Het ronde raam in de Kruiskerk. Het ronde raam in de Kruiskerk.
Symboliek van het Licht:
Wereldwijd is Licht het symbool van goddelijkheid.
De Bijbel staat vol met verhalen over het Licht.
Dat begint al met het scheppingsverhaal in Genesis 1,
 “Er zij Licht”. En God zag dat het goed was.

In het Johannes evangelie zegt Jezus: “Ik ben het licht der wereld.”
Ook het licht van de Paaskaars is een symbool voor Gods liefde.

Het Licht is juist midden in het raam vertegenwoordigd.
Op dezelfde plek waar we ook het Licht in de gemeente graag willen hebben.
Onze gemeente wordt geïnspireerd door de symboliek van de regenboog waarvan de kleuren zichtbaar zijn linksonder in het raam.
De symboliek van de regenboog wordt al vertelt in het verhaal over de gedenkhoek.                    
In de regenboog zie je de verbinding met beide ramen.
 
terug