Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Palmpasen in de Kruiskerk Palmpasen in de Kruiskerk
2 april              6e van de 40 dagen      Palmpasen      Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Matteüs 21: 1-11 en Jesaja 50: 4-7
Op deze Palmzondag klinkt Heden Hosanna en morgen kruisig Hem. Jezus wordt bejubeld en verguisd. Het eerste deel van de dienst staat in het teken van Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem. Wij mogen delen in het goede wat Jezus ons brengt en wat het hart verheugt.
Maar juist daarop is Jezus ook stukgelopen. Zoveel goedheid konden de mensen niet aan. Jezus optreden roept daarom ook verzet en vervolging op: de lijdensgeschiedenis begint hier al.
 
 
Gebedsvieringen in de Stille Week Gebedsvieringen in de Stille Week
Gebedsvieringen op maandag, dinsdag en woensdagWij willen dagelijks een moment van Woord en gebed houden als opmaat naar de drie dagen voor Pasen. De vieringen volgen een vaste liturgie en duren ongeveer een half uur.
Thema: Wachten en waken met Jezus
Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers: ds. Marja de Jager, pastor Eelkje de Vries, dhr. Piet Lanting

Maandag 3 april          Wees dus waakzaam
Matteüs 25: 1-13            De tien wijze en de tien dwaze
 meisjes
Dinsdag 4 april             Wachten op wat komt
Matteüs 26: 1-14            Jezus met kostbare olie gebal-
 semd
Woensdag 5 april        Waken noch wachten
Matteüs 26: 36-46          In Getsemané
 
Diensten in de Stille week Diensten in de Stille week


Witte donderdag         Kringviering heilig Avondmaal

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Exodus 12: vs.1 en 15-20 en Matteüs 26: 17-30
Jezus viert samen met zijn leerlingen het Pesachmaal. Bij deze maaltijd werd de uittocht uit Egypte herdacht. God verloste zijn volk uit onderdrukking en slavernij. Het werd een van de belangrijkste Joodse feesten. Tijdens de maaltijd zei Judas, die Jezus zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’  Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

Goede Vrijdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers:  ds. Marja de Jager, pastor Eelkje de Vries, dhr. Piet Lanting
Met medewerking van: Wilte Mulder – zang
Wij lezen het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes.
Dit wil een sobere dienst zijn, omringd door stilte, waarin wij door woorden, liederen en gebeden Jezus lijden en dood herdenken.

Stille Zaterdag
Aanvang: 20.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Deze avond valt het licht op de opstanding van Jezus Christus, onze Heer.
Vanuit het duister horen wij hoe God op de eerste scheppingsdag riep: Er zij licht!
Licht dat nooit dooft maar verlossing en bevrijding brengt. Daarom lezen we over de uittocht. God schept toekomst dwars door nacht en nevel heen. Met als hoogtepunt van zijn verlossend handelen: Jezus’ opstanding uit de dood! Deze blijde boodschap wat de wereld in het licht zet, wil gedeeld worden. Wij doen dit ook zélf door elkaar het licht, aangestoken aan de nieuwe paaskaars, door te geven. Waarna wij ervan getuigen met Christus op te willen staan door te gaan leven in Zijn Geest. We doen dit door onze doop te gedenken en te vernieuwen rondom het doopvont. De Paasmorgen straalt ons tegemoet!
                       
 
 
Paaszondag Paaszondag


Paaszondag  9 april 

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Met medewerking van: Gelegenheidsgemeentekoor o.l.v. Tjerk de Vries
Psalm 118: 15-24 en Matteüs 28: 1-10
Dit jaar wil ik op Paasmorgen het opstandingsverhaal van Matteüs centraal stellen.
Er zit veel vaart in dit verhaal. De gebeurtenissen buitelen over elkaar heen en gaan over de twee Maria’s, een engel, de bewakers, de leerlingen en over de opgestane Heer zélf. Met angst en beven zien ze/we het aan. En dan twee keer: ‘Wees niet bang’. Ga, vertel, getuig: De Heer is opgestaan!

