Vacature kerkelijk Werker Vacature kerkelijk Werker
Protestantse Gemeente Delfzijl zoekt op korte termijn een enthousiaste en ondernemende 
 
                                            kerkelijk werker (0,8 Fte)
 
De Protestantse gemeente Delfzijl is in 2018 tot één gemeente samengevoegd uit oorspronkelijk twee wijkgemeenten. Wij werken aan een nieuwe organisatie (kerkenraad met werkgroepen/ colleges) en proberen alle gemeenteleden te verbinden met elkaar in één gemeente.
De verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals wij die leren kennen in de Bijbelse boodschap, verbindt ons als gemeenteleden  met elkaar. Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar. Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens.
In 2018 is de formatie van predikanten tot één gereduceerd. In juni werd de gemeente vacant en inmiddels is er een invulling van de ontstane vacature. Per half februari 2019 zal de nieuwe predikant haar intrede doen. Daarnaast is er ruimte om een kerkelijk werker aan te stellen voor 0,8 fte (28.8 uur per week).
Wat bieden wij?
 • een gemeente die een vierende gemeente wil zijn die diaconaal/missionair betrokken is bij de samenleving en leeft en werkt met het oog op de toekomst;
 • een voorganger (per medio februari 2019), kerkenraadsleden en veel vrijwilligers die zich van harte inzetten voor de gemeente;
 • arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn; inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • aanstelling voor een periode van één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
   
  Wat zoeken wij? Een kerkelijk werker die:
 • bij voorkeur ervaring heeft als kerkelijk werker met een afgeronde opleiding HBO Theologie en staat ingeschreven in het register Kerkelijk werker van de PKN;
 • pastorale zorg verleent aan de doelgroep ouderen, samen met de predikant en de kerkenraad;
 • uitvaartdiensten verzorgt;
 • participeert in de werkgroep Pastoraat en als zodanig bijdraagt aan het beleid en de opbouw van het pastoraat;
 • in roulatie vieringen in de tehuizen voor ouderen verzorgt;
 • een aantal keren per jaar voorgaat in de erediensten;
 • in staat is om gemeenteleden met een verscheidenheid aan geloofsbeleving te bedienen;
   
  Belangrijke competenties:
 • het verzorgen van het (ouderen)pastoraat;
 • goed kunnen samenwerken met de predikant en de ouderlingen;
 • zelfstandigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • in het bezit van een preekconsent, dan wel bereid deze te verwerven.
   
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. T. de Vries, tel. 0596-618346/06-40303753.
  Wanneer u zich aangesproken voelt door deze advertentie dan kunt u tot uiterlijk 1 maart 2019 uw sollicitatie indienen bij onze scriba, mevr. G. Westra,  via e-mailadres:
  Meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pgdelfzijl.nl
terug