Jaarthema: ‘Het goede leven’               Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                   
   PG Delfzijl 2020-2021  

             Jaarthema: ‘Het goede leven’

Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
Het jaarthema ‘Het goede leven’ loopt als een rode draad door het kerkelijk jaar heen. Een thema dat juist in dit coronatijdperk heel actueel is. Want ‘het goede leven’ wordt erdoor beïnvloed. Wij leven in een onzekere tijd. Wij moeten gepaste afstand van elkaar bewaren en kunnen niet onbekommerd samenkomen op de manier waarop we gewend zijn. Maar we laten ons er ook niet door ontmoedigen in ons kerk-zijn. Met de mogelijkheden ons gegeven blijven we zoeken naar manieren om elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en om samen het geloof te beleven.
Wij nodigen u en jou van harte uit om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die in dit boekje worden beschreven.
            Sterk onze harten, Heer, steeds met geloof
            en hoop en heel veel liefde die nooit dooft.
            Dat wij zodoende Uw getuigen zijn
            in woord en daad, – in 't groot en in het klein.

            Sterkt ons zo samen met en voor elkaar,
            maak door ons werken Uw beloftes waar;
            dat wij als Uw getuigen dit seizoen
            het goede zeggen en het goede doen.
                                                                       Reinier Kleijer

Namens de kerkenraad,
Ds. Marja de Jager

Alle activiteiten die de komende tijd georgsniseerd worden vindt u bij de volgende items
 
 
Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
  Moment van  bezinning


              
Op een doordeweekse middag en/of avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment
van bezinning en gebed.

We volgen een vaste liturgie voor de middag en de avond.
Een liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.

Data: Eerste keer op dinsdag 22 september.
Dinsdagmiddag van 13.00 – 13.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur
De volgende data staan wekelijks vermeld op de zondagsbrief
 
 
Koffiedrinken in het Anker Koffiedrinken in het Anker
Even de deur uit?Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker
Iedere donderdag van 9.45u tot 11.15u.
Helaas hebben we dit koffiemoment in het Anker tijdelijk stop gezet i.v.m de coronamaatregelen.
 
 
Bijbelstudie: het Goede leven. Bijbelstudie: het Goede leven.
Bijbelstudie: Het goede levenDe vrijheid om zelf keuzes te maken wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het is een belangrijk onderdeel van onze opvatting van wat het goede leven inhoudt. In de Bijbel wordt de bezorgdheid van de mens om in zijn levensbehoeften te voorzien gezet tegenover de onbezorgdheid, het leven in vertrouwen op God.
Wij willen hier samen over nadenken aan de hand van
Matteüs 6:19-34. Welke invulling wordt in de tekst die we lezen gegeven aan het goede leven? Wat betekent dit voor ons leven en voor de keuzes die wij maken?
Datum: Dinsdag 20 oktober 2020
Tijd: 19.30 u. – 21.30 uur
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 4 oktober bij ds. Marja de Jager      
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
 
Emmaüswandeling – Het goede leven Emmaüswandeling – Het goede leven
Emmaüswandeling – Het goede leven


     
Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen dezelfde wandeling maakt. 
De Emmaüswandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.
U krijgt gespreksvragen mee voor onderweg.

Datum: Zondag 15 november 2020
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Na afloop staat er voor u een kopje koffie of thee klaar.
Start en finish: Het Anker
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager  
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers) Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers)
Film - Les Choristes (De koorzangers)
Les choristes vertelt het verhaal van een kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen wat begint in het heden, als Pierre Morhange na de begrafenis van zijn moeder bezoek krijgt van een van zijn oude klasgenoten, Pépinot. Die geeft hem het dagboek van hun oude surveillant, Clément Mathieu. Vanaf dat moment volgt in een flash back zijn verhaal wat ons terugbrengt naar 1948.
Deze werkloze muziekleraar accepteert een baantje als surveillant op de kostschool ‘Fond de l’étang’. Na een lastig begin verkrijgt Clément het respect van het grootste deel van zijn klas. Dan ontspint zich een conflict tussen de directeur van de school, die een ijzeren discipline voorstaat, en Clément, die de leerlingen wat losser wil laten. Hij ziet dat er in enkele leerlingen muzikaal talent schuilt, en geeft de klas muzieklessen in de lesvrije periodes. Als het succes van het koor bekend wordt, stapt de directeur naar voren om de eer op te strijken. Dit alles zorgt ervoor dat het conflict tussen Clément en de directeur uiteindelijk weer oplaait.

