Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen” Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen”

Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.

Ledental: momenteel 14 dames

Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57

terug