Uit de bijeenkomst van februari 2023 Uit de bijeenkomst van februari 2023
De afgelopen maanden hebben we ons vooral beziggehouden met het beleidsplan. Als werkgroep hebben we onze intenties vastgelegd in het werkplan. Dit werkplan is meegenomen als bijlage in het beleidsplan. Van dit beleidsplan hebt u allen kennis kunnen nemen en in het gemeenteberaad van 22 januari is er gelegenheid geweest hierop te reageren.
Als werkgroep pastoraat stellen we vast dat de gemeente ouder wordt waardoor het pastorale werk op termijn met minder ouderlingen en contactpersonen gedaan zal moeten worden. Maar desondanks zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook de komende jaren willen we naar elkaar omzien in goede en moeilijke tijden.

Om dit verlangen handen te voeten te geven hebben we elkaar nodig. We doen het samen.
We willen elkaar ontmoeten om leven en geloof samen te delen.
Dat gebeurt door bezoekwerk. De predikant en pastor, maar ook vele gemeenteleden hebben als contactpersoon, bezoeker of ouderling de taak op zich genomen om naar gemeenteleden toe te gaan. Op eigen initiatief of omdat er behoefte is en dit aangegeven wordt.
Dat gebeurt op de informele momenten: als we elkaar zien tijdens het koffiedrinken na de zondagse diensten en op andere momenten in de week. Want er zijn verschillende ontmoetingsmomenten, zoals opgenomen in ons activiteitenboekje.
Dit gebeurt ook door goede communicatie en regelmatige berichtgeving in de  Zondagsbrief en Kerkblad.

In het werkplan wordt ook ingegaan op toerusting. Hoe kunnen we beter inspelen op wat gemeenteleden verlangen aan contact. Dat gebeurt op de vergaderingen van de werkgroep, met ouderlingen en regelmatig ook met bezoekers. Tenminste een keer per jaar zijn de bezoekers een deel van de vergadering van de werkgroep aanwezig.
Toerusting komt ook aan de orde op de vergaderingen van de sectieteams die eens in de zoveel tijd worden gehouden.
Zo dienen de vergaderingen van de werkgroep Pastoraat om vast te stellen aan wat goed gaat en wat de ontmoeting en de saamhorigheid bevordert.
En om samen stil te staan bij hoe en waar het nog beter kan.
Zo willen we ook in de komende jaren met goede moed doorgaan.

Met hartelijke groet
Namens de werkgroep Pastoraat
Lied van de maand: Lied 542
Eelkje de Vries

 
terug