Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat/stond een kastje waar e.e.a. verzameld werd. De deur van dat kastje werkt niet meer. Zit vast. Tijd voor nieuw.
Daarom is er een nieuwe kist geplaatst waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2018 was de opbrengst € 28.969. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia
  MWD, Bob Flobbe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na maanden van voorbereiding ging op zondag 7 april jl. de Paasgroetenactie 2019 officieel van start. Dit jaar was dat in de  Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Vught. De reden hiervoor is dat de kaart voor de actie daar is ontworpen. Jeannette de Groot, vrijwilliger bij de organisatie Exodus, doet verslag: “Op een prachtige, zonnige zondag gaan we naar binnen in de gevangenis. Er worden drie diensten georganiseerd. Voorganger is ds. Anne van Voorst die in de P.I. Vught werkt. Mooi om te zien dat in alle diensten de gedetineerden een rol hebben. Zoals Gerard die in de eerste twee diensten een taak als koster heeft. Hij is ook degene die in de eerste dienst de kaart officieel aangeboden krijgt. In de tweede dienst valt deze eer te beurt aan Udo, de ontwerper van de kaart. In de derde dienst krijgen alle aanwezige gedetineerden de kaart van de Paasgroetenactie persoonlijk. Er worden door ons en de gedetineerden kaarsen aangestoken voor mensen die wij en zij willen gedenken. De predikant vraagt wie de schriftlezing wil doen. Prachtig hoe er in elke dienst iemand opstaat. Ook wordt er gevraagd wie voorbede nodig heeft. De mannen vragen om gebed voor hun vrouw, hun kinderen of voor vrede voor de wereld. Op zo’n moment zie je dan niet een mens die gestraft moet worden, maar een mens met familie en kinderen, net zoals wij allemaal. Muren en vooroordelen vallen weg, indrukwekkend! Na elke dienst is er een moment van koffie drinken en de mogelijkheid om gesprekken te voeren van mens tot mens. Hoe mooi is het dan als iemand vraagt om een Bijbel. Dit jaar zijn er 50.000 kaarten gedrukt: 50.000 kansen om te laten zien dat wij deze mensen niet vergeten.”
In onze kerk zijn er 150 kaarten uitgedeeld. Namens de gevangenen hartelijk dank voor het versturen van de kaarten. Ook op deze manier kan het licht van Pasen verder gedragen worden.
Rond Pinksteren wordt de jaarlijkse acceptgirokaartenactie weer gehouden voor Zending en Werelddiaconaat. We hopen weer op een mooie opbrengst. Alvast hartelijk dank voor uw gaven. U weet dat het ons helpt anderen te helpen.
MWD kerk in actie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug