Verkoop Centrumkerk. Verkoop Centrumkerk.

Verkoopakte Centrumkerk getekend.
Op vrijdag 29 april is bij notariskantoor Emmius de akte gepasseerd van de verkoop Centrumkerk. De verkoop van deze kerk is een uitvloeisel van een besluit uit 2007. Toen heeft de Algemen Kerkenraad besloten om drie van de zes kerkgebouwen af te stoten. Het betrof de Centrum Kerk, Kerk van Meedhuizen en Dorpskerk Uitwierde. Na een aantal jaren van overleg met de burgerlijke gemeente om te onderzoeken of de kerk kon worden ingezet in de plannen rond herinrichting Centrum, bleek dit uiteindelijk niet haalbaar. Ook plannen van een drietal ondernemers om in de kerk en restaurant te vestigen zijn onlangs afgeblazen. De familie Henckel uit Meedhuizen heeft toen aangegeven het kerkgebouw te willen kopen. Het College van Kerkrentmeesters heeft hierover een positief advies afgegeven aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft op haar beurt een gemeente beraad uitgeschreven om de gemeente te horen over deze verkoop. Op grond van dit beraad heeft de Algemene Kerkenraad besloten het kerkgebouw te verkopen. Op 29 april is deze verkoop dan ook daadwerkelijk plaatsgevonden door ondertekening van de verkoopakte. Namens de Protestantse Gemeente is dit gedaan door Tjerk de Vries en Wilte Mulder, respectievelijk voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters. De famile Henckel werd vertegenwoordig door mevr. Henkcel.
terug