Gespreksgroep: Een goed verhaal rond Bijbel en Geloof Gespreksgroep: Een goed verhaal rond Bijbel en Geloof
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is Een goed verhaal. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Dit goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. Daarom kan een goed verhaal niet zonder een gesprek daarover. Tijdens zes bijeenkomsten willen we het geloofsgesprek met elkaar voeren. Thema’s die aan de orde komen zijn: Hoe kun je je geloof delen en het geloofsgesprek voeren?; Hoe gaan we om met onderlinge verschillen?; Wat betekent de Bijbel voor je?; Wat wil dat zeggen: Een goed verhaal?; Omgaan met verlangen en twijfel


Begeleiding:   ds. Marja de Jager

Plaats:          Het Anker
Data:           2 oktober; 9 oktober; 16 oktober; 30 oktober; 6 november; 13 november 2019
Tijd:             14.00 – 16.00 uur
Opgave:              Vóór 27 september 2019 via dejagerm@home.nl
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
 

Elkaar ontmoeten, door de week, is voor veel mensen belangrijk om even uit de sleur van de dagelijkse beslommeringen te komen.
Het ontmoeten gaat in een ongedwongen sfeer.
De ene keer is er een spel, de andere keer een gast met een onderwerp.
Maar centraal staat de ontmoeting met elkaar.
 
Iedere tweede donderdag van de maand komen we bij elkaar.
 
Data: 12 september, 10 oktober, 14 november,
12 december, 9 januari, 13 februari, 12 maart en 10 april. Meestal eindigen we in mei met een uitstapje.
 
 
Kinderviering Kinderviering
Elke zondagmorgen, ook in de vakanties, wordt er tijdens de kerkdienst  kinderviering gehouden.
In een eigen ruimte lezen we een verhaal uit de bijbel, vertalen dat naar onze tijd en maken er een passend werkje bij. We volgen het rooster in Kind op Zondag.
Alle kinderen zijn van harte welkom bij de kinderviering.
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOT
Ben je tussen de 25 en 50 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan de Middenmoot! Trouwens, we kijken niet op een jaartje meer of minder, hoor! Vind je het leuk om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over zaken die spelen in je leven en in de wereld om ons heen, dan bij je bij de Middenmoot aan het juiste adres. Aan de hand van het boek Hoe zullen we leven?  bespreken wij actuele thema’s als: religieus extremisme, milieu en klimaat, sociaal media, maar ook thema’s als roeping, schaamte, leven en dood.Begeleiding:      ds. Marja de Jager
Plaats:                  Eerste keer in ‘Het Anker’, daarna in overleg met de groep te  bepalen
Data: 20 oktober en 1 december 2019.  Data 2020 in overleg met de groep                                       
Tijd: 19.30-21.30 uur
Informatie bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl of Alies Flobbe a.flobbe@live.nl          
 
 
Middag voor Alleengaanden Middag voor Alleengaanden
Het is soms best  lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. In het kerkblad en in de zondagsbrief worden de data van de bijeenkomsten bekend gemaakt.
Plaats: In het Anker aan de Menno van
                 Coehoornsingel.
 
Wanneer: laatste woensdag van de maand van 14.30-16.00 uur
En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake.
ALLEN WELKOM  

 
 
 
Filmavond Filmavond
Onderwerp: De film AS IT IS IN HEAVEN


Deze muzikale film vertelt het ontroerende verhaal van de gevierde dirigent Daniel Daréus die dag na dag op het podium staat. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen. Het prachtige lied:
Gabriella’s Song, komt uit deze film.

 
Begeleiding:   ds. Marja de Jager
Plaats:                   Het Anker
Datum:         8 januari 2020                 
Tijd:             20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee)
Opgave:        Vóór 1 januari 2020 via dejagerm@home.nl
 
 
Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD
Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD
Thema: God met ons
Over de betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu
In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen willen we met elkaar nadenken over de betekenis van het kruis en de opstanding van Christus. Deze vormen het hart van het christelijk geloof. Maar wat zeggen ze ons voor deze tijd en voor ons eigen leven? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. 
 

