College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiele zaken van de gemeente van diaconale aard toe aan het college van diakenen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: dhr. W Eisema, e-mail, woutereisema@gmail.com
Secreataris: Mw. J..de Jonge, email:  jm.dejonge@home.nl
Penningmeester: Mw. E de Vries, e-mail: pastore.devries@xs4all.nl
                      
terug