Laatste viering in De Ark Laatste viering in De Ark
Toen begin dit jaar duidelijk werd, dat we per 1 januari De Ark zouden gaan sluiten voor de zondagse Eredienst denk je, dat duurt nog wel even. Maar nu beginnen we in december aan een serie Adventsdiensten in De Ark en sluiten we met een dienst op 30 december de vieringen in dit gebouw.
De Kerstviering is in Farmsum, omdat  een mannenkoor medewerking verleend en het qua opstelling niet goed tot zijn recht zal komen in De Ark.
Na ruim 55 jaren sluiten we dit gebouw. Dat roept emoties op, van verdriet, dankbaarheid, gedachtenis… Honderden gemeenteleden hebben er in die jaren een “thuis” gevonden. Er is getrouwd, gerouwd, gedoopt, maar bovenal gevierd. De lofzang is er gaande gehouden. Predikanten zijn aan deze kerk en toenmalige wijkgemeente verbonden geweest. Ieder met hun kwaliteiten. Door gemeenteleden is veel werk verricht. Denk maar aan de uitbreiding begin jaren 80. De actie groep die toen is gevormd is tot aan de Kerstmarkt nog steeds actief. Niet te veel praten maar doen, dat was vaak het motto. Maar nu is het dan zover dat we van deze plek afscheid gaan nemen. We mogen dankbaar zijn voor de vele goede jaren maar ook onze blik naar de toekomst richten. Als één gemeente mogen we straks verder gaan in de Kruiskerk. Daar zetten we gezamenlijk onze lofzang voort en hopen ook daar een gemeenschap te vormen die voor de gemeente Delfzijl van betekenis kan zijn.
In de laatste viering zullen we, zoals dat gebruikelijk, het Avondmaal zilver en de Paarskaars uitdragen. Het licht in deze kerk zal doven maar verder schijnen op de plek waar we samenkomen. We zijn verheugd, dat ds. Albert Ferwerda in deze dienst zal voorgaan.
Na de viering is er koffiedrinken en kunnen we met elkaar nog napraten.

 
 
terug