College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiele zaken van de gemeente van diaconale aard toe aan het college van diakenen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Mw. N. Kwakkelstein     C. Houtmanstraat 8   
kwakkelstein@zonnet.nl
Penningmeester
Dhr. J. Reinders             Zilverschoon 28                
jjreinders@outlook.com 
Secretaris:
Dhr. M. Graveland      Essenlaan 7, Meedhuizen    
mgraveland@home.nl    
                      
terug