MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! Kom zondagavond 9 oktober as gewoon eens langs. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
(Regio)Vespervieringen 2017 – 2018 (Regio)Vespervieringen 2017 – 2018

Er zijn voor dit winterseizoen nog 3 vespervieringen gepland. De data in 2018 zijn: 11 februari, 11 maart en 8 april. De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur. Waar deze vieringen zullen plaatsvinden is nog een kwestie van besluit. Dat heeft ook te maken met het idee om de Mariakerk van Krewerd in de lijst van locaties op te nemen of zelfs als vaste locatie te kiezen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Er is over gesproken tijdens de evaluatie van vorig winterseizoen om de vieringen weer dichterbij een oorspronkelijke vesper te brengen. Het hart van de vesper is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vesper helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen. Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: Pauline van Keulen (namens Spijk-Losdorp, Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd). Diverse mensen hebben hun muzikale bijdragen geleverd aan de vieringen tot nu toe. Nu leeft bij ons ook de vraag in hoeverre de behoefte aan dergelijke vieringen in ons midden aanwezig is. Sinds 27 september 2007 worden deze vespervieringen in onze regio gehouden. We krijgen soms ook het gevoel dat mensen iets anders willen dat meer op het vlak ligt van samenzang, orgelmuziek en andere muziek.  Wij willen graag weten hoe dit onder ons leeft en zullen zoeken naar een manier om daarop meer zicht te krijgen.        

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker

 
Sacrale Dans Sacrale DansDanstherapeute: Ulrike Neuman .
Locatie: De Ark, Delfzijl. 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, 2 keer per maand 
Wanneer: 13 en 27 september 2017, 11 en 25 oktober 2017: 15 en 29 november 2017, 13 december 2017 en 10 en 14 januari 2018 en 14 februari.
We betalen € 10,00 per keer of € 90,00 voor de hele cursus.

Sacrale Dans…
…is een meditatie in beweging.

Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere, de bron, de stilte, het geheim.
Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern en folklore. De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding te dragen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 is van harte welkom.