De toekomtst PGD De toekomtst PGD
De toekomst van de PG Delfzijl - Rapportage uitkomsten gemeenteontmoetingen
Wellicht zit u al enige tijd te wachten op de uitkomsten van de gemeenteontmoetingen. Hier zijn ze dan!
Op een kerkenraadsontmoeting en drie gemeenteontmoetingen is er met elkaar op een ontspannen en intensieve wijze gesproken over de toekomst van de Prot. Gemeente Delfzijl. In totaal zo’n 130 mensen hebben we op de bijeenkomsten mogen ontmoeten. 
Heel persoonlijke ervaringen werden uitgewisseld, positieve en waarderende opmerkingen en ook pijnpunten werden benoemd. Zondagse diensten zijn belangrijk en ook  rouwdiensten ervaart men als waardevol, zo ook opa en oma diensten. Doordeweekse activiteiten worden gewaardeerd omdat men elkaar daarin ontmoet, bemoedigd en gesterkt in het geloof. Gespreksgroepen worden als waardevol ervaren vanwege de ontmoeting en de verdieping van het geloof. Ook de praktische hulp rondom gebouwen of evenementen zoals een rommelmarkt ervaren mensen als positief en waardevol.
Veel mensen geven aan dat het onderlinge gemeenschapsgevoel belangrijk is voor het gemeente. Je bent met elkaar verbonden door de Bijbelse boodschap. Die verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus verbindt mensen met elkaar. Hoewel niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde denkt voel je je toch verbonden met elkaar. ‘In deze gemeente mag je jezelf zijn’, benoemde iemand het. Er is ruimte voor een veelheid aan mensen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld – het leven en geloof wordt gedeeld. Een belangrijke schakel vormen daarin de predikanten.  Men is blij met de predikanten.
Ook voelt men zich verbonden met de wereld buiten de kerk. Er is betrokkenheid bij andere kerkelijke gemeenschappen in Delfzijl en daarbuiten. Diaconaat is voor de gemeente belangrijk om zo het geloof handen en voeten te geven. Veel gemeenteleden voelen zich maatschappelijk betrokken en verrichten vrijwilligerswerk op verschillende terreinen.
Op de bijeenkomsten werd de blik vooruit gericht op de toekomst.  ‘Hoe denkt u dat de kerk/gemeente er over 10-15 jaar uitziet.  Veel opmerkingen zijn op de nabije toekomst gericht en weinigen durven de blik richten op de wat verdere toekomst. Sommigen ervaren een  urgentie wat betreft de keuzes die de Prot. Gemeente Delfzijl zou moeten maken op het gebied van gebouwen en predikantsformatie en ook de eigen leeftijd speelt een rol om niet meer zo ver naar voren te kijken.
De werkgroep heeft alle opmerkingen en toekomstdromen verzameld en gegroepeerd. Als belangrijkste dromen komen naar voren:
Eén gemeente zijn (samenvoegen van beide kerkenraden en wijkgemeenten) in uiteindelijk één kerkgebouw
Een vierende gemeente willen  zijn
Een gemeente willen zijn waar aandacht is voor pastoraat(omzien naar elkaar) en jongeren – oogwillen hebben voor alle generaties binnen de gemeente
Een gemeente zijn die over de muren van de kerk heen wil kijken en haar geloof wil uitdragen – oog willen hebben voor diaconaat en samenleving
Een gemeente die kerk/gemeente is met andere kerken en geloofsgemeenschappen – oog willen hebben voor oecumene
Begin maart zullen de wijkraden de rapportage bespreken en een gezamenlijke gemeentebijeenkomst voorbereiden om met u al gemeente te bespreken hoe bovenstaande uitkomsten verder uitgewerkt zullen worden.  Op maandag 2 april zal de kerkenraad de uitkomsten verder met u bespreken op een gezamenlijke gemeenteavond.

Presentatie Gemeenteberaad
 
terug