Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Dhr. F. Geluk
vice voorzitter:
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022
 
Vanuit de Kerkenraad (zomer) Vanuit de Kerkenraad (zomer)
Tijdens de laatste vergadering van de kleine kerkenraad hebben wij gesproken over hoe nu verder na corona.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • handen schudden voor de dienst predikant en ouderling van dienst,
  • handen schudden na afloop dienst predikant, ouderling van dienst en gemeenteleden,
  • collecteren
  • avondmaal
Mede doordat de besmettingen om ons heen toch weer de kop op steken hebben wij als kerkenraad besloten dat vanaf zondag 19 juni alleen voor de dienst de handen geschud worden met de predikant en dienstdoende ouderling. Wij zijn van mening dat met de andere punten er teveel kans is om eventuele besmettingen door te geven. We willen dit dan ook graag blijven doen op de manier zoals we het de afgelopen periode gewend zijn. 

In verband met de jaarlijks wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 21 augustus in de Farmsumer kerk gehouden worden.

Rest mij verder nog u allen een goede zomer toe te wensen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba

 
 
Uit de kerkenraad (feb 2022) Uit de kerkenraad (feb 2022)
Op het moment van dit schrijven hebben wij als kerkenraad nog geen besluit genomen op welke wijze wij de Erediensten vanaf heden gaan inrichten. Dit naar aanleiding van de gehouden persconferentie op 15 februari jl. waarin is gesteld dat er geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven.  Wij vragen u goed de informatie hierover op de zondagsbrief en website in de gaten te houden.
Tijdens de dienst van 20 maart zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
We willen al graag vermelden dat de dienst van zondag 3 april in het teken zal staan van het afscheid nemen en het bevestigen van ambtsdragers.  We zullen dan ook afscheid nemen van onze voorzitter de heer Tjerk de Vries.
Omdat er nog niet voldoende nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, zullen er mensen worden benaderd om ambtsdrager te worden. Gemeenteleden worden opgeroepen om namen op te geven van eventuele kandidaten-ambtsdrager. Op een nader te bepalen dag zullen er dan nogmaals ambtsdragers worden bevestigd. Namen kunt u doorgeven aan de scriba.
Verder willen wij u erop wijzen dat op de website van het blad Petrus ( petrus.protestantsekerk.nl) een gratis veertigdagentijdkalender te bestellen is. Het thema van deze kalender is “Alles komt Goed?!” 
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad staat gepland op maandag 7 maart.

Marianne Kombrink-Pot, scriba


 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan:
• het maken van afspraken over een te bereiken doel;
• het uitzetten van een koers;
• het aangeven van de middelen;
Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. In  het sprookje van Alice in Wonderland van Lewiss Carroll komt een passage voor waarin zij aan 'de grijnzende kat' vraagt:" Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?" De kat antwoordt: "Dat hangt er voor een groot deel vanaf waar je naar toe wilt". "Het zal mij een zorg zijn", zegt Alice. "Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat", antwoordt de kat.
Zo ook met onze gemeente: een beleidsplan met een doordachte missie en visie geven ons richting. Gedacht vanuit ons jaarthema  'Van U is de toekomst' mogen we er vertrouwen in hebben dat God ons hierin leidt en doet het ons tegelijk beseffen dat goddelijk beleid gestalte krijgt in en door mensen. De kerkenraad zal bij het schrijven van een nieuw beleidsplan gebruik maken van een stappenplan  dat de PKN heeft ontwikkeld voor gemeenten. Als eerste stap is er een ‘commissie beleidsplan’ aangesteld, die als taak heeft het proces om tot een beleidsplan te komen te starten en te begeleiden. Vanuit het moderamen nemen pastor Eelkje de Vries en Frans Geluk hierin deel en vanuit de diaconie Nicoline Kwakkelstein. De kerkenraad zoekt voor deelname aan de commissie ook een gemeentelid, op dit moment van schrijven  heeft dat nog niet tot resultaat geleid. De commissie beleidsplan zal u in de komende tijd via dit kerkblad en via de website regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en u op enig moment ook gaan betrekken bij het proces. Omdat het beleid ons tenslotte allemaal aan gaat.
Namens het moderamen,
Frans Geluk