Kinderviering Kinderviering

Elke zondagmorgen, ook in de vakanties, wordt er tijdens de kerkdienst  kinderviering gehouden.
In een eigen ruimte lezen we een verhaal uit de bijbel, vertalen dat naar onze tijd en maken er een passend werkje bij. We volgen het rooster in Kind op Zondag.
Alle kinderen zijn van harte welkom bij de kinderviering.

 
Tienerviering Tienerviering

Voor iedereen van twaalf tot achtien!
Elke tweede zondag van de maand gaan de tieners voor de schriftlezing naar een eigen ruimte om elkaar daar te ontmoeten en in gesprek te gaan naar aanleiding van wat er die zondag op tafel komt of wat een bijbelverhaal ons nog te zeggen geeft.
Elke tiener is van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij Alies Flobbe, tel. 612815

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! We komen af en toe op zondagavond bij elkaar en kom gewoon eens langs.
De datum wordt in het kerkblad en op de zondagsbrief bekend gemaakt.
 De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
Vrouwengroep 'De Ark' Vrouwengroep 'De Ark'

De vrouwengroep 'De Ark' komt één keer per twee weken bij elkaar in De Ark.
De avonden beginnen op 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
De voorzitter Gé Kampen opent de vergadering met een bijbellezing, een overdenking en zingen enkele liederen.Na de pauze is er een spreker of een gezellige activiteit. We drinken een kopje koffie of thee en in een ontspannen sfeer hebben we een fine avond met elkaar. Eenmaal per jaar gaan we samen op reis.
Nieuwe leden van harte welkom.
Inlichtingen bij de voorzitter Gé Kampen, tel. 618667

 
Middag voor Alleengaanden Middag voor Alleengaanden

Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjas -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op de laatste woensdagen van de maand vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM              

 
Ontmoetingsmiddagen in De Ark Ontmoetingsmiddagen in De Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in De Ark. ( In 2018: 8 nov. en 13 dec. In 2019: 10 jan, 14 febr.,14 maart, 11 april en 9 mei). De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie.  Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten. De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober 2017, om 14.30 uur in de Ark. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen: Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,                     

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom.  Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website. Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting                    

 
Sacrale Dans Sacrale Dans

SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook
met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding mee te nemen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 jaar is van harte welkom.

Data: Woensdags: 12-9, 26-9,  10-10, 24-10 , 7-11 , 21-11 , 16-1-19 , 30-1
, 13-2 , 27-2 , 13-3 , 27-3 , 10-4-, 24-4 W, 8-5 , 22-5 ,12-6 , 26-6
Tijd: 19.30 – 21.00
Locatie: ‘De Ark’, Waddenweg 2 te Delfzijl.
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep.
Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is 10 € p.p. of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
 
Naast deze cursussen zijn er bijzondere dansgelegenheden, o.a.
4 en 5 januari 2019 sacrale dans in het ev. Bildungshaus Rastede (D)
8 – 10 februari 2019 dansweekend met als thema ‘niets doen /nichts tun’, samen met Cobi Mennes, in het OKM-Heim in Großoldendorp (D)
Ook op een privé feest scheppen deze dansen een fijne sfeer van vreugde.
Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan:
Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente Sacred Dance bij de ‘Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland’ te Zeist gevolgd.
 

 
Eten in De Ark Eten in De Ark

Eten in De ARK
In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In De Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon. Bij "kerknieuws" vindt u de datum van de eerst volgende maaltijd. Graag opgave op de intekenlijst in de hal van De Ark of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail

 
Gemengd koor ‘’Soli Deo Gloria’’ Gemengd koor ‘’Soli Deo Gloria’’

Dinsdagavond 4 september (19.45 uur) is de eerste repetitie na de vakantie van het koor. Een nieuw seizoen met weer nieuwe uitdagingen!
Ook een moment waarop het gemakkelijk is om de stap te wagen en eens te zien(horen) of zingen in koorverband echt zo leuk is als heel veel mensen vinden!
1,7 miljoen Nederlanders zingen in koorverband.
SDG is een koor met een gevarieerd repertoire. De bekende geestelijke liederen voor kerkdiensten, maar ook het moderne christelijke repertoire. De klassieke tophits zitten voor concerten en andere optredens ook in de koormap.
Kom dus eens langs om de sfeer te proeven als je graag zingt. Ervaar eens dat samen zingen heel leuk is en geniet dan van ontspannen zingen, en het uitdagende aanleren van zangtechnieken en het repertoire.
Altijd vrijblijvend welkom op de repetitieavond, maar even vooraf bellen kan ook, zo dat er al een oefenmap klaar ligt.
Contactadres: secretariaat: An van Heuveln: 0596-619408
 

 
FARMSUMER NOCTURNEN AVONDDIENSTEN FARMSUMER NOCTURNEN AVONDDIENSTEN

Zoals in een onlangs gehouden gemeenteavond aan de gemeente is voorgesteld, wordt in de toekomst de Farmsumer Kerk gebruikt voor concerten (o.a. orgelconcerten door de Stichting Lohmanorgel Farmsum) en bijzondere vieringen.
Een werkgroep, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester is al een aantal jaren actief in het organiseren van deze bijzondere vieringen.

