Vanuit de kerkenraad (jan2023) Vanuit de kerkenraad (jan2023)
Verheugd zijn wij u te kunnen mededelen dat mevrouw Janneke de Jonge en de heer Wouter Eisema  te kennen hebben gegeven om het ambt van diaken op zich te nemen.
De vacatures voor ouderling, scriba en straks aan het einde van het jaar een nieuwe voorzitter zijn echter nog niet vervult.
We hebben het al eerder gevraagd maar mocht u een geschikte kandidaat weten dan mag u deze kenbaar maken bij de scriba (mail: scriba@pgdelfzijl.nl) of d.m.v. een briefje in de collectezak,  graag met vermelding van naam en voor welke functie u hem/haar geschikt acht.
De dienst voor bevestiging en afscheid van de ambtsdragers is voorlopig gepland op zondag 2 april.
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is op 13 maart.
de scriba
terug