Jaarboekje 2022 - 2023 Jaarboekje 2022 - 2023
Ontmoeten, verdiepen, beleven                               PG Delfzijl 2022-2023Jaarthema: ‘Aan tafel’

Ook dit kerkelijk seizoen 2022-2023 mogen wij u weer een activiteitenboekje aanbieden met daarin een keur aan activiteiten waarbij ontmoeten, verdiepen en beleven centraal staan. En dat door de week. Want kerk-zijn zijn wij immers niet alleen op zondag. Ons geloof krijgt handen en voeten in het leven van alledag en wil samen beleefd worden. Wij hopen dat dit boekje hieraan een bijdrage kan leveren.
Een groot aantal activiteiten keert terug. En dat is fijn want deze slaan aan. Andere zijn gekozen bij het jaarthema van de PKN: ‘Aan tafel’.
Een thema met een brede betekenis. Samen aan tafel eten verbindt. Zo wil ook de avondmaalstafel ons samenbrengen. En aan die tafel nodig Christus ons zelf uit. Hij is de gastheer. Zijn Liefde is het cement wat ons samenbindt en samenhoudt. Die éénheid met de Heer en met elkaar ervaren wij door samen brood en wijn te delen. Om er vervolgens van te gaan uitdelen. De Liefde van Christus wil niet binnen de muren van de kerk blijven, maar een weg vinden de wereld in.

Door elkaar aan tafel te ontmoeten en te spreken – in de kerk en bij kerkelijke activiteiten – willen we elkaar bemoedigen in het geloof en inspireren om de Liefde van Christus te (be)leven en uit te stralen naar buiten. Zoals prachtig verwoord in lied 388 uit het Liedboek.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.


Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

Namens de werkgroep Vieren en Vormen,
Ds. Marja de Jager
 
Gesprekskring: ´Aan tafel´ Gesprekskring: ´Aan tafel´


Gesprekskring ‘Aan tafel’ 

Vier middagen gaan wij met elkaar in gesprek naar aanleiding van het jaarthema: 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'. Natuurlijk kunt u alle vier middagen meedoen. Maar de thema’s lenen zich er ook voor om één of een aantal keren mee te doen. De middagen hebben als thema's:
  1. ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’
  2. ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’  
  3. ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’  
  4. ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. 
Elke bijeenkomst begint met een korte opening gevolgd door een introductie op het thema. Daarna gaan we aan de slag met een bijbehorend Bijbelgedeelte en we sluiten af met een lied, gedicht of gebed.
Weet je welkom om alle keren mee te doen of om bij een afzonderlijk thema(s) aan te schuiven. Wel graag even van te voren opgeven!  
Data: dinsdag 11 oktober 2022; dinsdag 22 november 2022;
dinsdag 17 januari 2023; dinsdag 14 maart 2023.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Het Anker
Opgave: twee weken vóór de aangegeven datum bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Wandelen met een thema: Verbinding Wandelen met een thema: Verbinding
Van binnen naar buiten – de tafel van verbinding


    
Wandelen biedt een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Al lopende wordt er vaak heel wat afgepraat. Tijdens deze wandeling willen we af en toe letterlijk even pas op de plaats maken om bij het thema ‘verbinding’ stil te staan. Met wie en wat voel je je verbonden? Wat is de waarde van verbinding? Wat is de kracht van verbinding?

Heeft u een lied, voorwerp, gedicht of afbeelding passend bij het thema neem dit dan a.u.b. mee. Op de momenten dat we stil staan, kunt u vertellen waarom u uw tekst of voorwerp hebt meegenomen. Wat deze voor u betekent, waarom u dit raakt.

