Uit de vergadering van 11 april 2022 Uit de vergadering van 11 april 2022
                                        Taakgroep Pastoraat
Aan het begin van de Stille week, op maandag 11 april was er weer het 2-maandelijkse overleg van de taakgroep pastoraat.
Met de ouderlingen, die aanwezig waren hebben we naast de gebruikelijke agendapunten, stil gestaan en gedeeld hoe het onszelf momenteel vergaat. Naast het wel en wee uit ieders persoonlijk leven, houdt het wereldgebeuren en het leed en zorg, die daarmee gepaard gaat, ons natuurlijk heel erg bezig. Tegelijkertijd is er dankbaarheid omdat we weer bij elkaar mogen komen. Zowel in familie-en vriendenkring, als in de geloofsgemeenschap. We zijn blij met de mogelijkheden, die dit biedt. 
Inhoudelijk zijn wij als taakgroep nog niet met het beleidsplan bezig gegaan. Wel zijn er punten genoteerd, die aan de orde moeten komen.  Er is aandacht geweest voor de komende gemeentezondag – 24 april, die is gewijd aan dit beleidsplan. Zowel inhoudelijk als praktisch.
In de tweede helft van de bijeenkomst voegden de bezoekers zich bij het overleg. Er was een nieuwe bezoeker aanwezig in een van de secties en daarom hebben we een uitgebreid voorstelrondje gedaan, gevolgd door een uitwisseling van ervaringen als bezoeker. Het bleek dat er in de secties wel verschillend met de taak van de bezoeker wordt omgegaan, afhankelijk van de situatie in de sectie.
De uitwisseling met ouderlingen en bezoekers riep een aantal onderwerpen op, waar wij ons de komende tijd in kunnen verdiepen of die aan de orde moeten komen bij het opstellen van het beleidsplan. Ook is de gemeentezondag bij de bezoekers aan de orde gesteld en een aantal ouderlingen en bezoekers hebben hun medewerking aan deze zondag toegezegd.
Al met al was het juist door alles wat er door de uitwisselingen van gedachten en ervaringen op tafel kwam een waardevolle middag, die een vervolg vraagt in de nabije toekomst.

Pastor Eelkje de Vries
 
terug