Bijzondere vieringen : Hieronder worden begrepen Cantatediensten (zoals door de Huizinger Johannes de Doper Cantorij o.l.v. Kees Steketee), Choral Evensongs (zoals bijv. uitgevoerd door Capella Oecumenica o.l.v. Ties Molenhuis), uitvoeringen van zanggroepen en ensembles, al of niet met orgel- of pianobegeleiding (zoals in voorgaande jaren Sonus Vita, Sequens of Collegium Musicum Loppersum) en ook concerten (zoals onlangs het  Byzantijns Mannenkoor Friesland).
We streven naar uitvoeringen op een zeer goed niveau.
Voor het seizoen 2019 kunnen we u alvast melden een uitvoering van de Crucifixion van John Stainer en medewerking aan een viering door het Martini Jongenskoor Sneek. 

 
Cursus Hebreeuws Cursus Hebreeuws

De vakanties zijn bijna weer voorbij de  vergaderingen  en cursussen gaan weer opstarten.                                                   
Voor ouderen misschien wel een opluchting om het ritme weer een beetje terug te krijgen na  de lange vakantieperiode. 
Ook de cursus Hebreeuws gaat weer van start op maandagavond  17 september om 20.00 uur  in het "t Anker
bij de Kruiskerk in Delfzijl. 
Jan Werkman uit Garmerwolde  heeft het  onderwerp " Het Bord" uit gekozen en zal ons uitleggen vanuit de Bijbel  en vertalingen ( met de Hebreeuwse letters)  waar vele betekenissen van woorden en getallen  achter schuilen . Dagelijks hebben wij daar mee  te maken  en wat krijgen we op ons bordje,   de  betekenis van de 7 broden en de twee visjes is al heel bijzonder !
U kunt zich aanmelden  voor deze cursus bij                                                                                                                     Siebolt Oudman 0596-61 80 80.
 
 

 
(Regio)Vespervieringen 2017 – 2018 (Regio)Vespervieringen 2017 – 2018

Er zijn voor dit winterseizoen nog 3 vespervieringen gepland. De data in 2018 zijn: 11 november en in 2019:  13 januari en 10 maart. De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur. Waar deze vieringen zullen leest u in het kerkblad en op de zondagsbrief.  Er is over gesproken tijdens de evaluatie van vorig winterseizoen om de vieringen weer dichterbij een oorspronkelijke vesper te brengen. Het hart van de vesper is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vesper helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen. Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: John Veltman (namens Spijk-Losdorp, Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd). Diverse mensen hebben hun muzikale bijdragen geleverd aan de vieringen tot nu toe. Nu leeft bij ons ook de vraag in hoeverre de behoefte aan dergelijke vieringen in ons midden aanwezig is. Sinds 27 september 2007 worden deze vespervieringen in onze regio gehouden.         

 
Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis

Liederen zingen van Huub Oosterhuis en zijn teksten proberen te bevatten en ze mij eigen te maken. Hedendaagse teksten, wat doen ze met mij?
Steeds weer die vraag aan mezelf; passen die woorden wel in mijn religieuze gedachten en bij mijn Godsbeeld? Komen die woorden wel over als kostbaar en dierbaar, als een warme deken? Of raak ik er door geprikkeld, geïrriteerd en raak ik er door verstoord, omdat ze zo’n klemmend beroep op mij doen.
Het doet wat met mij, met mijn Godsbeeld. En dan is er die ander met haar ontwapenende opmerking of hij die mij bevraagt en ook z’n eigen twijfel onder woorden brengt. Dit leerhuis heeft mij een ontwikkeling gebracht die ik koester, van twijfel en onzekerheid naar de zekerheid dat niets meer is zoals het was of toch wel, maar dan net anders. Het is zo boeiend; het onderweg zijn, op een andere manier leren kijken en luisteren naar nieuwe teksten over oude woorden.
We proberen dit winterseizoen weer 5 liederen van Huub Oosterhuis nader te bekijken en te beleven en deze ook te zingen, wat een extra dimensie is. De zesde keer vieren we de liederen die we bespraken, met Ties aan de piano en Tineke en Janny als gespreksleiding.
 
Namens het Leerhuis,
Wim Busz uit Spijk
 
Wil je ook meedoen? Voor 2018 zijn de data: ..oktober, .. november en ..december. De data voor de drie volgende avonden in 2019 bepalen we later. Het wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ Op de Wierde 1 in Farmsum. Aanvang: 19.30 uur.
Kom een keer langs of geef je op bij of via telefoon 0596-613 181.

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker