Sacrale dans Sacrale dans

SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook
met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding mee te nemen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 jaar is van harte welkom.

Data: Woensdags: 12-9, 26-9,  10-10, 24-10 , 7-11 , 21-11 , 16-1-19 , 30-1
, 13-2 , 27-2 , 13-3 , 27-3 , 10-4-, 24-4 W, 8-5 , 22-5 ,12-6 , 26-6
Tijd: 19.30 – 21.00
Locatie: ‘Ark’, Delfzijl.
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep.
Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is 10 € p.p. of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
 
Naast deze cursussen zijn er bijzondere dansgelegenheden, o.a.: 7 – 9 september 2018 dansweekend met als thema ‘kleurrijk /farbenfroh’, samen met Cobi Mennes, in het Struvenhus, Lehe (D)
4 en 5 januari 2019 sacrale dans in het ev. Bildungshaus Rastede (D)
8 – 10 februari 2019 dansweekend met als thema ‘niets doen /nichts tun’, samen met Cobi Mennes, in het OKM-Heim in Großoldendorp (D)
Ook op een privé feest scheppen deze dansen een fijne sfeer van vreugde.
Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan:
Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente Sacred Dance bij de ‘Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland’ te Zeist gevolgd.
 

 
Gemengd koor ‘’Soli Deo Gloria’’ Gemengd koor ‘’Soli Deo Gloria’’

Dinsdagavond 4 september (19.45 uur) is de eerste repetitie na de vakantie van het koor. Een nieuw seizoen met weer nieuwe uitdagingen!
Ook een moment waarop het gemakkelijk is om de stap te wagen en eens te zien(horen) of zingen in koorverband echt zo leuk is als heel veel mensen vinden!
1,7 miljoen Nederlanders zingen in koorverband.
SDG is een koor met een gevarieerd repertoire. De bekende geestelijke liederen voor kerkdiensten, maar ook het moderne christelijke repertoire. De klassieke tophits zitten voor concerten en andere optredens ook in de koormap.
Kom dus eens langs om de sfeer te proeven als je graag zingt. Ervaar eens dat samen zingen heel leuk is en geniet dan van ontspannen zingen, en het uitdagende aanleren van zangtechnieken en het repertoire.
Altijd vrijblijvend welkom op de repetitieavond, maar even vooraf bellen kan ook, zo dat er al een oefenmap klaar ligt.
Contactadres: secretariaat: An van Heuveln: 0596-619408
 

 
Cursus Hebreeuws Cursus Hebreeuws

De vakanties zijn bijna weer voorbij de  vergaderingen  en cursussen gaan weer opstarten.                                                   
Voor ouderen misschien wel een opluchting om het ritme weer een beetje terug te krijgen na  de lange vakantieperiode. 
Ook de cursus Hebreeuws gaat weer van start op maandagavond  17 september om 20.00 uur  in het "t Anker
bij de Kruiskerk in Delfzijl. 
Jan Werkman uit Garmerwolde  heeft het  onderwerp " Het Bord" uit gekozen en zal ons uitleggen vanuit de Bijbel  en vertalingen ( met de Hebreeuwse letters)  waar vele betekenissen van woorden en getallen  achter schuilen . Dagelijks hebben wij daar mee  te maken  en wat krijgen we op ons bordje,   de  betekenis van de 7 broden en de twee visjes is al heel bijzonder !
U kunt zich aanmelden  voor deze cursus bij                                                                                                                     Siebolt Oudman 0596-61 80 80.
 
 

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! Kom zondagavond 9 oktober as gewoon eens langs. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker