Liturgiecommissie Zuid Liturgiecommissie Zuid

De liturgiecommissie van wijk Zuid helpt mee met voorbereiden van bijzondere diensten in de Kruiskerk en Farmsumerkerk. De Stille Week is hier een goed voorbeeld van; deze diensten worden gezamenlijk met de predikanten voorbereid en soms ook uitgevoerd. De commissie is daarnaast verantwoordelijk voor de begeleiding bij de erediensten. Zij onderhoudt contacten met koren en muziekverenigingen en nodigt regelmatig een koor uit voor medewerking aan de dienst. Ook zorgt zij voor de aankleding van de kerk in de kerstperiode. De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van onze gemeente: de predikant, een organist, een koorlid, iemand uit de wijkkerkenraad, een gemeentelid, kortom, de stem van de gemeente klinkt door in de erediensten. Voor contact met de liturgie commissie kunt u bellen naar de secretaresse.

mevr. Petra de Jong, Tel. 61 02 02

terug