Thema: God met ons
Op de 1e avond staat het kruis centraal in verschillende betekenissen. Als teken van Gods liefde en vrijheid, als teken van Gods vergeving en in de betekenis van overwinning.
De 2e avond stelt het offer centraal. Zowel in het oude testament als in het nieuwe testament wordt over het offer gesproken. Wat zegt ons dit? We horen ook over het offer als teken van gehoorzaamheid.
De 3e avond gaat over de opstanding van Christus – toen.
En op de 4e avond vertalen wij de betekenis van de opstanding naar het nu.
Het eerste deel van de bijeenkomst is steeds informatief. We lezen teksten en u krijgt er uitleg bij.
Na de pauze gaan we erover met elkaar in gesprek.
Ter voorbereiding kunt u het boek: ‘God met ons’ van Rowan Williams aanschaffen (Berne Media Uitgeverij) aanschaffen.
  Begeleiding: ds. Marja de Jager
 Plaats:                  Het Anker
 Data:                    26 februari;  11 maart; 25 maart; 1 april 2020  
 Tijd:            14.00 – 16.00 uur
 Opgave:       Vóór 1 februari 2020 via dejagerm@home.nl 
 
Eten in Het Anker Eten in Het Anker
Eten in Het Anker


In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In het Anker zijn daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.00 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje.
Data: In 2019 zijn de data: 2 oktober, 6 november en 4 december. Voor 2020 zie kerkblad/zondagsbrief.
Plaats:  Het Anker
Kosten € 5,00 per persoon
Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de kerk of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail tjdevries@home.nl

 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’


KOFFIEDRINKEN FARMSUM.

Sinds de samenvoeging van de wijkgemeente Delfzijl Midden, Delfzijl Noord en Farmsum  wordt op geregelde momenten gelegenheid geboden voor de Farmsumer Gemeenteleden elkaar tijdens een’ koffie uurtje’ te ontmoeten in het gebouw “Op de Wierde”  van 15.30 uur tot 17.00 uur.  Het is meestal een gezellig samenzijn en bijpraten. Er worden eventueel op verzoek liederen gezongen. Het wordt door velen zeer op prijs gesteld. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. We proberen ook zo nu en dan iets bijzonders te organiseren. Het programma voor het winterseizoen ziet er als volgt uit:
8 oktober  koffie drinken
26 november Indonesische Maaltijd , VÓÓR 14 november aanmelden bij één  van onderstaande personen,  de kosten worden nog bekend gemaakt. 
14 januari Koffie en  Nieuwjaarsborrel ( vertonen film over Delfzijl)
24 maart Koffie ( vertonen van mooie dia’s van in en  rond  de Farmsumer Kerk.
19 mei Koffie drinken, ( laatste keer vóór de zomer vakanties) .
 Hartelijk welkom namens:
Elly Mietus             tel. 619521
Aukje van Tholen    tel. 619087
Piet Lanting            tel. 615418       


               
 
Sacrale Dans Sacrale Dans
SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook
met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding mee te nemen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 jaar is van harte welkom.


De data zijn:
Woensdags: 11-9-19, 25-9, 9-10, 23-10, 13-11, 27-11, 11-12, 18-12,  8-1-20,15-1-20, 29-1-20, 12-2-20, 26-2, 11-3, 25-3, 8-4, 22-4,-13-5, 27-5, 10-6, 24-6
Tijd: 19.30 – 21.00
Locatie: Locatie: ‘Op de Wierde‘, Farmsum
                              Op woensdag 8 jauari 2020 is het in het Anker.

Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep.
Proefl es is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is
10 € p.p. of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
Andere locaties zijn:

Locatie:Ontmoeting‘, Scheemda - week 2 van de maand,  Tijd: 10.00 – 11.30 ‘en
‘Ons Gebouw‘, Winschoten - week 4 van de maand (tijd 19.30 uur toto 21.00 uur)

Naast deze cursussen zijn er bijzondere dansgelegenheden, o.a.:
13-15 september 2019: dansweekend met als thema ‘HUMOR‘,
samen met Cobi Mennes, in het OKM-Heim in Großoldendorp (D)
2-3 november 2019: sacrale dans in het ev. Bildungshaus Rastede (D)
14-16 februari 2020: dansweekend met als thema ‘dragen en gedragen
worden‘, samen met Cobi Mennes, in het OKM-Heim in Großoldendorp (D)
Af en toe is er ook dans bij mij op zolder. De data‘s zijn afhankelijk van het
weer (niet te koud en niet te warm…), vandaar dat deze dansdagen nu nog
niet duidelijk zijn.
Ook op een privé feest scheppen deze dansen een fi jne sfeer van vreugde.
Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of
meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com
Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik
ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente Sacred Dance bij de
‘Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland’ te Zeist gevolgd 
 
Vrouwengroep 'DORCAS' Vrouwengroep 'DORCAS'
Vrouwengroep “Dorcas”.
 
