Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum, Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het in eigendom
    hebben
van een graf voor onbepaalde tijd.                                   € 3.500,-
    Het recht geldt voor het bijzetten van een kist of een urn.

 2. Voor het omzetten van een overeenkomst voor bepaalde tijd naar
     onbepaalde tijd
wordt het verschil in kosten tussen het recht voor
     onbepaalde tijd en het eerder betaalde tarief in rekening gebracht.

  3. Voor het graven van een graf:                                                  €  850,-
      Inclusief een kelderruimte                                                        €  950,-
  4. Voor het bijzetten van één urn.                                                 €  500,-             Tegelijk twee urnen in één graf  plaatsen                                  €  650,-           Er mogen maximaal 2 urnen per graf worden geplaatst.

  5. Voor het gestelde onder 2. en 3. tijdens het weekend, binnen de
      vastgestelde uren volgens het reglement, wordt het bedrag
      verhoogd  met.                                                                           € 100,-

  6. Het lichten van een lijk, en na lichting weer herbegraven in hetzelfde
      graf, wordt uitbesteed aan een specialistisch bedrijf waarvan de kosten
      door het bedrijf worden bepaald.
 
  7.  a. Voor het lichten van een urn en het herbegraven in hetzelfde graf.                  €  350,-
       b. Voor het lichten van een urn en het herbegraven in een ander graf                   €  650,-   
   
  8.  Voor het luiden van de klok in de toren in Uitwierde :  € 30,-       

In alle gevallen waarin de tarievenlijst niet voorziet, beslist het College van Kerkrentmeesters
te Delfzijl.

Voor nadere informatie kunt u bellen met dhr. H. Geertsema 06 518 54 542 voor de begraafplaatsen
in Farmsum en Meedhuizen en met dhr. K. Berends 0596 614 665 voor de begraafplaats in
Uitwierde.
 
terug