Datum: Zondag 13 november 2022
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Start en finish: Het Anker
Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager     
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
FILM avond – LION FILM avond – LION


Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de vijfjarige Indiase jongen Saroo die samen met zijn moeder, broer en zusje een arm maar liefdevol bestaan leidt. Op een dringt hij zolang bij zijn grotere broer aan, dat die hem meeneemt naar de stad. Dan gaat het mis. Saroo stapt per ongeluk in de verkeerde trein en komt na enkele dagen en duizenden kilometers verder aan de andere kant van het land terecht. Omdat India zo’n vierhonderd verschillende talen kent, kan hij zich niet verstaanbaar maken. Toch weet hij weet te overleven en komt in een weeshuis terecht.
Via dit tehuis wordt hij uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Goede en mooie jaren volgen. Totdat hij gaat studeren en aan India herinnert wordt. Het verlangen om zijn biologische familie te vinden groeit en neemt dramatische vormen aan. Een onwaarschijnlijke zoektocht volgt. Geholpen door flarden herinneringen en google earth vindt hij wat hij zoekt.

In deze film worden wij geconfronteerd met de armoede in India, met de positie van dakloze en kansarme kinderen, met de zoektocht van een adoptiekind naar zijn wortels. Wat de film draagt is de onvoorwaardelijke liefde die erin doorklinkt. En tenslotte alles overwint.

Datum: woensdag 23 november 2022
Tijd: Inloop vanaf 19.15 u met koffie en thee
Aanvang film: 19.30 uur
Opgave: vóór 15 oktober bij ds. Marja de Jager
Na afloop gelegenheid om na te praten met een drankje
 
ZING JE MEE? ZING JE MEE?


Zangavonden met bekende en nieuwe liederen uit het Liedboek

In ons liedboek is een schat aan liederen beschikbaar.
In totaal ongeveer 1400 liederen.
Deze grote keuze aan liederen omvat ook een lange periode
uit de ontwikkeling van het kerklied.
Van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Bekende maar ook (nog) onbekende teksten en/of melodieën. Vanaf de invoering in 2013 hebben we in Delfzijl zo’n 94 keer een lied van de maand gehad.

Ook in het komende seizoen willen we weer een tweetal zangavonden houden, waarin we naast al bekende liederen ook een aantal
nieuwe liederen instuderen.
Ook zal achtergrondinformatie over de liederen worden gegeven.

Op zondag 11 december 2022 zingen we het Nieuwe Kerkelijke jaar in. De tweede avond is op zondag 23 april 2023.
Aanvang is 19.00 uur in de Kruiskerk.
De avond staat onder leiding van Tjerk de Vries.

Data: 27 november 2022 en 23 april 2023
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Kruiskerk
 
Huub Oosterhuis, leerhuis. Huub Oosterhuis, leerhuis.
HUUB- OOSTER -LEER 

Een heel langdurend leerhuis. Meer dan 25 jaar!
Dat betekent dat het enorm is vergrijsd, want nieuwe bezoekers
zijn er zelden. Wij bestaan bij de gratie van elkaars eigen verhalen,
met de hoofdvraag: wat geloof ik zelf? Dat lied van Huub, wat betekent
dat voor mij? Soms zo intens, dat er nogal eens stiltes vallen, die wij niet vervelend vinden; ieder is dan even naar binnen gericht.
Dat is de kracht van de groep. Die nooit de intentie heeft gehad,
niet open te staan voor nieuwe mensen. Juist niet, want dan hoor je
ook weer nieuwe verhalen.
Door corona ligt de afsluitende viering van het seizoen
2019-2020 er nog altijd. We zouden dat doen op de eerste zondag
van de corona-uitbraak in maart 2020.

Die afsluiting gaat er zeker komen. Voorlopig niet, want Ties is, door omstandigheden, tot begin november als pianist niet beschikbaar.
Dan neem je toch een andere pianist, zult u misschien denken?
Maar de bijhorende muziek, de partituur bij de liederen van
Huub Oosterhuis, die muziek daar zijn weinig mensen van, die dat
kunnen spelen. Juist die partituur ondersteunt de woorden van een Oosterhuis lied enorm. Je moet pianist zijn, die dat goed kan spelen. 
Ties is er zo  één.

