Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee. In sectie 5 (Centrum en Over de Gracht) zijn in de afgelopen tijd vijf contactpersonen om uiteenlopende redenen gestopt, één nieuwe contactpersoon trad aan. Mocht u in deze sectie als contactpersoon willen meehelpen, dan kunt u contact opnemen met ouderling mw. Wies Veling. Vele handen maken licht werk!
We wisselden tijdens ons samenzijn van gedachten over hoe we in deze tijd met beperkende maatregelen het pastoraat vormgeven. In het pastoraat draait het immers om nabijheid en juist dat is lastig in deze coronatijd. Dat maakt dat het ons soms ook wel wat moeite kost om gestalte aan het pastoraat te geven. We proberen het bezoekwerk voorzichtig weer op te pakken en we doen dat steeds in goed overleg met de te bezoeken gemeenteleden. Leidend is wat hun voorkeur heeft: een bezoek aan huis, een telefoon- of videogesprek, een appje. Ook zijn er ouderlingen met een kwetsbare gezondheid en zij zullen in de komende tijd wel telefonisch contact met gemeenteleden in hun sectie hebben, maar nog geen bezoekjes kunnen afleggen.
We gaan proberen om vanaf oktober a.s. de zondagse bloemengroet weer door onze bloemenbezorgers te laten verzorgen. Als dat lukt komt er daarmee een einde aan de bezorging door Bloemenhuis Akkerman.
Vanuit de taakgroep is er een voorstel naar de redactie van de zondagsbrief gestuurd ter verbetering van de vermelding op de zondagsbrief van gemeenteleden die onze aandacht door het sturen van een kaartje behoeven: eerst naam en adres van ziekenhuis of verpleeghuis, daaronder de namen van de daar verblijvende gemeenteleden. Een reden voor opname in ziekenhuis dan wel verpleeghuis alleen bij eerste vermelding op de zondagsbrief en uiteraard ook alleen met toestemming van betrokkene.
Als laatste willen we hier noemen dat het sommige ouderlingen opviel dat bij zowel de berichtgeving over de open dag van de Kruiskerk in juli jl. als bij de startzondag van 20 september jl. gemeenteleden zich afvroegen in welke sectie van onze gemeente zij wonen. We nemen de indeling daarom nog een keer op in dit kerkblad. Ook kunt u de indeling in secties vinden op onze website (www.pgdelfzijl.nl/pastoraat) of in de blauwe Informatiegids 2019 van onze gemeente.
Namens de taakgroep Pastoraat
Frans Geluk
 
terug