Kerkkoor Farmsum Kerkkoor Farmsum

Het Kerkkoor heeft als doelstelling ook werkelijk te functioneren als kerkkoor, d.w.z. regelmatig meewerken aan de eredienst. Het plm. 30 leden tellende koor heeft een uitgebreid repertoire onder de bezielende leiding van de dirigent Ardaan Dercksen. Ardaan Dercksen studeert in juni 2012 af aan het Conservatorium in Groningen met als hoofdvak koordirectie.

Het repertoire bestaat ten eerste uit liturgische gezangen uit het Dienstboek, nieuwe liederen van o.a. Sytze de Vries, verder liederen uit het Liedboek voor de Kerken, en natuurlijk uit ’Tussentijds’. Ook Kyrye’s, Gloria’s en acclamaties uit het Dienstboek hebben onze bijzondere aandacht.

Het koor repeteert donderdags van 19.00 tot 20.45 uur in het gebouw ‘Op de Wierde’ in Farmsum. Wilt u eventueel een repetitie bijwonen dan bent u van harte welkom op de donderdagavond.

Voor meer informatie:
Voorzitter: dhr. P. Lanting, tel. 61 54 19
Secretaresse: mevr. A. Smith–van Dijk, tel. 61 52 99

terug