Jaarboekje 2021 - 2022 Jaarboekje 2021 - 2022
Ontmoeten, verdiepen, beleven                               PG Delfzijl 2021-2022Jaarthema: ‘Van U is de toekomst’

Een boekje met activiteiten dat wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
Vanwege de coronacrisis hebben veel activiteiten stilgelegen het afgelopen jaar. Het was rustig in en rondom de kerk en het Anker.
Velen van u hebben de ontmoetingen, zondags tijdens de erediensten en door de week, gemist. Gelukkig kunnen de diensten via www.kerkdienstgemist.nl meegevierd worden.

Wij hopen en bidden dat wij het komend kerkelijk jaar weer zonder beperkingen bij elkaar kunnen komen: tijdens de kerkdiensten,
bij het koffiedrinken en bij alle andere activiteiten die in dit boekje vermeld worden. Een aantal is vorig jaar ook aangeboden, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd passend bij het jaarthema van de PKN:
Van U is de toekomst.

Dit thema is gekozen omdat veel mensen deze tijd beleven als een tijdperk van grote veranderingen. Alles lijkt op losse schroeven te staan en je vraagt je af: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in.
Maar uiteindelijk stellen wij ons vertrouwen op God die aan het begin van alle leven staat en die de toekomst in zich bergt. Alle tijden zijn in Zijn hand. Of om het de woorden van lied 605: 5, 6 te zeggen:

De toekomst is al gaande verborgen en gezien,
Een stem die te verstaan is een God die draagt en dient.

De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land.

Namens de taakgroep Vormen en Vieren,
Ds. Marja de Jager
 
 
Gesprekskring: ‘Uw Koninkrijk kome’ Gesprekskring: ‘Uw Koninkrijk kome’
Gesprekskring:
‘Uw Koninkrijk kome’Dit thema past bij het jaarthema van de PKN  
Van U is de toekomst

De bede ‘Uw Koninkrijk kome’ komt uit het Onze Vader,
het gebed dat Jezus ons leerde.
Jezus sprak veel over het Koninkrijk van God.
Hij begon dan vaak met: ‘Het Koninkrijk van God lijkt op…’

Wat stellen we ons eigenlijk bij dat Koninkrijk voor?
En wat betekent het Koninkrijk van God voor ons?
Welk beeld dat Jezus van dit Koninkrijk geeft, spreekt jou aan?
En komt er eigenlijk nog wel iets van, van dat Koninkrijk van God?

Genoeg gespreksstof om met elkaar over na te denken en te praten. Doe je mee?

Datum: Dinsdag 5 oktober 2021
Tijd: 14.00 u. -16.00 u.
Plaats: Het Anker
Opgave:
vóór 1 oktober bij ds. Marja de Jager
dejagerm@home.nl;
0596-859208 of 06-55920472


 
 
Wandelen met een thema: Verleden – Heden - Toekomst Wandelen met een thema: Verleden – Heden - Toekomst
Wandelen met een thema: Verleden – Heden - ToekomstWandelen biedt een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Al lopende wordt er vaak heel wat afgepraat. Deze wandeling willen wij verbinden aan het thema: verleden – heden – toekomst.

U krijgt gespreksvragen mee voor onderweg om samen te bespreken.
Zo af en toe staan we gezamenlijk even stil bij dit onderwerp.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Heeft u een lied, voorwerp, gedicht of afbeelding passend bij dit thema? Neem dit dan a.u.b. mee. Op de momenten dat we stil staan, kunt u vertellen waarom u uw tekst of voorwerp hebt meegenomen. Wat deze voor u betekent, waarom u dit raakt.

Datum: Zondag 14 november 2021
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Na afloop staat er voor u een kopje koffie of thee klaar.
Start en finish: Het Anker
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager   
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
 
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huildeElk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang.

In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde.

Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021 / 12, 26 januari / 9 februari
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 17 oktober bij ds. Marja de Jager
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
 
Leven met hart en ziel Leven met hart en ziel
Leven met hart en ziel


Elkaar deelgenoot maken van wat ons goed doet.
Het leven is lang niet altijd leuk.
Maar wij leven op als we leuke dingen doen.

Dat willen we met elkaar delen dit seizoen.

Op twee woensdagmiddagen laten we iets aan elkaar zien, waar we plezier aan ontlenen. Iets waar wij ons met hart en ziel aan geven.
Wat ons leven fleur geeft. Een hobby of liefhebberij. Een sport of lidmaatschap van een vereniging. Handwerken, kunst, koor of muziekvereniging, binnen of buiten; natuur of cultuur, vrijwilligerswerk. Of een bijzondere reis, waar je nog steeds van nageniet. Die van betekenis is geweest voor je leven.

Afhankelijk van het aantal deelnemers, is het de bedoeling twee bijeenkomsten te houden in maart 2022. Per keer komen dan 4 mensen aan bod om te vertellen, uit te stallen, voor te doen, te presenteren….noem maar op.
Bij opgave wordt met de organisator van deze bijeenkomsten overlegd op welke manier de presentatie vorm krijgt.
Data: 9 en 23 maart 2022
Tijd: 14. 00 uur - 16.00/ 16.30 uur te beginnen met koffie en thee
Plaats: Het Anker of  in de kerkzaal
Opgave: vóór 1 februari 2022 bij pastor Eelkje de Vries     
pastoredevries@ziggo.nl of 06-57574352
 
 
Huub Oosterhuis, leerhuis. Huub Oosterhuis, leerhuis.
Hoewel de meesten het Huub Oosterhuis Leerhuis wel kennen
omdat deze al jaren draait, toch weer een vermelding in dit boekje
met name voor nieuwe gemeenteleden en belangstellenden.

wat houdt de kring in?
Deze kring bestaat sinds 1994, opgezet door ds. Atze Landman en
Tineke Sikkema. Niet leren met het hoofd, maar leren met het hart.
We komen 6 keer per seizoen bij elkaar, 3 keer vóór de jaarwisseling,
3 keer erna. Vijf keer daarvan bespreken we zo’n avond één lied van
Huub Oosterhuis. Omdat deze - meestal literaire werken - niet direct toegankelijk zijn, bevragen we elkaar met “wat zou hij hiermee bedoelen
en daarmee willen zeggen?”  Wat vinden wij zelf van het lied, wat spreekt
ons al of niet aan, en wat betekent het voor ons dagelijks geloof?
Uit deze overdenkingen, maak ik voor de zesde bijeenkomst een viering. Waarin al die vijf besproken liederen terugkomen.
De kring is voor iedereen. En het leuke is, je kunt er ook gewoon eens een keer komen kijken, want elke avond staat op zichzelf.
Van harte welkom!! En, er wordt niet alleen gepraat, het besproken lied wordt na het besprokene gezongen. Tijdens het zingen ontdek je
vaak weer nieuwe dingen. Ties Molenhuis legt de muziek uit en vertelt waarom de componist, zijns inziens muzikaal gezien, het zo gecomponeerd heeft. Ook dat is leren met het hart.

Datum en tijd: Op zondagavond en/of zondagmiddag.
Zie: Zondagsbrief en Kerkblad
Plaats: Op de Wierde in Farmsum of het Anker.
Contactpersonen:
Tineke Sikkema-Stienstra – gespreksleider - tel:  613181 of  06 10485867   tienstien@hotmail.com
Ties Molenhuis – muzikale begeleider en pianist  - tel: 06 52095435   tiesmolenhuis@home.nl
Namens de mensen van het Huub Oosterhuis Leerhuis:
Tineke Sikkema Stienstra
 
 
Gespreksgroep “Het Vonkje” Gespreksgroep “Het Vonkje”
Gespreksgroep “Het Vonkje”
Onze gespreksgroep bestaat al ruim 20 jaar.
We zijn momenteel met elf mensen. Sommige deelnemers zijn kerkelijk betrokken, andere niet (meer).

Samen zoeken we antwoorden op vragen als:
Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof
voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het leven?

We komen zo ongeveer eens in de zes weken bij elkaar,
steeds op een avond bij één van ons thuis. Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar inspireren en stof tot nadenken geven
en bovenal elkaars mening en opvatting respecteren.

Vaak hebben we een boek als leidraad voor de gesprekken,
maar soms gebruiken we ook krantenartikelen of dvd’s.
De afgelopen tijd hebben we veel gepraat over morele dilemma’s.
Wat vind je van euthanasie, is de vrijheid van meningsuiting onbegrensd ?
Het lopende seizoen zijn we begonnen aan het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman. Evenwel, dat seizoen ligt al anderhalf jaar stil wegens de coronapandemie. Wij bezien momenteel de mogelijkheden tot voorzetting van de gesprekken.
Wilt u meedoen met onze groep of eens een keer uitproberen
of het u bevalt, dan bent u van harte welkom!

Datum en tijd: Op een avond bij een deelnemer thuis.
Contactpersoon: Henk Sikkema, tel: 0596-613181

Namens “Het Vonkje”,
Truus Smid - van der Meulen
 
 
Film – Changeling (Wisselkind) Film – Changeling (Wisselkind)
       

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat Californië destijds op z'n grondvesten deed schudden.

