Laatste kerstmarkt in De Ark Laatste kerstmarkt in De Ark
De kerstmarkt van De Ark was net als voorgaande jaren weer een groot succes. De opbrengst was dit jaar
€ 1.950.- netto. Een fantastisch bedrag.
Alle medewerkers en standhouders, heel hartelijk bedankt
en niet te vergeten de bezoekers die geweest zijn, dank je wel.
Fijn dat we dit met ons allen tot stand hebben kunnen brengen.
Zoals bekend steunen we elk jaar goede doelen.
Dit jaar is weer gekozen voor:
Habitat for Humanity, een project waar Alies Flobbe aan mee werkt. . Goed werk Alies. Ze gaat in januari 2019  samen met nog een aantal vrijwilligers vertrekken naar Guatemala.
Daar gaan ze met z`n allen weer huizen bouwen voor gezinnen. Wij wensen Alies en haar medewerkers veel succes met het bouwen.
Verder hebben we gekozen voor:
Tsjernobyl, kinderen uit Rusland die een aantal weken logeren bij gastgezinnen.
Daar naast hebben we een gift gestort op de rekening van de IKE, commissie bijzondere diensten. 
De donaties zijn inmiddels uitgevoerd.
Nogmaals heel hartelijk bedankt allemaal.
Het was tevens wel onze laatste kerstmarkt van Aktie Boem. Na vele jaren (iets van 25 jaar )van inzet en saamhorigheid is door de knutselgroep besloten te stoppen met het organiseren van een kerstmarkt. Dit i.v.m. het sluiten van De Ark.
We hebben met ons allen in de dienst van afgelopen 30 december afscheid genomen van De Ark. Afscheid nemen valt altijd niet mee.
Vooral als we met velen van ons vanaf 1978 (Fietstocht Delfzijl - Amsterdam v.v en de eerste rommelmarkt) tot nu toe 2018, bezig zijn geweest met allerlei acties. Een jubileumjaar, 40 jaar!
Acties in die 40 jaar waren, elk jaar maar weer, rommelmarkten, bazaars, bingoavonden, en niet te vergeten de toneelavonden (20 jaar) en de kerstmarkten. De opbrengsten zijn besteed voor, uitbreiding van De Ark (1984), fietsenstalling, klokkentoren, nieuwe stoelen, aankleding kerkzaal en de hal van de kerk enz. Wat hebben we er met ons allen in die tijd vele uren in gestopt. Jaren vol met plezier, lol en de voorbereidingen waren altijd fantastisch. Jaren met veel verdriet, een aantal van leden van ons is ons ontvallen.
Jaren met dankbaarheid, wat kunnen we dankbaar zijn dat we dit met ons allen konden en mochten doen.
Jaren met saamhorigheid, we stonden er bij alle acties toch maar even met 30, 40 of 50 vrijwilligers klaar, elk jaar weer.
Wat Aktie Boem niet allemaal te weeg heeft gebracht.

Maar nu is dit de laatste activiteit van Aktie Boem, de kerstmarkt, jammer, we zullen het missen. Maar de herinneringen zullen altijd blijven.
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Maar de leden van knutselgroep hebben wel afgesproken om geregeld bij elkaar te komen. Het was en is een hechte, fijne en leuke groep.
Een ieder kon en kan er zijn verhaal kwijt.
We gaan verder onder de naam van knutselgroep, de heren van De Ark (Aktie Boem).
De opbrengsten van al die acties waren heel belangrijk, maar het samen doen, een ieder voor zich zelf misschien nog veel belangrijker. Wat hebben we met ons allen veel voor de Ark kunnen beteken .Ook voor de goede doelen heel belangrijk.
Wij willen jullie allemaal nogmaals bedanken voor de inzet en saamhorigheid. Het liefst persoonlijk maar dat zal niet gaan.
Knutselgroep van De Ark.
terug