Vanuit de taakgroep pastoraat Vanuit de taakgroep pastoraat
In het vorig nummer van KERKBLAD heeft er een verslag gestaan van de laatste bijeenkomst van de taakgroep pastoraat.  Op 11 april 2022
Daarna zijn we als taakgroep nog niet weer bij elkaar geweest. Er valt dus weinig nieuws te vertellen.
Er is toen wel een punt ter sprake gekomen, waarover enige onduidelijkheid bestond. Namelijk aan het punt ‘Aan welke huwelijksjubilea schenken wij als Protestants Gemeente Delfzijl aandacht?’
Naar aanleiding van deze onduidelijkheid zijn we even de archieven ingedoken, tot we een document op tafel konden leggen, waarin dit duidelijk is vastgelegd. Geschreven in de loop van 2018 ten behoeve van het eenwordingsproces van de verschillende wijkgemeenten.
Hierin staat:
Bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 60, 65 en 70 bezorgen contactpersonen een attentie.
Dit betekent ook dat deze jubilea zullen worden vermeld in KERKBLAD, tenzij gemeenteleden hebben laten weten, dit liever niet te willen.
Wij gaan ervan uit dat het nu voor iedereen duidelijk is.
Met hartelijke groet

Namens de taakgroep Pastoraat
Eelkje de Vries.
 
terug