Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In december jl. moesten we besluiten opnieuw een bijeenkomst van onze taakgroep te laten vervallen vanwege de beperkende maatregelen. En in het omzien naar elkaar tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en de koffie-ochtenden in Het Anker werden we, opnieuw, gedwarsboomd door de coronacrisis.  Gelukkig is het wel mogelijk om het pastoraat in onze gemeente in de vorm van huisbezoeken te laten doorgaan. En ook kunnen we doorgaan met onderling pastoraat, als gemeenteleden die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap. Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis ons heeft gedwongen tot bezinning op wat van waarde is in ons leven. Hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten en er voor elkaar te kunnen zijn. Nabijheid heeft voor veel mensen meer betekenis gekregen. We voelen meer dan eerder dat we deel uitmaken van een familie, een buurt, een school, een organisatie, zoals bijvoorbeeld een kerkgemeenschap, of een vriendengroep. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar wat Nederlanders met elkaar verbindt, laat zien dat individuele vrijheid bovenaan staat bij een grote meerderheid van de mensen. Het leven in een vrij land, waar je kunt zeggen wat je vindt en mag zijn wie je bent, is wat hen bindt aan Nederland. Tegelijk maken veel Nederlanders zich er zorgen om dat opvattingen en leefwijzen in alle vrijheid steeds vaker botsen, en dat de tegenstellingen toenemen. De coronacrisis heeft laten zien dat mensen zich oprecht zorgen maken over die toenemende tegenstellingen, maar ook dat er veel bereidheid is om te zorgen voor elkaar. Denk aan alle mantelzorgers en vrijwilligers, ook in onze eigen gemeente. Er is dus wel degelijk een gemeenschappelijke basis en die kunnen en moeten we aanspreken en waarderen. Verbondenheid met elkaar is niet gratis, maar vraagt van een ieder van ons het vermogen om zich in te leven in de ander en niet meteen te oordelen of onverschillig langs elkaar heen te leven. En dat op basis van ons geloof in Jezus, die ons heeft voorgeleefd hoe wij in deze wereld kunnen omzien naar elkaar en ons met elkaar kunnen verbinden. Dat 2022 een jaar van toenemende verbondenheid mag zijn!   
Namens de taakgroep Pastoraat,

Frans Geluk


 
terug