Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries, 0657574352
                       Email:
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (; 0596625745) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (, 0657574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        ( 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt en
                      De Wending
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (, 05966859208)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       ( 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Ouderling:      mw. Wies Veling
                      (0613077741)
Pastor:           Ds. Marja de Jager
                      ( , 05966859208)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (, 0657574352)
Ouderling:      vacant
                      
 Sectie 7:        Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       ( , 0657574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                       (; 0623 6885 12)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                       (, 0657574352)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                        ( 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                        (; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (, 0657574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         ( 0596 6202 22)
 
 
terug