Samenstelling beroepingscommissie Samenstelling beroepingscommissie
Vanuit de kerkenraad zijn gemeenteleden gevraagd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Ook een aantal ambtsdragers nemen zitting in deze commissie. De beroepingscommissie zal bestaan uit: de dames A. Flobbe, A. Jansma - Kamstra, A. v. Tholen - Wiersma, E. de Vries- Veling, M. Kombrink - Pot, G. Geluk - Westerman  en de heren W. v. Hall , G. Klasens en J. Dam. De beoepingscommissie is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen. 
  
     
terug