Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad

Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: G. van der Velde - Westra, 
              W. Mulder
predikant: Ds M. de Jager (per 3 maart 2019)

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.

 
Gemeenteavond op 21 januari 2019 Gemeenteavond op 21 januari 2019

Maandag 21 januari  was er een gemeenteberaad. Hier werd de nieuwe Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl gepresenteerd via de beamer en per onderdeel besproken met mw. da. E. de Vries. Het was haar laatste taak als adviseur voor ons. Tevens kwam op deze bijeenkomst de nieuwe privacy- wetgeving aan de orde, wat ook voor een kerkelijke gemeente geldt. Bijvoorbeeld niet meer ongevraagd foto’s en gegevens van gemeenteleden in het Kerkblad of op de website plaatsen. Vervolgens gaf de voorzitter van de kerkenraad nog een toelichting op een aantal lopende zaken zoals de herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk, de autodienst, en de verkiezing van ambtsdragers. De aanwezigen waren tevens in de gelegenheid om vragen te stellen hierover. De samenkomst werd afgesloten met het zingen van een lied.

 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl

Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022