Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad
Onze Gemeente kent helaas een groep “passieve leden”. Dit zijn leden die wel geregistreerd staan maar ooit te kennen hebben gegeven om geen contact met de kerk te willen hebben. Om toch nog een keer contact te hebben met deze leden is er door de werkgroep Pastoraat een zeer zorgvuldige brief opgesteld met een pastoraal aspect om de mensen na te laten denken omtrent hun lidmaatschap. Wij hopen om op deze manier opnieuw in contact te komen met deze leden.
De kosten voor de verbouw van de Kruiskerk zijn inmiddels bekend bij het College van Kerkrentmeesters. Afgelopen maandag 13 mei is dit gepresenteerd aan de werkgroep die betrokken is bij de verbouw. Het streven is om voor dat de vakantieperiode aanbreekt een en ander aan U als  Gemeente te kunnen presenteren. Waarschijnlijk zal dit Gemeenteberaad plaats vinden op maandag 17 juni aanstaande. Volgt u hiervoor de mededelingen op de zondagsbrief.
Inmiddels is er gereageerd op de vacature van kerkelijk werker voor onze Gemeente. Wij hopen u hierover binnenkort meer te kunnen informeren.
Ten slotte zijn wij op zoek naar een gemeentelid die samen met de twee bestaande leden wil meewerken bij de organisatie van de Autodienst.
Ook zoeken we nog versterking voor het team die de beamer bedienen.
Ook zien we graag nog uitbreiding met een aantal gemeenteleden die op zondagmorgen mee willen draaien in de ontvangstcommissie.
Iets voor U!! U kunt zich aanmelden bij de scriba via het mailadres: scriba@pgdelfzijl.nl
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is:
 Kleine Kerkenraad 3 juni  


 
terug