Los Angeles, 1928: Op een ochtend, terwijl Christine is gaan werken, verdwijnt haar zoontje Walter uit het huis. Haar wereld stort in maar ondertussen stelt ze alles in het werk om Walter terug te vinden.
Een vruchteloze zoektocht volgt en maanden later brengt men het
9-jarig jongetje terug naar de stad. Overweldigd door de politie,
de pers en haar gemengde emoties laat ze de jongen bij haar overnachten. Maar diep in haar hart weet ze dat de jongen haar zoontje niet is. Christine spoort de autoriteiten aan om verder te blijven zoeken maar al vlug ontdekt ze dat ze als vrouw niet veel te zeggen heeft en al zeker niet het systeem onder kritiek mag stellen. Gelukkig vindt ze al vlug een bondgenoot die haar verder helpt in haar zoektocht.

Datum: woensdag 24 november 2021
Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 uur  inloop met koffie en thee
Plaats: Het Anker of Kerkzaal
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager   
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
 
Film – The two Popes (de twee pausen) Film – The two Popes (de twee pausen)The Two Popes draait om de huidige paus Franciscus en zijn voorganger paus Benedictus XVI, die in 2013 vrijwillig afstand nam van het pausschap. Wel bemoeide hij zich nog wel met de verkiezing van zijn opvolger Franciscus.

Het is 2012 als Paus Benedictus XVI genoeg heeft van zijn zware functie als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Benedictus nodigt de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio uit, die bij zijn verkiezing in 2005 als tweede eindigde. In het pauselijk zomerpaleis buiten Rome voeren de twee dagenlang gesprekken over het geloof, filosofie en de rol van de Katholieke Kerk in de huidige tijd. Ze staan duidelijk anders in het leven: de één is een echte intellectueel, terwijl de ander meer een man van het ‘gewone volk’ is. Dat blijkt wel uit hun soms vermakelijke, maar altijd stevige gesprekken. Ook privékwesties en voetbal komen aan de orde, net als de schandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En ondanks hun totaal verschillende karakters geven ze elkaar de ruimte en laten ze elkaar in hun waarde.

Datum: woensdag 23 maart 2022
Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee
Plaats: Het Anker of Kerkzaal
Opgave: vóór 1 maart bij ds. Marja de Jager          
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
 
Zingen in de 40 dagentijd. Zingen in de 40 dagentijd.
In onze kerkelijke traditie (De Adem van het Jaar) is de 40-dagentijd een jaarlijks terugkerende periode van inkeer en bezinning uitmondend in het Paasfeest.In ons liedboek is voor deze periode een schat aan liederen beschikbaar (van lied 535 tot 639). Deze grote keuze aan liederen omvat ook een lange periode uit de ontwikkeling van het kerklied.
Van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Bekende maar ook (nog) onbekende teksten en/of melodieën. 

In 2022 is de 40-dagentijd van woensdag 2 maart tot zaterdag 16 april.
Op zondag 10 april 2022, zal de zangavond met liederen uit ons liedboek. 
We zingen bekende en minder bekende liederen
die ook zullen worden toegelicht.

De avond staat onder leiding van Tjerk de Vries.
Aanvang is 19.00 uur in de Kruiskerk.
 
 
Koffiedrinken in het Anker Koffiedrinken in het Anker
Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?


Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.
De eerste keer is op donderdag 7 oktober 2021

Contactpersoon: pastor Eelkje de Vries
 
 
Eten in het Anker Eten in het Anker


In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, het ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In het Anker zijn daarvoor de faciliteiten. De tafels worden feestelijk gedekt en de gerechten worden leuk opgediend.
Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud, iedereen is welkom bij de maaltijd.
Wanneer we weer beginnen en in welke vorm de maaltijden gehouden zullen worden is nog niet bekend. Zodra we ‘veilig’ bij elkaar kunnen komen om samen te eten zullen we dit via het kerkblad en zondagsbrief en de website (www.pgdelfzijl.nl) laten weten.
Maar wat blijft is de plek waar we gaan eten.
Plaats:    Het Anker
Opgave: A. Jansma, Tel. (0596) 61 40 32 of
                H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail tjdevries@home.nl  


 
 
Middag voor alleengaanden Middag voor alleengaanden

‘Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren’.
Deze zin, meermalen gehoord, is de reden dat wij deze middag organiseren. Hier is tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig tijd te delen. Ondertussen ontstaan gesprekken rond actuele thema’s, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen-expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen.
Degenen die regelmatig komen hebben zin om het goede leven te proeven of terug te vinden. Of elkaar weer op het spoor te brengen.
In de zondagsbrief en zo mogelijk in het kerkblad worden de data van de bijeenkomsten bekend gemaakt.
Er is thee, koffie en zelfgebakken lekkers.

