Startzondag 2022 Startzondag 2022


Zondag 18 september vierden we de start van het winterseizoen in de Kruiskerk. Het thema is `aan tafel`.
Voor deze zondag is de kerkzaal gevuld met tafels en stoelen en zitten we tijdens de dienst aan tafel. De dienst was voorbereid door de werkgroep Vieren en Vormen en de leden van de werkgroep hebben allen een taak in de dienst.
Een gemeentekoor o.l.v. Tjerk de Vries ondersteunde de gemeentezang. Samen maakten we een kyriëgebed. In een klaagmuur voor in de kerk kon ieder een gebedsintentie steken. Bij de voorbeden was er de gelegenheid om een kaars aan te steken. Na het slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' kunnen we de dag voortzetten met een drankje, een bijbelquiz en we sluiten af met een lunch.
Heel fijn dat we met zoveel gemeenteleden deze startzondag hebben gevierd en op veel momenten kunnen we elkaar ontmoeten bij veel andere activiteiten in de Kruiskerk.
terug