Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl. Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl.
College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Delfzijl

Adres Menno van Coehoornsingel 21
9936GP Delfzijl
Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl.
Aan een dienst in een van onze kerken ( Kruiskerk en Farmsumer kerk) zijn kosten verbonden. We maken daarbij onderscheid tussen leden en niet leden.
Kosten rouw- en trouwdienst
  leden niet leden
kerkzaal 175 350
orgel 50 50
beamer /bediening 40 40
kerkdienstgemist.nl 30 30
voorganger n.v.t. 272
organist n.v.t. 50
liturgie drukken 40 40
     
totaal  335 832
energie toelage*    80   80
 totaal 415 euro 912 euro
Klokluiden  Farmsum    25   25
Stemmen orgel Farmsum    50   50
*Extra zaalruimte en consumpties in overleg met de beheerder.
De kosten zullen door de beheerder, H.Geertsema, doorgegeven worden aan de uitvaartondernemer dan wel aan de nabestaande(n) en ingeval van huwelijk aan de betrokken personen
*Energietoelage is op dit moment niet meer van toepassing.
Kerk van Uitwierde.
Voor het gebruik en van de Kerk in Uitwierde , eigendom van de st. Oude Groninger Kerken, is de plaatselijke commissie verantwoordelijk.  Een aanvraag kunt u dan ook doen bij Secretaris              Henk ten Brinke 0646081333.        h.tenbrinke@home.nl         
Zij zullen u informeren over de daar geldende kosten.  Vanuit onze kerk is de fam. Berends in voorkomende gevallen bereid om hulp te bieden bij de uitvaart van onze leden vanuit deze kerk.
April 2023 Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Delfzijl.
 
terug