Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee
Terugkijkend was het jaar 2020 voor de taakgroep Pastoraat een uitdagend jaar. Door de beperkingen vanwege corona en het onderlinge afstand houden moesten we uitvinden wat in het pastoraat nog wel mogelijk was aan contacten. Immers: pastoraat gaat over omzien naar elkaar in de naam van Christus en heeft ‘nabijheid’ en ‘meeleven met elkaar’ als belangrijke kernpunten. Gelukkig konden we tijdens de eerste lockdown via de telefoon, beeldbellen, e-mail en app toch contact houden en meeleven met veel gemeenteleden die daaraan behoefte hadden. En toen de maatregelen in de afgelopen zomer werden versoepeld, gingen we ook de huisbezoeken en de bezoeken in de verpleegtehuizen weer doen, wanneer gemeenteleden dat ook wilden. En soms deden we het ook niet omdat mensen voorzichtig waren en liever geen bezoek wilden, maar een telefoontje wel op prijs stelden. Op dit moment van schrijven en ook wanneer u dit leest is een nieuwe lockdown gaande en moeten we als predikant, pastor en pastorale ouderlingen opnieuw onze contacten zoveel mogelijk via de telefoon of de digitale weg onderhouden. En dat proberen we ook waar te maken. Maar niet alleen wij als leden van de taakgroep Pastoraat doen dat, ook u als gemeentelid maakt dat waar, door mee te leven met de ander. ‘Onderling pastoraat’ noemen we dat.
Onlangs kwam bij het Dienstencentrum van de landelijke kerk in Utrecht een ‘Gids voor onderling pastoraat’ uit, die ons uitnodigt om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere facetten in het pastoraat ontdekken.  Daarbij benoemen de schrijvers het ABCD van het onderling pastoraat, om ons allen te helpen herkennen wat gemeenteleden allemaal doen in onderling pastoraat en ons daarmee ook nieuwe mogelijkheden aan te reiken. Hierbij een korte samenvatting van dat ABCD, zoals verwoord op de site van de PKN (www.protestantsekerk.nl):
‘Meeleven met elkaar wordt niet altijd gezien als pastoraat. Maar als je goed kijkt, zie je bij het onderlinge meeleven de vier facetten die horen bij pastoraat: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam. Het ABCD van ‘ik leef met je mee’.
Om dat helder in beeld te krijgen, moet je meeleven vanuit verschillende invalshoeken bezien, bij wijze van spreken met een multifocale bril. Wat bij meeleven het eerst opvalt, is de persoonlijke, Aandachtige houding, gericht op de ander. Die aandachtige houding maakt dat mensen vertrouwelijke onderwerpen kunnen delen met elkaar. In een pioniersplek ergens in Nederland noemden ze dat ‘aandachtschenkerij’.
Bij de tweede invalshoek valt de Betrokkenheid op. Je geeft aandacht omdat je elkaar kent van andere ontmoetingen, zoals een kerkdienst of een buurtactiviteit. Samen maak je deel uit van een breder netwerk. Je vormt met elkaar een gemeenschap. Je bent dan ook betrokken op mensen die je misschien zelf niet zou uitkiezen. Bij nader inzien is de christelijke inspiratie de beweegreden om anderen aandacht en zorg te geven.
In Christus zien we de ander als onze naaste. We worden innerlijk geraakt door de situatie van de ander. Barmhartigheid noemt de Bijbel dat. Je kunt het ook ‘warmhartigheid’ noemen. In het contact geven we uiting aan ons geloof: met woorden, met handen en voeten, door gebed of met tekenen van meeleven.
De vierde invalshoek laat zien dat meeleven Duurzaam is. In de loop van de tijd groeit er een band tussen mensen. Dat vraagt trouw. Ook de beleving speelt een rol: een echte ontmoeting kan veel indruk maken en nog lang doorwerken, ook als het contact eenmalig is’.
Naast deze invalshoeken beschrijft de gids een drietal routes om de mogelijkheden in het pastoraat verder uit te werken. Het voert te ver daar nu verder over uit te weiden, wellicht een volgende keer meer daarover.
Namens de taakgroep Pastoraat wens ik u allen een gezond en gelukkig nieuw jaar toe met tal van momenten van omzien naar elkaar in de naam van Christus.
Frans Geluk


 
terug