor de kapel/ het stiltecentrum. Een behoorlijk klus was het verwijderen van de vloerbedekking en de spijkers en krammen uit de vloer. Afgelopen week is de nieuwe bedrading onder de vloer aangelegd. Voor zowel electriciteit als voor de geluid- en beeldinstallaties. Dit alles is door vrijwilligers gedaan. De vloer is inmiddels horizontaal gemaakt door de firma Henckel en ook daar hebben vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.
Komende week zal het oude plafond verwijderd worden. Er zal dan ook weer een beroep worden gedaan op vrijwilligers voor het opruimen.
De werkgroep is weer bij elkaar geweest en er zijn afspraken gemaakt omtrent het uitwerken van een aantal zaken.
Over de vorderingen van de verbouw is afgesproken dat we proberen om wekelijks iets in de zondags brief te melden en in het kerkblad. Ook op de website zal de informatie komen  met foto’s. Daarnaast kan iedereen een kijkje komen nemen. We stellen voor om hiertoe elke vrijdag vanaf 16.00 tot 17.00 uur de kerkdeur geopend te hebben. Een lid van de bouwcommissie zal dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.
Zeer tevreden zijn we over de gang van zaken tot nu toe en van de opgave van het groot aantal vrijwilligers.
De bouwcommissie Dirk Doornbos (projectleider), Douwe Feenstra
Kees Oosterveld en Elibert Schollema.

Rienk Krist (kerkrentmeester)

 
terug