Via kerkblad en zondagsbrief houden we u op de hoogte wanneer wij
weer bij elkaar komen.
Laat het duidelijk zijn: iedereen is er van harte welkom!

Tineke Sikkema-Stienstra  tienstien@hotmail.com 
                     telefoon: 613181 of 06 104 85 867
Ties Molenhuis
 
 
Gespreksgroep “Het Vonkje” Gespreksgroep “Het Vonkje”

Onze gespreksgroep ’t Vonkje is begonnen in november 1999,
een initiatief van de toenmalige predikant Atze Landman. 
We doen aan gedachtenwisseling aan de hand  van een boek, merendeels boeken op het gebied van religie en geloof.

Inmiddels heb ik 25 boeken liggen die we doorworsteld hebben; momenteel zijn we nu bezig met het boek “De meeste mensen deugen”. Door corona heeft dat boek een paar seizoenen stil gelegen maar we hopen binnenkort weer te kunnen beginnen.
Ook hebben we avonden besteed aan een spraakmakende TV-serie
en een paar avonden aan gesprekken met twee moslims.
Met die moslims was het fijn elkaar te bevragen over elkaars manieren van geloven. Verder zijn we een avond geweest in Uithuizen voor een lezing met prachtige beelden van het heelal en een avond in Veendam voor een lezing van prof. Den Heijer.

Kortom een breed scala aan onderwerpen die leven/geloven/brede ontwikkeling in zich verenigen. En daarbij past, zoals een onzer eens in het activiteitenboekje schreef, een “open mind instelling”  heel goed. Daar voelen we ons bij thuis.

Mocht u nadere informatie wensen over ’t Vonkje, dan kunt u me bellen onder nummer 613181 of mailen naar henksik@hotmail.com.

Namens de groep, Henk Sikkema
 
Plezier in Poezie. Plezier in Poezie.


Op de middelbare school bij de diverse talen onder het  vakgebied literatuur kregen wij regelmatig gedichten onder ogen, die wij moesten bestuderen en waarover we wat moesten zeggen of schrijven. Dat vond ik niet altijd even boeiend. Maar later mede door de opleiding Theologie en Levensbeschouwing ben ik gedichten gaan waarderen.
Daarom wil ik in het komend kerkelijk seizoen een paar keer samen om tafel met mensen, die ook van poezie houden. Eerst is er ruimte voor een algemeen gesprek over poezie Vervolgens gaan wij  samen in gesprek over een aantal gedichten.
Ik breng zelf een paar gedichten in, maar het is nog boeiender als enkele deelnemers ook een gedicht inbrengen, waar zij wat mee hebben. De inbreng van een gedicht moet het wel in zich hebben om er over in gesprek te gaan.
Data: woensdag 22 februari en woensdag 22 maart 2023
Tijd: 14. 00 uur - 16.00/16.30 uur te beginnen met koffie en thee
Plaats: Het Anker of in de kerkzaal
Opgave: vóór 15 januari 202 pastor Eelkje de Vries
Pastore.devries@xs4all.nl en 06-57574352
 
 FILMavond – PAULUS apostel van Christus  FILMavond – PAULUS apostel van Christus

     
Deze op het leven van de apostel Paulus georiënteerde film neemt ons mee naar de verborgen christelijke gemeenschap in Rome in 67 na Christus. Paulus was op dat moment gevangengenomen in de Mamertine gevangenis waar hij op zijn executie wachtte omdat hij de leider was van de christelijke gemeenschap. Lukas, de evangelist, riskeert zijn leven om regelmatig Paulus in de gevangenis te bezoeken die in handen was van de prefect Mauritius Gallus. De reden van de bezoeken van Lucas is om Paulus raad te vragen en hem aan te moedigen om te schrijven voor de steeds groter wordende (geheime) christelijke gemeenschap in Rome geleid door Aquila en Priscilla. In flashbacks worden we teruggeworpen in de tijd dat Paulus nog de naam Saulus van Tarsus droeg, zelf christenen vervolgde en tot bekering kwam.
Gedurende de film krijgt Mauritius interesse in de figuur van Paulus en Lucas. Maurititus wiens dochter aan een ernstige ziekte lijdt vraagt aan Lucas om zijn dochter te genezen. In het holst van de nacht gaat Lucas mee naar het huis van Mauritius waar hij zijn zieke dochter succesvol behandelt. Mauritius kan echter het trieste lot van Paulus niet veranderen maar hij krijgt het voor mekaar het leven van Lucas te sparen.