 
 
Ontmoeingsmiddag Ontmoeingsmiddag
Op donderdag 6 april a.s. om 14.30 uur in ’t Anker.
We gaan, onder leiding van dhr. Menno de Goede, paasstukjes maken.
De kosten zijn 5,-- euro.
Iedereen van harte welkom.
Lida Raske  ' 61 59 86,     Femmy Riedstra ' 61 74 88
 
Avondgebed en Stiltecentrum Avondgebed en Stiltecentrum
Vanaf de startzondag hielden we met regelmaat een avondgebed op donderdagavond in het Stiltecentrum. Met een kleine groep kwamen we bijeen voor een moment van bezinning, gebed en het branden van een kaarsje op een doordeweekse avond. De laatste keer dat we bijeenkomen dit seizoen is op donderdag 13 april.
Vanaf maandag 17 april is het Stiltecentrum weer dagelijks (ma t/m za) geopend van 10.00 – 17.00 uur. U kunt zomaar even binnenlopen om rust te vinden, om te bidden, om een Bijbeltekst of gedicht te lezen of een kaarsje te branden. Ook hopen we weer een heel aantal toeristen in het stiltecentrum te ontvangen.
 
 
Uit het College van Kerkrentmeesters Uit het College van Kerkrentmeesters
Onder het kopje 'kerkrentmeesters' leest u een uitgebreid verslag van de vergadering in maart .
Onder andere zijn aan de orde geweest: 
de begraafplaatsen
Pesonele zaken
Gebouwen Energie besparende maatregelen
 
 
Uit de kleine kerkenraad (maart 2023) Uit de kleine kerkenraad (maart 2023)
De kerkenraad heeft een bericht ontvangen van de leiding van de kinderviering dat men besloten heeft om te stoppen met de kinderviering tijdens de erediensten. De laatste jaren waren er alleen nog vieringen met de projectweken rondom Pasen en Kerst. Tijdens de dienst van 2 april willen wij de leiding van de kinderviering bedanken voor hun inzet.
In de dienst van zondag 2 april willen wij afscheid nemen van een viertal ambtsdragers. Te weten de heer Jitze Dam en mevrouw Nicoline Kwakkelstein beiden als diaken. Mevrouw Elly Mietus als ouderling en mevrouw Marianne Kombrink-Pot als ouderling-scriba.  Tevens worden in deze dienst de heer Wouter Eisema en mevrouw Janneke de Jonge als diaken bevestigd.
Lees verder bij 'kerkenraad'
 
40 dagen aandacht voor Moldavië. 40 dagen aandacht voor Moldavië.


Het thema van KerkinActie in deze 40 dagentijd is “Uit liefde voor jou”     Zo zetten de partners van KerkinActie in Moldavië zich zoveel mogelijk in om de vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden.
In zes zondagen.zullen we steeds iets vertellen van het project in Moldavië.
De teksten, behorende bij de 40 dagentijd vindt u bij werkgroepen: missionaire werkgroep
 
Sparen in de 40 dagentijd Sparen in de 40 dagentijd


In deze 40 dagentijd met het thema “uit liefde voor jou”  willen we na een paar jaar graag weer opnieuw spaardoosjes uitdelen.

Zou u een spaardoosjes mee willen nemen bij het uitgaan van de kerkdienst om mee te sparen voor ons project in Moldavië, zodat we met Pasen een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben.
 
 
Activiteiten van de diaconie Activiteiten van de diaconie


De diaconie organiseer door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk aan de alleengaandenmiddag en de kerstviering voor ouderen in onze gemeente.
Bij 'fotoalbum' zijn een paar foto's geplaatst van deze activiteiten.
 
