Liturgiecommissie Farmsumer kerk - 2011 Liturgiecommissie Farmsumer kerk - 2011

De Farmsumer kerk is een begrip! Qua akoestiek en orgel hebben we hier iets bijzonder moois ontvangen. Maar dat vraagt ook van de gemeente dat ze dit moois weet te waarderen: adeldom verplicht. En dat betekent in liturgisch opzicht, dat we ook zelf moeten blijven zoeken naar vorm en inhoud van de diensten die in overeenstemming zijn met de ruimte waarin we de diensten mogen vieren.

We kennen in de Farmsumer kerk een vaste liturgische vormgeving die over het algemeen goed wordt ontvangen. Binnen deze vormgeving is er speelruimte voor de nodige variatie. Samen met de leiding van de kindernevendienst worden de diensten in de Advent en de Veertigdagentijd voorbereid, waarin er ruime aandacht is voor de projecten van de kindernevendienst.

De diensten in de Goede Week zijn de afgelopen jaren samen met de Kruiskerk en Centrumkerk gevierd: de praktijk voldeed zo goed, dat we hiermee in de toekomst verder hopen te gaan. Daarnaast is er een startdienst van het winterseizoen die we samen met de Kruiskerk organiseren. Dit alles gaat in samenwerking met de liturgiecommissie.

De liturgiecommissie komt zo’n vijf maal per jaar samen. Deelnemers aan de liturgiecommissie zijn enkele leden van de kerkenraad, waaronder de predikant, leiding kindernevendienst, vertegenwoordigers van het kerkkoor, en incidenteel een organist. 

Ds. Itse de Boer

terug