Datum: woensdag 8 februari
Tijd: Inloop vanaf 19.15 u met koffie en thee
Aanvang film: 19.30 uur
Opgave: vóór 16 januari 2023 bij ds. Marja de Jager
Na afloop gelegenheid om na te praten met een drankje
 
Wandelen in de veertigdagentijd Wandelen in de veertigdagentijd


Thema: Weet je verbonden met de schepping – de wereld – God

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer.
Tijdens deze wandeling willen we enkele momenten in stilte onze weg vervolgen. Deze stilte wordt ingeleid met een gedicht of gedachte waar u onderweg over kunt mijmeren.
Ook kun je je desgewenst in deze stilte afstemmen op de omgeving: wat zie je, ruik je, hoor je en op wat er speelt in de wereld om je heen.

Datum: Zondag 12 maart 2023
Tijd: 14.00 – 15.30 uur.
Start en finish: Het Anker
Opgave: vóór 1 maart bij ds. Marja de Jager             
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Zingen in de 40 dagentijd. Zingen in de 40 dagentijd.
In onze kerkelijke traditie (De Adem van het Jaar) is de 40-dagentijd een jaarlijks terugkerende periode van inkeer en bezinning uitmondend in het Paasfeest.In ons liedboek is voor deze periode een schat aan liederen beschikbaar (van lied 535 tot 639). Deze grote keuze aan liederen omvat ook een lange periode uit de ontwikkeling van het kerklied.
Van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Bekende maar ook (nog) onbekende teksten en/of melodieën. 

In 2022 is de 40-dagentijd van woensdag 2 maart tot zaterdag 16 april.
Op zondag 10 april 2022, zal de zangavond met liederen uit ons liedboek. 
We zingen bekende en minder bekende liederen
die ook zullen worden toegelicht.

De avond staat onder leiding van Tjerk de Vries.
Aanvang is 19.00 uur in de Kruiskerk.
 
 
  Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk   Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
    Moment van  stilte & bezinning
                 
        

Op een doordeweekse avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment van bezinning en gebed.

We volgen een vaste liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.

Data: Op donderdagavond om de week van 19.00 – 19.30 uur
Contactpersoon: ds. Marja de Jager


 
 
Koffiedrinken in het Anker Koffiedrinken in het Anker
Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.

Contactpersoon: pastor Eelkje de Vries
 
Eten in het Anker Eten in het Anker


In het kader van omzien naar elkaar en samen ‘aan tafel’ is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, het ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In het Anker zijn daarvoor de faciliteiten. De tafels worden feestelijk gedekt en de gerechten worden leuk opgediend.
Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen die meedoen.
Maar jong en oud, iedereen is welkom bij de maaltijd.

Het eerste 3 gangen menu is woensdag 5 oktober,
daarna iedere 1ste woensdag van de maand.
In het kerkblad, op de zondagsbrief en via de website (www.pgdelfzijl.nl) laten we weten wat er op het menu staat.
U bent vanaf 17.00 uur welkom in het Anker voor een kopje koffie /thee of een drankje. Het eten begint om 17.30 uur.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.