Vrouwengroep Dorcas komt woensdag om de veertien dagen bijeen in gebouw Op de Wierde in Farmsum van 19.30-21.15 uur.
Wij zijn een vrouwengroep op Bijbelse grondslag. Naast Bijbellezing en gebed is er ruimte voor een film of dia’s, een lezing en af en toe een spelavond. U bent van harte uitgenodigd eens een avond mee te maken.
Inlichtingen:
Mevr. A. Pathuis-Huiting, tel. 631366
 
 
 
Israëlreis Israëlreis


ISRAËLREIS – 13 t/m 21 oktober 2020
Samen op reis naar Israël! Dat kan, want bij genoeg deelname organiseer ik in samenwerking met DrieTour Reizen een 9-daagse rondreis door Israël.
Doel van de reis is om in een ontspannen reistempo kennis te maken met het land van de Bijbel. Waarbij aandacht is voor de natuur, de cultuur en de geschiedenis. En natuurlijk willen we de bekende Bijbelse plaatsen bezoeken, waarbij we de laatste twee dagen uittrekken voor Jeruzalem.
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

DAG 1 di 13/10: Heenreis
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv, daarna transfer naar Nes Ammim.
 
DAG 2 wo 14/10: Nes Ammim-Tiberias
’s Morgens begint u met een rondleiding over het terrein van Nes Ammim. Dan bezoek aan de kruisvaarderstad Akko, gelegen aan de kust. U vindt er de Citadel, de moskee en de karavanserai. Vervolgens rijdt u naar Nazareth, waar u de Aankondigingskerk bekijkt. Dan door naar Tiberias.
 
DAG 3 do 15/10: In de buurt van het meer
Deze dag brengt u door in de buurt van het meer: U begint op de Berg van de Zaligsprekingen en kunt vervolgens lopend naar Tabgha (met het kerkje van de broden en de vissen). Daarna gaat u naar de opgravingen bij Kapernaum. In dit kleine stadje woonde Jezus een deel van zijn leven en predikte in de oude synagoge, waarvan de restanten te zien zijn, evenals het huis van zijn discipel Petrus. Na de lunch maakt u nog een boottocht op het mooie tussen heuvels en een vlakte gelegen meer van Tiberias.
 
DAG 4 vr 16/10 Het noorden
Vandaag gaat u met de bus naar het noorden: u brengt een bezoek aan Tsfat, een Joods orthodoxe kunstenaar stadje, waar u een synagoge kunt bekijken en de galerietjes kunt bezoeken. Daarna maakt u een wandeling bij een van de bronnen van de Jordaan: Tel Dan of Banjas. Via de Golanhoogte rijdt u terug naar Tiberias.
 
DAG 5 za 17/10 Tiberias-Bethlehem
Vroeg vertrek naar het zuiden, waarbij u door de Jordaanvallei rijdt. De eerste stop is bij de Doopplaats Qasr el Yahud. Dan rijdt u verder naar het fort Massada waar u met een kabelbaan naar toe zult gaan. Koning Herodes vluchtte in 40 voor Christus uit Jeruzalem naar deze plek, die hij vervolgens uitbreidde. U bezoekt de site uitgebreid en hoort het bijzondere verhaal van wat zich hier afspeelde in het jaar 73. Natuurlijk is er deze dag ook nog gelegenheid om te drijven op de Dode zee. Een bijzondere ervaring. Daarna rijdt u door naar Bethlehem voor diner en overnachting.
 
DAG 6 zo 18/10 Bethlehem
’s Morgens is er een korte viering en in de middag gaat u naar de Herdersvelden en een bezoek brengen aan de Melkgrot en de Geboortekerk. Ook is er wat vrije tijd in Bethlehem. Diner en overnachting ter plaatse.
 
