Project Oeganda Project Oeganda


Gesprekken met sociaal werkster om te voorkomen dat kinderen op straat belanden

Kodet is een getrouwde man met kinderen. Als blijkt dat een andere vrouw zwanger van hem is, vertrekt hij met zijn gezin stilletjes uit het dorp naar de grote stad. De zwangere vrouw besluit om ook naar de stad te trekken, omdat ze niet weet hoe zij zonder hulp voor haar baby moet zorgen. Gelukkig komt de sociaal werkster er op tijd achter. Zij weet de vrouw te overtuigen dat het geen goed idee is om hoogzwanger in de stad op zoek te gaan naar een beter leven. Een tijdje later komt Kodet met zijn gezin terug in het dorp, omdat het niet lukte om in de stad aan geld te komen. De sociaal werkster gaat met alle partijen in gesprek. Kodet erkent fouten te hebben gemaakt. Samen maken ze plannen om de kinderen van beide vrouwen in het dorp op te voeden. Zo is voorkomen dat er weer nieuwe kinderen op straat belanden.


Nate (35) raakte regelmatig slaags met haar man Sagal (40). Ze was boos dat hij meer aandacht had voor zijn tweede vrouw en kinderen. Ze dreigde met haar kinderen naar de stad te gaan en hem te verlaten. Ook hier boden gesprekken met een sociaal werkster uitkomst. Het stel legde hun ruzies bij. Ze leren met elkaar praten. Vader Sagal verdeelt zijn aandacht nu eerlijker over zijn beide gezinnen. Zo is voorkomen dat drie kleine kinderen op de straten van Kampala zijn beland.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van: Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373.745.303 o.v.v. OEGANDA
waarvoor onze hartelijke dank.

 
terug