Plaats:  Het Anker
Opgave: A. Jansma, Tel. (0596) 61 40 32 of
                H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46
                of per mail tjdevries@home.nl  

 
 
Meditatief dansen Meditatief dansen


MEDITATIEF DANSEN

…komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Wanneer: Om de week op woensdagmiddag,
Tijd: van 16.00 uur tot 17.30 uur
Plaats: In gebouw Op de Wierde, Op de Wierde 3 in Farmsum.
Kosten:€ 13.00 per avond of €105,00 voor de hele cursus van 10 lessen
Een eerste introductieles is gratis. Kom gerust een keer meedoen om te ervaren of meditatief dansen iets voor u is.
Data voor de tweede helft van de seizoen 2022 – 2023
Woensdag: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei en 14 en 28 juni 2023
Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meld u aan: ulrike_neumann@hotmail.com
Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon bij Nordeich. Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente Sacred Dance bij de ‘Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland’ te Zeist gevolgd.
 
 
Middag voor alleengaanden Middag voor alleengaanden


‘Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren’.
Deze zin, meermalen gehoord, is de reden dat wij deze middag organiseren. Hier is tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig tijd te delen. Ondertussen ontstaan gesprekken rond actuele thema’s, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen-expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen.
Degenen die regelmatig komen hebben zin om het goede leven te proeven of terug te vinden. Of elkaar weer op het spoor te brengen.
In de zondagsbrief en zo mogelijk in het kerkblad worden de data van de bijeenkomsten bekend gemaakt.
Er is thee, koffie en zelfgebakken lekkers.

Plaats:  Het Anker
Wanneer: Laatste woensdag van de maand van 14.30 – 16.00 uur.
Informatie: Karin Verburg     tel: 623783


 
 
Ontmoeingsmiddag Ontmoeingsmiddag


Elkaar ontmoeten, door de week, is voor veel mensen belangrijk om even uit de sleur van de dagelijkse beslommeringen te komen.
Wij ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer wanneer we een spel spelen en gezellig koffie of thee met elkaar drinken.
Maar er is ook ruimte voor een serieus onderwerp en een gastspreker.
Centraal staat de ontmoeting.

Datum: iedere 2e donderdag van de maand
Plaats: Het Anker
Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Contactpersonen:
Lida Rasker en Femmie Riedstra: tel. 0596-617488                                               


 
 
Contactmiddagen in Farmsum Contactmiddagen in Farmsum


Sinds de samenvoeging van de wijkgemeenten Delfzijl Midden,
Delfzijl Noord en Farmsum wordt ongeveer vier keer per jaar voor de Farmsumer Kerkgemeenschap de gelegenheid geboden elkaar
tijdens een’ koffie uurtje’ te ontmoeten in het gebouw
‘Op de Wierde’

Het is belangrijk om op deze wijze het contact met elkaar te onderhouden, vooral omdat er geen regelmatige kerkdiensten meer in de Farmsumer Kerk worden gehouden. Het is meestal een gezellig samenzijn en bijpraten. Er worden eventueel op verzoek liederen gezongen.

We proberen ook zo nu en dan iets bijzonders te organiseren zoals het projecteren van dia’s. Dit wordt meestal zeer op prijs gesteld.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Allen die regelmatig aanwezig zijn ontvangen voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging en nieuw geïnteresseerden kunnen u zich aanmelden bij onderstaande personen.

Plaats: Op de Wierde tegenover de Farmsumerkerk
Tijd: van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Contactpersonen:
Elly Mietus tel. 619521
Aukje van Tholen tel. 619087
Piet Lanting tel. 615418
 
 
Middenmoot Middenmoot


Ben je tussen de 24 en 55 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen met de Middenmoot. Trouwens we kijken niet op een jaartje meer of minder. Vind je het leuk om elkaar te ontmoeten en samen te praten over zaken die spelen in je leven en in de wereld om je heen? Dan ben je bij de Middenmoot aan het juiste adres.

Voor informatie en opgave kun je terecht bij ds. Marja de Jager
dejagerm@home.nl  0655920472
Na opgave ontvang je nadere gegevens m.b.t. tijdstip en plaats.
Doe je mee?

Aan Tafel:

samen eten, samen spreken
samen in de Naam van Jezus
geloven, hopen en liefhebben
tot zegen van elkaar
en van de ander, dichtbij en ver weg
als teken van Gods Koninkrijk!