Open monumentendag in de Farmsumer Kerk met een lezing door drs. Redmer Alma Open monumentendag in de Farmsumer Kerk met een lezing door drs. Redmer Alma
Zaterdagmiddag 8 september 15.00 uur
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zal drs. Redmer Alma een boeiende lezing houden over “ een spectaculaire ontdekking “.
Het betreft de geschiedenis van Occa Johanna Ripperda, een Europese dame.
Occa Ripperda is zonder twijfel de meest bereisde dochter van Farmsum in de 17de eeuw. Zij werd in 1619 geboren op het Huis Farmsum, maar bracht haar jeugd ook door in Den Haag en op Dekemastate in Jelsum. Zij trouwde met de Oost-Friese edelman Enno Adam von In- und Kniphausen te Jennelt, die van zijn vader, een Zweedse veldmaarschalk, het slot Klempenow in Pommeren erfde. Om dat slot te behouden reisde Occa als weduwe onder andere naar Brussel, waar de oud-koningin Christina van Zweden verbleef. In 1656 hertrouwde Occa met de Zweedse graaf Erik Stenbock, die kort daarna voor Kopenhagen sneuvelde. Als 40-jarige weduwe maakte Occa de overstap naar Zweden waar zij tientallen jaren de hoogste hoffunctie bij koningin Hedwig Eleonora bekleedde, toen de machtigste vorstin van Noordwest-Europa. In 1686 stierf Occa Ripperda in Stockholm, waarna haar lichaam in het Oost-Friese Jennelt werd bijgezet.
Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘In Europa’ en wie past beter in dat thema dan deze Farmsumse edelvrouw? De Zweedse, Nederlandse en Duitse archieven hebben veel interessants over haar leven ontsloten en als kers op de taart is onlangs haar rijk versierde grafkist ontdekt.
De toegang is vrij.
De Farmsumer Kerk is gedurende Open Monumentendag open voor bezichtiging van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het Lohmanorgel zal gedurende deze dag rond het hele uur worden bespeeld door de voormalige organist van de Farmsumer Kerk, de heer Okke Pol.
 
terug