Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad

Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: G. van der Velde - Westra, 
              W. Mulder
predikant: Ds M. de Jager (per 3 maart 2019)

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.

terug