Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad
Op zondag 30 december 2018 vond in De Ark de laatste zondagse Eredienst plaats. Een gedenkwaardige dienst waarin voor veel gemeenteleden het moeilijk was afscheid te moeten nemen van een soms jarenlange gang naar een plek waar veel persoonlijke binding is geweest met het gebouw. Het was ook fijn te zien dat er veel gemeenteleden uit “oud zuid” waren om blijk te geven van hun verbondenheid als gezamenlijke nieuwe gemeente.
Da. D. en ds. A. Ferwerda gingen voor en wisten met hun woorden en liederenkeus er een goede dienst van te maken. Na afloop werd menig traantje weg gepinkt bij de wetenschap er voor het laatst te zijn geweest.
En nu wordt er volop gewerkt aan het uithuizen van bruikbare spullen en kan er ook worden opgeruimd wat geen bruikbare bestemming meer heeft. Dank aan al die gemeenteleden die, na het opruimen in de Kruiskerk en Het Anker, zich ook dienstbaar hebben gemaakt De Ark schoon op te leveren aan de nieuwe gebruiker, de Voedselbank.
Ondertussen zijn we als één gemeente vanaf 1 januari 2019 gestart met de zondagse Erediensten in de Kruiskerk. In afwachting van de bevestiging van onze nieuwe predikant da. M. de Jager. Een aantal leden van de beroepingscommissie en de kerkenraad hebben de afscheidsdienst in Haren op zondag 13 januari bijgewoond.
Een voor da. de Jager bijzonder afscheid van een gemeente waar zij dertien jaar heeft mogen werken.
Ze hoopt, voorafgaand aan de intrededienst op zondag 3 maart om 14.30 uur, samen met haar echtgenoot haar intrek te nemen in de pastorie naast de Kruiskerk. Er wordt druk gewerkt aan het instap klaar maken van de woning.
 
terug