DAG 7, ma 19/10 Bethlehem-Jeruzalem
’s Morgens vertrekt u met de bus uit Bethlehem richting Jeruzalem. De bus zet u af in de buurt van de Klaagmuur, zodat u een stukje van de Bar Mitswa-viering bij kunt wonen. Daarna maakt u een wandeling door de Joodse wijk en ziet er onder andere de Cardo, vroeger de belangrijkste straat in Jeruzalem. Na de lunch brengt u een bezoek aan Yad Vashem, het Gedachteniscentrum van de Holocaust. Zeer indrukwekkend. Overnachting in Jeruzalem.
 
DAG 8, di 20/10 Oude Stad
U start op de Olijfberg, waar u met de bus wordt afgezet. Wandeling naar beneden via Dominus Flevit en Gethsemané en vervolgens door de Leeuwenpoort. Dan bezoek aan het kerkje St. Anna, die is gebouwd op de geboorteplek van Maria en aan Betesda,  waar Jezus met badwater de lamme man genas. Vervolgens via de Via Dolorosa naar de Heilig Grafkerk. Eventueel wandelt  u nog door naar de Graftuin. Een echte loopdag.
 
DAG 9, wo 21/10 Terugreis
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Nederland
 
Prijsindicatie:  Tussen de 1700 – 1900 euro p.p (afhankelijk van de groepsgrootte)
Toeslag éénpersoonskamer: 330 euro p.p
Dit is een all-in prijs. Wat wil zeggen dat alles hierbij is inbegrepen: vluchten, accommodatie met logies/ontbijt en diner, bus ter plaatse, Nederlandstalige gids ter plaatse, alle lunches, alle excursie/entreegelden, en zelfs alle fooien. Er komen dus geen bijkomende kosten overheen. Alleen  de persoonlijke uitgaven zoals drankjes en souvenirs zijn voor eigen rekening. 
Informatieavond op maandag 17 februari om 19.30 uur in Het Anker.
 
Mocht u belangstelling hebben, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten.
U kunt eerst ook vrijblijvend de informatieavond bijwonen en daarna beslissen of u meewilt.
Definitieve opgave vóór 15 maart 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis

Gespreksgroep “Oosterhuis Leerhuis”  (sinds 1991)
Toegegeven, ik ben een groot liefhebber van de liederen van Huub Oosterhuis. Ze spreken mij erg aan in mijn beleving van het geloof, méér dan de meeste psalmen en gezangen uit het gebruikelijke liedboek. Vandaar dat ik, met enige andere mensen, dik twintig jaar geleden ben begonnen met dit leerhuis. En hoeveel liederen we ook al hebben besproken, de enthousiaste voortgang zit er nog altijd in.
We werken als volgt. Voor het seizoen (zes zondagavonden) worden vijf liederen uitgezocht. Het lied van de avond wordt uitgedeeld en gelezen. En dan volgt er veelal een stilte, wat korter, wat langer…… tot er iemand het woord neemt. Hij/zij zegt dan iets over een regel, een couplet, zo van: “wat zou Huub daarmee bedoelen”, of “die regel spreekt mij erg aan”, of “daar kan ik nou niks mee” of …….
En een ander reageert daarop met “ik vind dat juist heel mooi verwoord” of “een paar regels verder wordt het duidelijker” of……. Met andere woorden: er ontstaat vrijwel altijd een heel mooi gesprek waarbij diepgaande gevoelens niet worden vermeden. En waar we veel van elkaar leren. Waarbij wij niet overgaan tot discussie, nee, we doen enkel aan eerlijke gedachtewisseling en dat blijkt heel vormend. Na al de woorden gaan we samen het lied zingen.
Henk Sikkema
De leiding van de avonden is in handen van Tineke Sikkema (tel. 613181) en Ties Molenhuis (muziek).
Plaats: Gebouw Op de Wierde
Wanneer: zie mededelingen hierover op zondagsbrief
             
 
 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'


