Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Zomertijd Zomertijd
Diensten Kruiskerk,
Ingaande zondag 7 april (zomertijd) beginnen de diensten weer om 09.30 uur.
 
 
Gewijzigde datum Eetgroep, Gewijzigde datum Eetgroep,
De volgende bijeenkomst om samen te eten het Anker is woensdag 22 mei 2024. En niet op 29 mei.
Er zal weer een heerlijk 3 gangen menu klaar gemaakt worden met verschillende rijstgerechten als hoofdgerecht.
Iedereen die zin heeft om een keer mee te eten mag zich aanmelden. ( we gaan tot 40 personen). De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie de Vries, tel. 618346 of per email: tjdevries@home.nl
De kosten zijn €7,00 per persoon. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie, thee of een drankje en om 17.30 uur gaan we eten.
We zien graag weer velen van u bij de eetgroep.
 
19 mei Pinksteren 19 mei Pinksteren


Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest,
In de dienst verleent  Brassband Heman uit Zuidwolde haar medewerking.
De kleur van deze zondag is rood. Het rood van de Geest.

Centraal staan de lezingen uit Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-13
Pinksteren is het feest van de Geest. Die Geest vernieuwt het aangezicht van de aarde (psalm 104) en het innerlijk van mensen. De taal van groot willen zijn (Genesis 11) maakt plaats voor de taal van de liefde van God. Die doorklinkt in de gebeden, de liederen en in de muziek die deze dag voluit klinkt! Taal op de tong, een loflied op de lippen, prijs ik de dag voordat het avond is, dicht ds. Jaap Zijlstra heel treffend!
Het was een prachtige dienst. De muziek van brassband Heman werkte inspirerend op het thema van de dienst. 
Zelfs na de dienst bleven veel gemeenteleden luisteren naar de muziekstukken die met prachtige klanken werden vertolkt.


 
 
Zondagavondzang in de kerk van Farmsum Zondagavondzang in de kerk van Farmsum
In de Farmsumerkerk te Farmsum wordt op zondagavond 16 juni een themadienst gehouden. Het thema luidt: ‘Looft God, looft Zijn naam alom.’ Medewerking wordt verleend door ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude). Ds. Karel Bogerd zal niet alleen de dienst leiden, maar ook als bariton zijn stem weer laten horen. Het Lohman-orgel wordt bespeeld door zijn zoon Andries Bogerd. Andries studeert orgel bij Jos van der Kooy aan het Conservatorium in Den Haag en is als kerkmusicus verbonden aan de Maranathakerk te Den Haag. De avond staat in het teken van meditatie, solo- en samenzang van geliefd repertoire en orgelspel. De samenkomst begint om 19.00 uur.  
Comm. van Bijzondere diensten.
 
Themadienst 'hoe help je mee?!'. Themadienst 'hoe help je mee?!'.


Zondag 11 mei ging ds. Marja de Jager voor in de kerkdienst die was voorbereid door de leden van de werkgroep ' Bijzondere diensten'.'.
Het kinderkoor Sjaloom onder leiding van Analie Visser verleende haar medewerking.
Wat een feest! De kinderen zongen met veel enthousiasme leuke liederen met teksten die voor jong en oud het geloof in Jezus met verve en vrolijkheid lieten horen. Ook het verhaal uit de kijkbijbel van de barmhartige Samatitaan werd beeldend verteld uit uitgebeeld. Om te onthouden hoe kun je elkaar helpen en hoe zie je naar elkaar om werd de slogan 'laat je handen wapperen'!. uitgelegd. Heel concreet: 'doe net zo als de barmhartige Samaritaan'.
Met een blij gevoel ging een ieder naar huis.

 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in de Kruiskerk.
Wij waren zeer verrast dat zovelen gehoord hebben gegeven aan onze oproep.
Van alle schilderijen en wandkleden hebben we weer een mooie expositie kunnen maken.
Een groot deel van de expositie is ingeruimd voor de geschiedenis van de stad Groningen. Met unieke foto's en verhalen.
We wensen dan ook iedereen veel kijkplezier!
Aagtje, Geke en Lenie.

 
 
Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
2.Afstoten van gebouwen

3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
4.Begraafplaatsen
5.Personeelskosten
(Lees het volledige verslag bij Bestuur/kerkentmeesters)
 
 
Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
De begroting van de diaconie (inclusief MWD) kunt u inzien bij 'ANBI DIACONIE'.
 
Begroting Kerkrentmeesters 2024 Begroting Kerkrentmeesters 2024
U kunt de begroting van de kerkrentmeesters inkijken bij 'Anbi Kerkrentmeesters'.
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker.
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.

U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Namens de gastvrouwen en – heren,
Pastor Eelkje de Vries
 
Stiltecentrum Stiltecentrum
Vanaf aanstaande maandag 4 september is het Stilte Centrum gesloten.
 
Meditatief dansen Meditatief dansen
.

..komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als
‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’.
Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze
manier kun je nader tot jezelf komen.
De lessen worden gegewven door Ulrike Neumann in het gebouw Op de Wierde,
Op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een keer mee te dansen.
De eerst volgende keer is dinsdag 5 maart 2024
(lees meer bij kerknieuws)
 
Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024 Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024


Illustratie

Bij het jaarthema is een illustratie gemaakt met daarbij de volgende uitleg:
De Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.