Plaats:  Het Anker’
Wanneer: Laatste woensdag van de maand van 14.30 – 16.00 uur.
Informatie:     Karin Verburg:            tel: 623783
                        Jitze Dam:                   tel:  619563  

 
 
Contactmiddagen in Farmsum Contactmiddagen in Farmsum


Sinds de samenvoeging van de wijkgemeenten Delfzijl Midden,
Delfzijl Noord en Farmsum wordt ongeveer vier keer per jaar voor de Farmsumer Kerkgemeenschap de gelegenheid geboden elkaar
tijdens een’ koffie uurtje’ te ontmoeten in het gebouw
‘Op de Wierde’

Het is belangrijk om op deze wijze het contact met elkaar te onderhouden, vooral omdat er geen regelmatige kerkdiensten meer in de Farmsumer Kerk worden gehouden. Het is meestal een gezellig samenzijn en bijpraten. Er worden eventueel op verzoek liederen gezongen.

We proberen ook zo nu en dan iets bijzonders te organiseren zoals het projecteren van dia’s. Dit wordt meestal zeer op prijs gesteld.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Allen die regelmatig aanwezig zijn ontvangen voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging en nieuw geïnteresseerden kunnen u zich aanmelden bij onderstaande personen.

Plaats: Op de Wierde tegenover de Farmsumerkerk
Tijd: van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Contactpersonen:
Elly Mietus tel. 619521
Aukje van Tholen tel. 619087
Piet Lanting tel. 615418
 
 
     Moment van  stilte & bezinning          Moment van  stilte & bezinning    
     Moment van  stilte & bezinning
        Op een doordeweekse middag en/of avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment
van bezinning en gebed.

We volgen een vaste liturgie voor de middag en de avond.
Een liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.

Data: Eerste keer op dinsdag 14 september.
Dinsdagmiddag van 13.00 – 13.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur
De volgende data staan wekelijks vermeld op de zondagsbrief
Contactpersoon: ds. Marja de Jager
 
 
Dementie informatiebijeenkomst Dementie informatiebijeenkomst


Bijna iedereen kent wel iemand in de (naaste) omgeving met de ziekte dementie. Maar wat is dementie nu precies? En wat is bijvoorbeeld het verschil met alzheimer of vasculaire dementie? Hoe herken je dementie en hoe ga je om met iemand met dementie?
Dementie roept veel vragen op. Terwijl er schroom bestaat om erover te praten. Daarom bieden wij hierover een informatiebijeenkomst aan onder deskundige begeleiding van
Christien de Jager - Casemanager Dementie – Team 290.
Naast het informatieve gedeelte is er ruimschoots gelegenheid
om (schriftelijke) vragen te stellen.  


Deze bijeenkomst staat open voor iedereen. Neem gerust een familielid of bekende mee.

Datum: 14 januari 2022
Tîjd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Het Anker of de kerkzaal
Opgave: vóór 10 december 2021 bij ds. De Jager of pastor De Vries

Nadere informatie is te verkrijgen bij
pastor Eelkje de Vries of ds. Marja de Jager
 
Ontmoeingsmiddag Ontmoeingsmiddag

Ontmoetingsmiddag
Elkaar ontmoeten, door de week, is voor veel mensen belangrijk om even uit de sleur van de dagelijkse beslommeringen te komen.
Wij ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer wanneer we een spel spelen en gezellig koffie of thee met elkaar drinken.
Maar er is ook ruimte voor een serieus onderwerp en een gastspreker.
Centraal staat de ontmoeting.

Datum: iedere 2e donderdag van de maand
Plaats: Het Anker
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Contactpersonen:
Lida Rasker en Femmie Riedstra: tel. 0596-617488

 
 
Middenmoot Middenmoot
Ben je tussen de 24 en 55 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen met de Middenmoot. Trouwens we kijken niet op een jaartje meer of minder. Vind je het leuk om elkaar te ontmoeten en samen te praten over zaken die spelen in je leven en in de wereld om je heen? Dan ben je bij de Middenmoot aan het juiste adres.

Voor informatie en opgave kun je terecht bij ds. Marja de Jager
dejagerm@home.nl  0655920472
Na opgave ontvang je nadere gegevens m.b.t. tijdstip en plaats.
 
 
Soli deo Gloria Soli deo Gloria
Koor: Soli Deo Gloria – Christelijk gemend koor Delfzijl
Soli Deo Gloria repeteert op dinsdagavond van 19.45-21.45 uur
in Het Anker. Het koor werkt mee aan kerkdiensten en vieringen.
Dirigent is Jan Harryvan.

Meer informatie kunt u vinden op www.sdgdelfzijl.jouwweb.nl
of via de voorzitter Grietje van Dijk,   tel: 0596-611727;
of met de secretaris An van Heuveln, tel: 0596-619408.