Datum: dinsdag 24 november 2020
Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee
Plaats: Het Anker of Kerkzaal
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager  
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472

 
 
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties 

Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huildeElk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang.

In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde.  

Data: 6, 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17 februari 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 1 december bij ds. Marja de Jager            
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Filmavond met de Film – The two Popes (de twee pausen Filmavond met de Film – The two Popes (de twee pausen
Film – The two Popes (de twee pausen
 


The Two Popes draait om de huidige paus Franciscus en zijn voorganger paus Benedictus XVI, die in 2013 als eerste paus in zeshonderd jaar vrijwillig afstand nam van het pausschap. Wel bemoeide hij zich nog wel met de verkiezing van zijn opvolger Franciscus.
Het is 2012 als de Duitser Joseph Ratzinger, dan Paus Benedictus XVI, genoeg heeft van zijn zware functie als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Benedictus nodigt de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio uit, die bij zijn verkiezing in 2005 als tweede eindigde. In het pauselijk zomerpaleis buiten Rome voeren de twee dagenlang gesprekken over het geloof, filosofie en de rol van de Katholieke Kerk in de huidige tijd. Ze staan duidelijk anders in het leven: de één is een echte intellectueel, terwijl de ander meer een man van het ‘gewone volk’ is. Dat blijkt wel uit hun soms vermakelijke, maar altijd stevige gesprekken.  Ook privékwesties en voetbal komen aan de orde, net als de schandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En ondanks hun totaal verschillende karakters geven ze elkaar de ruimte en laten ze elkaar in hun waarde.

Datum: woensdag 24 maart 2021
Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee
Plaats: Het Anker of Kerkzaal
Opgave: vóór 1 maart bij ds. Marja de Jager         
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Leven met hart en ziel Leven met hart en ziel
Elkaar deelgenoot maken van wat ons goed doet.
Het leven is lang niet altijd leuk. Maar wij leven op als we leuke dingen doen.
Dat willen we met elkaar delen, dit seizoen. Op twee woensdagmiddagen laten we iets aan elkaar zien, waar we plezier aan ontlenen. Iets waar wij ons met hart en ziel aan geven. Wat ons leven fleur geeft.
Een hobby of liefhebberij. Een sport of lidmaatschap van een vereniging. Handwerken, kunst, koor of muziekvereniging, binnen of buiten; natuur of cultuur, vrijwilligerswerk.  Of een bijzondere reis, waar je nog steeds van nageniet. Die van betekenis is geweest voor je leven.
Afhankelijk van het aantal deelnemers, is het de bedoeling twee bijeenkomsten te houden in maart 2012. Per keer komen dan 4 mensen aan bod om te vertellen, uit te stallen, voor te doen, te presenteren….noem maar op.
Bij opgave wordt met de organisator van deze bijeenkomsten overlegd op welke manier de presentatie vorm krijgt.

Datum: 10 en 24 maart 2020
Tijd: 14. 00 uur tot 16.00/ 16,30 uur te beginnen met koffie en thee
Plaats: Het Anker of Kerkzaal
Opgave: vóór 15 februari pastor Eelkje de Vries    
pastoredevries@ziggo.nl en 0599-853746 en 06-57574352

 
 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Eten in Het Anker


In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In het Anker zijn daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.00 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje.
Data: zijn nog niet bekend. Als we weer met meer mensen  kunnen samen komen zullen de data in het kerkblad en op de zondagsbrieven bekend gemaakt worden.
Plaats:  Het Anker
Kosten € 5,00 per persoon
Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de kerk of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail tjdevries@home.nl
 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Voorlopig in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.

Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of
meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com
Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik
ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente Sacred Dance bij de
‘Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland’ te Zeist gevolgd 
 
Kinderviering Kinderviering
Elke zondagmorgen, ook in de vakanties, wordt er tijdens de kerkdienst  kinderviering gehouden.
In een eigen ruimte lezen we een verhaal uit de bijbel, vertalen dat naar onze tijd en maken er een passend werkje bij. We volgen het rooster in Kind op Zondag.
Alle kinderen zijn van harte welkom bij de kinderviering.
 
Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis

Gespreksgroep “Oosterhuis Leerhuis”  (sinds 1991)
Toegegeven, ik ben een groot liefhebber van de liederen van Huub Oosterhuis. Ze spreken mij erg aan in mijn beleving van het geloof, méér dan de meeste psalmen en gezangen uit het gebruikelijke liedboek. Vandaar dat ik, met enige andere mensen, dik twintig jaar geleden ben begonnen met dit leerhuis. En hoeveel liederen we ook al hebben besproken, de enthousiaste voortgang zit er nog altijd in.
We werken als volgt. Voor het seizoen (zes zondagavonden) worden vijf liederen uitgezocht. Het lied van de avond wordt uitgedeeld en gelezen. En dan volgt er veelal een stilte, wat korter, wat langer…… tot er iemand het woord neemt. Hij/zij zegt dan iets over een regel, een couplet, zo van: “wat zou Huub daarmee bedoelen”, of “die regel spreekt mij erg aan”, of “daar kan ik nou niks mee” of …….
En een ander reageert daarop met “ik vind dat juist heel mooi verwoord” of “een paar regels verder wordt het duidelijker” of……. Met andere woorden: er ontstaat vrijwel altijd een heel mooi gesprek waarbij diepgaande gevoelens niet worden vermeden. En waar we veel van elkaar leren. Waarbij wij niet overgaan tot discussie, nee, we doen enkel aan eerlijke gedachtewisseling en dat blijkt heel vormend. Na al de woorden gaan we samen het lied zingen.
Henk Sikkema
De leiding van de avonden is in handen van Tineke Sikkema (tel. 613181) en Ties Molenhuis (muziek).
Plaats: Gebouw Op de Wierde
Wanneer: zie mededelingen hierover op zondagsbrief
             
 
 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'


Onze gespreksgroep bestaat al bijna 20 jaar. We zijn met elf mensen. Sommige deelnemers zijn kerkelijk betrokken, andere niet (meer).
Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het leven?
We komen zo ongeveer eens in de zes weken bij elkaar , steeds op een avond bij één van ons thuis. Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar inspireren en stof tot nadenken geven en bovenal elkaars mening en opvatting respecteren.
Vaak hebben we een boek als leidraad voor de gesprekken, maar soms gebruiken we ook krantenartikelen of dvd’s.
De afgelopen tijd hebben we veel gepraat over morele dilemma’s. Wat vind je van euthanasie, is de vrijheid van meningsuiting onbegrensd ?
Voor het komend seizoen hebben we nog geen boek of thema uitgezocht. Dat gaan we doen op onze eerste bijeenkomst na de zomervakantie.
De data voor dit seizoen worden later bekend gemaakt.
Wilt u meedoen met onze groep of eens een keer uitproberen of het u bevalt, dan bent u van harte welkom! Neemt u dan even contact op met:
Henk Sikkema, tel: 0596 613181
 
Namens “Het Vonkje”,
Truus Smid - van der Meulen
 
 
 
Vaste activiteiten het jaar door: Vaste activiteiten het jaar door:
Koor Soli Deo Gloria.
De repetitie is op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Het Anker.
Wij hebben per 1 juni een nieuwe dirigent.
Zijn naam is Jan Harryvan uit Groningen.
Meer informatie kunt  u vinden op onze website: sdgdelfzijl.jouwweb.nl.
Of met de voorzitter, Grietje van Dijk, telefoon 0596 611727, of met de secretaris An van Heuveln telefoon 0596 619408.
Hopelijk tot ziens .
 
Cantorij: Capella Oecumenica
Is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 16 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt  mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Repetitie op de donderdagavond
Van 20-22 uur in de Kruiskerk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Petra Meindertsma tel. 612733
 
Koor: Christelijk Dameskoor Meedhuizen.
Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.
Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57
 
Commissie Bijzondere Diensten.
Het zingen van bekende liederen is het uitgangspunt van de Commissie Bijzondere Diensten. Drie maal per jaar worden deze diensten gehouden in de Farmsumer Kerk. Naast de samenzang is er regelmatig medewerking van een koor. In het kerkblad of op de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een viering is.
Inlichtingen bij dhr. S. Oudman (tel. 618080)

 Orgelconcerten
Het Lohman-van Oeckelen orgel in de Farmsumer Kerk wordt door organisten geroemd om zijn kwaliteit en mogelijkheden. Mede door de prachtige akoestiek van de kerk is het bijwonen van een orgelconcert zeer aan te bevelen. De Stichting Lohmanorgel Farmsum organiseert jaarlijks een aantal concerten waar gerenommeerde organisten voor worden uitgenodigd. Een hoogte punt is altijd het concert op tweede Kerstdag. Via het kerkblad en de media wordt u op de hoogte gehouden wanneer de concerten worden gehouden.
Inlichtingen bij dhr. B. Veentjer (tel.  614615)