Nieuws van de kerkrentmeesters (maart 2023) Nieuws van de kerkrentmeesters (maart 2023)
Begraafplaatsen:
Op de begraafplaats Uitwierde zijn we begonnen met de aanleg en het plaatsen van een opbergruimte voor de baar en voor klein tuingereedschap. Tevens zal het grindpad ontdaan worden van boomwortels die gevaar opleveren. Om het netjes te houden is  het verzoek om vergane bloemen/stukken /plantjes op de graven te verwijderen. Aan het Reglement Begraafplaatsen wordt nog gewerkt.


Personele zaken:
Het contract met pastor Eelkje de Vries is aangepast. Zij levert 0.1 fte in. Daarnaast gaat ze ook voor 0.1 Fte werken voor de Diaconie.  Dit zal financieel verrekend worden. Dit met ingang van 1 april 2023.  Aan een van de organisten is medegedeeld dat zijn contract met ingang van 01.01.2024 zal worden opgezegd. Voor de invulling van de speelbeurten vindt  er overleg plaats.
Gebouwen:
Besloten is om de pastorie te voorzien van zonnepanelen.  Dit zal bekostigd worden uit de aangevraagde subsidie van 10.000 euro. Over de Ark is op dit moment nog geen nieuwe informatie beschikbaar. Met de Stichting Oude Groninger Kerken is een verkennend gesprek geweest over de Farmsumer Kerk. Het elektrisch netwerk in het Anker geeft af en toe een storing(overbelasting) Er is opdracht gegeven om dit in orde te brengen. 


Energie besparende maatregelen in Het Anker:

Op ons verzoek houdt de voormalige bouwcommissie onder leiding van Dirk Doornbos zich bezig met het item energieverbruik  (verlichting, isolatie en verwarming) in de Kruiskerk en het Anker. Zij meldt daarover het volgende:
“Met de herinrichting en verbouwing van de Kruiskerk van december 2019 t/m mei 2020 zijn vele energie besparende maatregelen meegenomen. Denk daar bij aan spouwmuurisolatie, vloer- en dak isolatie, vloerverwarming en led verlichting in de kerkzaal. Tevens is de
verwarming van de kerk compleet vernieuwd.
Deze maatregelen resulteren in een aanzienlijke besparing op de stookkosten van circa 10.000m3 gas op jaarbasis.
Het Anker is in 2021 opnieuw geschilderd en zaal 3 is voorzien van een nieuwe vloer, plafond en isolatie op het systeemplafond en ook de verlichting is aangepast naar led.
De Kerkrentmeesters hebben nu ook besloten dat zaal 1 en 2 verduurzaamd zullen worden.
Daarbij wordt isolatie materiaal over de systeemplafonds gelegd om energie te besparen.
Ook de spouwmuren worden volgespoten met isolatiekorrels.
De vele kleine en grote halogeen verlichting spots in het plafond van zaal 1 en 2 en de ontmoetingsruimte worden vervangen door led verlichting.
Bovenstaande maatregelen worden door vrijwilligers uitgevoerd en daarmee zijn we al gestart.
De spouwmuurisolatie wordt door een bedrijf uitgevoerd.
Om ook op de stroomkosten te besparen wordt op het dak van de Ontmoetingsruimte 45 stuks zonnepanelen geplaatst door een bedrijf uit de regio.Hoe zit het met de kosten?
Isolatie en verlichting wordt door vrijwilligers uitgevoerd, hier alleen materiaalkosten.
Isolatie voor de plafonds kost circa 7 euro/m2, bespaart zeker een m3 gas per m2 per jaar, investering is in 3 jaar terugverdiend.
De kleine spots, circa 120 stuks, gaan van 50 watt halogeen naar 5 watt led per stuk, de investering is in circa een jaar terugverdiend.
Voor spouwmuurisolatie geldt een terugverdientijd van circa 4-5 jaar, investering is 2780 euro incl. btw,
De 45 zonnepanelen kosten incl. btw 25000 euro, opbrengst circa 16000 kWh, terugverdientijd circa 4,5 jaar “
Het College van Kerkrentmeesters is akkoord gegaan met de voorstellen.

Wij als kerkrentmeesters zijn blij met dit team van vrijwilligers. We zijn  er dan ook van overtuigd dat we door het terugdringen van het energieverbruik het maandelijks voorschotbedrag van 6000 euro en de jaarafrekening van de energie kosten in positieve kunnen beïnvloeden. Ook zal dit op termijn invloed hebben op de energietoeslag die nu in rekening wordt gebracht bij de huurders. Mogelijk dat er nog meer onderdelen zijn waar we op energieverbruik kunnen bezuinigen.
Afgelopen vrijdag zijn we met een groepje naar de Kerkenbeurs in Groningen geweest. Veel stands waarin uitleg over : energieverbruik in kerken; geluid en beeldverbindingen. De meeste zaken zijn bij ons al uitgevoerd en kunnen we trots op zijn.

Namens het College, Rienk Krist.

 
terug