Verslag van het Gemeenteberaad (22 januari 2023) Verslag van het Gemeenteberaad (22 januari 2023)
Tijdens het gemeenteberaad kregen gemeenteleden de gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen. Hiervan werd gebruik gemaakt en afgesproken werd dat de antwoorden hierop in het Kerkblad worden gepubliceerd. Hieronder leest u de  vragen en opmerkingen en in een volgend Kerkblad zullen we hier verder op in gaan.
 • Volgens het beleidsplan hebben we vanaf 2019 te maken met aanzienlijke tekorten, met klem wordt geadviseerd om over te gaan op ander financieel beleid.
 • Het vermogen van de kerk is niet toereikend om de geraamde grote tekorten op te vangen, welke maatregelen t.a.v. de financiën kunnen worden genomen?  aangeraden wordt om informatie hierover te delen met de gemeente.
 • Een beleidsplan gaat over vele voornemens maar over de eventuele uitvoering is tot op heden niet veel gecommuniceerd met de gemeente.   Graag zien we vanaf nu dat er over de voortgang b.v. maandelijks wordt gecommuniceerd met de gemeente vanuit de kerkenraad/colleges/ werkgroepen.
 • Kunnen we tijdens de diensten nog meer gebruik gaan maken van de beamer?
 • Is het mogelijk om meer aandacht te besteden aan het milieuaspect (met name t.a.v. de bedrijfsvoering)?
 • Is het nog steeds de bedoeling dat de kerkzaal verhuurd kan worden aan derden?
 • Bezoekers ( zij, die bezoekjes afleggen in de wijken) staan niet vermeld in het nieuwe beleidsplan.
*****************************************************************
Enkele reacties n.a.v. de gesprekken over de speerpunten, vermeld op het uitgedeelde kaartje
 • Moeite met geluid in de kerkzaal;
 • Meer oecumenische diensten;
 • Mooi dat er zoveel online wordt meegevierd maar deze vorm brengt wel kosten mee;
 • Bezuinigen is noodzakelijk;
 • Doordeweeks meer inkomsten genereren;
 • Online meeleven is mooi maar voor een goed functionerende kerkgemeenschap blijven mensen nodig die zich willen inzetten;
 • Complimenten voor de leiding van de voorzitter;

Namens de commissie beleidsplan
Lina van Zanten
 
terug