Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is ds. Marja de Jager.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           Mw. Eelkje de Vries,
                       (pastore.devries@xs4al.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderling:      vacant
                       Bezoeker: Dhr. Reinder. de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 62 57 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            Mw. Eelkje de Vries,
                        (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderlingen:   Dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 61 80 80)
                        Mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 61 74 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      vacant

Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      Mw. Hennie de Vries
                       (hvriesreeder@gmail.com; 0596 61 83 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      Mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13 07 77 41)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastore.devries@xs4all.nl; ,06 57 57 43 52)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (jokekampstra@kpnmail.nl:  06 12 11 02 28)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           Mw. Eelkje de Vries
                      (pastore.devries@xs4al.nl; 06 5 757 43 52)
Ouderling:      Mw. Frouwkje Klein
                       (doublepetite@hotmail.com; 06 23 68 85 12)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderlingen:   Mw. Aukje van Tholen
                        (aukje@vantholen.nl; 0596 61 90 87)
                         
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderling:        vacant
                         
 
 
terug