Onze gespreksgroep bestaat al bijna 20 jaar. We zijn met elf mensen. Sommige deelnemers zijn kerkelijk betrokken, andere niet (meer).
Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het leven?
We komen zo ongeveer eens in de zes weken bij elkaar , steeds op een avond bij één van ons thuis. Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar inspireren en stof tot nadenken geven en bovenal elkaars mening en opvatting respecteren.
Vaak hebben we een boek als leidraad voor de gesprekken, maar soms gebruiken we ook krantenartikelen of dvd’s.
De afgelopen tijd hebben we veel gepraat over morele dilemma’s. Wat vind je van euthanasie, is de vrijheid van meningsuiting onbegrensd ?
Voor het komend seizoen hebben we nog geen boek of thema uitgezocht. Dat gaan we doen op onze eerste bijeenkomst na de zomervakantie.
Die is op maandag 23 september, ‘s avonds om 20.00 uur, Weegbree 6
Wilt u meedoen met onze groep of eens een keer uitproberen of het u bevalt, dan bent u van harte welkom! Neemt u dan even contact op met:
Henk Sikkema, tel: 0596 613181
 
Namens “Het Vonkje”,
Truus Smid - van der Meulen
 
 
 
NOCTURNE en CANTATEDIENSTEN NOCTURNE en CANTATEDIENSTEN
In de Farmsumer Kerk worden door het jaar heen met regelmaat bijzondere vieringen gehouden. De Nocturne viering is afgeleid van één van de vaste vieringen in het klooster in de (late) avond. Het is een eenvoudige viering met een meditatief karakter en vaak muzikaal omlijst door een koor. Cantatediensten worden ingevuld door een koor dat een cantate uitvoert of liturgische muziek passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is. Informatie via dhr. P. Lanting (tel. 615418) Commissie Bijzondere Diensten. Het zingen van bekende liederen is het uitgangspunt van de Commissie Bijzondere Diensten. Drie maal per jaar worden deze diensten gehouden in de Farmsumer Kerk. Naast de samenzang is er regelmatig medewerking van een koor. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is. Inlichtingen bij dhr. S. Oudman (tel. 618080)  Orgelconcerten Het Lohman-van Oeckelen orgel in de Farmsumer Kerk wordt door organisten geroemd om zijn kwaliteit en mogelijkheden. Mede door de prachtige akoestiek van de kerk is het bijwonen van een orgelconcert zeer aan te bevelen. De Stichting Lohmanorgel Farmsum organiseert jaarlijks een aantal concerten waar gerenommeerde organisten voor worden uitgenodigd. Een hoogte punt is altijd het concert op tweede Kerstdag. Via het kerkblad en de media wordt u op de hoogte gehouden wanneer de concerten worden gehouden. Inlichtingen bij dhr. B. Veentjer (tel.  614615)         


 
 
Vaste activiteiten het jaar door: Vaste activiteiten het jaar door:
Koor Soli Deo Gloria.
De repetitie is op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Het Anker.
Wij hebben per 1 juni een nieuwe dirigent.
Zijn naam is Jan Harryvan uit Groningen.
Meer informatie kunt  u vinden op onze website: sdgdelfzijl.jouwweb.nl.
Of met de voorzitter, Grietje van Dijk, telefoon 0596 611727, of met de secretaris An van Heuveln telefoon 0596 619408.
Hopelijk tot ziens .
 
Cantorij: Capella Oecumenica
Is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 16 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt  mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Repetitie op de donderdagavond
Van 20-22 uur in de Kruiskerk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Petra Meindertsma tel. 612733
 
Koor: Christelijk Dameskoor Meedhuizen.
Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.
Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57
 
Commissie Bijzondere Diensten.
Het zingen van bekende liederen is het uitgangspunt van de Commissie Bijzondere Diensten. Drie maal per jaar worden deze diensten gehouden in de Farmsumer Kerk. Naast de samenzang is er regelmatig medewerking van een koor. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is.
Inlichtingen bij dhr. S. Oudman (tel. 618080)

 Orgelconcerten
Het Lohman-van Oeckelen orgel in de Farmsumer Kerk wordt door organisten geroemd om zijn kwaliteit en mogelijkheden. Mede door de prachtige akoestiek van de kerk is het bijwonen van een orgelconcert zeer aan te bevelen. De Stichting Lohmanorgel Farmsum organiseert jaarlijks een aantal concerten waar gerenommeerde organisten voor worden uitgenodigd. Een hoogte punt is altijd het concert op tweede Kerstdag. Via het kerkblad en de media wordt u op de hoogte gehouden wanneer de concerten worden gehouden.
Inlichtingen bij dhr. B. Veentjer (tel.  614615)