Toga en Stola Toga en Stola

Sinds kort draag ik een toga als ik voorga in een kerkdienst in Delfzijl. Deze toga is mij geschonken door Ds. Dineke Ferwerda. Elders in dit Kerkblad vindt u een persoonlijk artikel geschreven door de Ds. Albert Ferwerda de TOGA.
Ik vind het geweldig dat ik deze ‘Schotse ‘toga mocht ontvangen. Ik ben er nog steeds een beetje beduusd van.



Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in onze kerk en droeg ik over de toga voor het eerst een bijzondere stola. Die is gemaakt door een kunstenares, die haar werk ervan gemaakt heeft: het ontwerpen en vervaardigen van stola’s en liturgische kleden. Wat geweldig dat zij zo’n prachtig talent heeft.
Op mijn stola zijn applicaties in de vorm een vogel en vlammen te zien.  Beelden van de Geest.
In de kleuren rood, geel en oranje. Warme kleuren die verbondenheid oproepen.
Gods Geest verspreidt zich als vlammen in en door mensen, die Haar willen ontvangen.
In de keuze voor het ontwerp en de kleuren van deze stola heb ik mij laten leiden door één van die liederen uit het liedboek, waar ik elke keer weer blij van wordt. Omdat daarin gezegd wordt, wat voor mij essentieel is in het geloof.

Lied 701
Zij zit als een vogel broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op een wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga
maakt de tongen los, taal en getuigenis
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want Zij is de Geest, één met God in wezen
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften
vogel uit de hemel, witte vredesduif


Een hartelijke zomergroet van pastor Eelkje de Vries
terug