Wandelen Wandelen


Wandelen met thema wordt verzet van 12/3 naar 23/4

De wandeling zoals vermeld in het activiteitenboekje (Wandelen in de veertigdagentijd)
gaat NIET door op 12 maart. Die middag neemt namelijk ds. Jake Schimmel van de PG Spijk afscheid van zijn gemeente. Ik ben daarvoor uitgenodigd en wil hier graag bij aanwezig zijn.
De wandeling met als thema: Schepping van God wordt verzet naar zondag 23 april 2023 van 14.00 – 15.30 uur. Start en finish bij het Anker.
U/je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Om letterlijk en figuurlijk bij de schepping stil te staan vraag ik je een Bijbeltekst, lied, gedicht, foto of afbeelding die je aanspreekt met betrekking tot de schepping, de natuur, het klimaat, mee te nemen om tijdens de wandeling met elkaar te delen.
Graag opgave vooraf bij mij: dejagerm@home.nl
of 06-55 92 04 72 / 0596-85 92 08

 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in Kruiskerk
Er is al weer een nieuwe expositie. In de ontmoetingsruimte en in de zalen zijn de schilderijen afgelopen week vervangen door foto's . 
Deze zijn gemaakt door de leden van fotoclub Kielzog uit Hoogezand.
Verschillende onderwerpen zijn gefotografeerd. Plekken uit de omgeving en plekken ver weg. Maar ook natuurfoto's en portretten. Veel om naar te kijken. In de hal vindt u informatie over de fotoclub Kielzog.
We hopen dat u er weer met veel plezier naar zullen kijken.
Aagtje Bolt, Lenie van der Laan en Geke Oosterveld
 
Eetgroep Eetgroep


“Aan tafel” is het jaar thema van de Protestantse kerk. Een mooi thema en past helemaal bij de doelstelling van de eetgroep. Samen gezellig en lekker eten en samen aan de praat raken over gedachten en onderwerpen die ons bezighouden. Voor de maaltijd drinken we in de hal van het Anker een kopje koffie of een glaasje fris of wijn. En daarna staan de mooi gedekte tafels klaar in de zaal.
De volgende maaltijd van dit seizoen is op woensdag 5 april 2023. Vanaf 17.00 uur bent u welkom en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Kosten € 6,00 p.p.+ € 1,00 energietoeslag
Iedereen is welkom bij het eten. Jong, oud, alleen of samen. Geeft u zich wel van te voren op bij Ageeth Jansma, tel. 61 40 32 of bij
Hennie de Vries, tel. 61 83 46 (email: tjdevries@home.nl)
Graag ontmoeten wij u bij de eetgroep. 
Voor 1 februari is opgave niet meer mogelijk. U kunt alvast wel intekenen voor de maaltijd op 1 maart 2023.
 
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
Sacrale dans Sacrale dans
Op woensdag  12 en 26 april 2023 kunt u meedoen met  de “gespreksgroep” Sacrale dans/ meditatief dansen.
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur in Gebouw op de Wierde.
Op vele soorten muziek vormen rustige passen een dans zodat het ook wel bidden met de voeten genoemd wordt. Door de stilte en de gedichten tussen de dansen voelen we warmte en verbondenheid. Tijdens iedere bijeenkomst  staat in het midden van de kring een symbolische uitbeelding passend bij het thema van de avond.
Kosten per les € 13,00.(een introductieles is gratis)
lees meer »
 
Jaarboekje 2022 - 2023 Jaarboekje 2022 - 2023
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      


Ook dit kerkelijk seizoen 2022-2023 mogen wij u weer een activiteitenboekje aanbieden met daarin een keur aan activiteiten waarbij ontmoeten, verdiepen en beleven centraal staan. En dat door de week. Want kerk-zijn zijn wij immers niet alleen op zondag. Ons geloof krijgt handen en voeten in het leven van alledag en wil samen beleefd worden. Wij hopen dat dit boekje hieraan een bijdrage kan leveren.
U vindt alle activiteiten voor dit seizoen bij ´jaarprogramma 2022 - 2023'
 
 
Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL' Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL'


Bovenstaande illustratie is speciaal gemaakt bij het thema ‘Aan Tafel’

Het is de moeite waard deze eens aandachtig te bekijken.
Onderstaande uitleg helpt hierbij:
  • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
  • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
  • Witte lijnen: gebroken brood
  • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
  • Restvorm met paarse ovaal:                                                                                                                           de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.                                                                 Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
  • Het beeld is bijna symmetr sch wat verstilling en eerbied weergeeft.
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.