Algemene Informatie Algemene Informatie
De Protestantse Gemeente Delfzijl is op 1 mei 2005 ontstaan door een fusie van

de Gereformeerde Kerk Delfzijl
de Hervormde Gemeente Delfzijl
de Hervormde Gemeente Farmsum/Oosterhoek/Meedhuizen.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl heeft drie kerkgebouwen.

De Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Tel. (0596) - 61 31 98
Kerk Farmsum, Op de Wierde 1, Tel. (0596) - 61 69 54Dorpskerk Uitwierde, Torenpad 3Aanvang kerkdienst in de Kruiskerk is om 09:30u.
Zie voor actuele informatie: Kerkdiensten.

Predikant:
Ds. Marja de Jager,
tel. 859208 / 06-55920472  Email: 

Kerkelijkwerker
Mw. Eelkje de Vries
tel. 0657574352

Email:

Scriba: Mw. Marianne Kombrink-Pot, e-mail:

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen naar: .

Copy voor het kerkblad sturen naar:

Copy voor de website sturen naar:

Copy voor de zondagsbrief naar:

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Meer informatie over begraafplaatsen vindt u hier.

Meer informatie over de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier.
terug