Vanuit de werkgroep pastoraat (okt 2023) Vanuit de werkgroep pastoraat (okt 2023)
Maandag 9 oktober jl. was er weer een bijeenkomst van de werkgroep pastoraat. Wij hebben toen onder andere samen gesproken over een voorstel dat een gemeentelid via de mail had ingediend. Dit gemeentelid had in kerkbladen van andere gemeenten gezien dat daar bij een in memoriam soms een foto van het overledene was geplaatst. Hij vroeg zich af op dit ook mogelijk was in ons KERKBLAD. Soms zegt een gezicht meer dan een naam, vooral in een grotere gemeente.
Na een goed gesprek, vooral over het privacy-aspect, is er besloten om in te stemmen met dit voorstel. Maar natuurlijk wel na overleg met de familie en alleen als deze hiervoor toestemming geeft.  We willen hier aan het begin van het volgende kerkelijk jaar – begin december – mee beginnen. Dus vanaf komende december zal aan  de familie van overleden gemeenteleden worden gevraagd of zij het op prijs stellen dat er bij het in memoriam een door hen gekozen foto wordt geplaatst in KERKBLAD.
U zult dan voortaan zowel in memoriams mét als zónder foto aantreffen in ons KERKBLAD
Verder is de afgelopen bijeenkomsten van de werkgroep meerdere malen gesproken over het verjaardagsfonds. In een aantal secties loopt dit goed en in andere secties levert het problemen op. We hebben ons afgevraagd of het nog wel past in deze tijd en of wij ermee moeten doorgaan. Als werkgroep hebben we, in overleg met de kerkenraad, besloten om vanaf 1 januari 2024 te stoppen met het verjaardagsfonds. En daarmee met het brengen van envelopjes naar gemeenteleden die jarig zijn.
Maar hoe nu verder….? Want wij willen het omzien naar elkaar wel handen en voeten blijven geven. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep is er een kleine commissie ingesteld. Deze bestaat naast ds. Marja de Jager uit de ouderlingen Wies Veling en Joke Kampstra. Zij gaan zich erop bezinnen hoe wij als gemeente in de toekomst omgaan met de bloemengroet vanuit de kerk, de attenties bij verjaardagen voor onze  oude gemeenteleden en de attenties bij jubilea en ziekte. Deze commissie beraadt zich ook over mogelijkheden om inkomsten te verwerven om de onkosten voor deze attenties te dekken.
Voor Frans Geluk was het de laatste keer dat hij als ouderling een bijeenkomst van onze werkgroep bezocht. Twaalf jaar is hij ouderling geweest en een heel aantal jaren voorzitter en tevens secretaris van de werkgroep. Daarvoor is hij in de bloemetjes gezet, bedankt en feestelijk uitgezwaaid. 


Met hartelijke groet, namens de werkgroep pastoraat,

Eelkje de Vries
 
terug