Werkgroep “Oost-Europa” Delfzijl Werkgroep “Oost-Europa” Delfzijl

Voorzitter               Siebolt Oudman             tel. 61 80 80
                             Grote Belt 48

Secretariaat            E.W. Huizenga              tel. 61 26 60
                             Uitwierderweg 63

Penningmeester      F. Bolt                          tel. 62 47 48
                             Gersteland 29

De Protestantse Gemeente Delfzijl (v.h. Hervormde en Gereformeerde Gemeenten) onderhoudt sinds 1986, via de werkgroep, contacten met haar partnergemeente, de Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Leussow (in de v.m. DDR). Jaarlijks vinden er over en weer ontmoetingen plaats.

Helaas kon het bezoek aan Leussow in mei 2013 niet doorgaan, o.a. door ziekte en andere verplichtingen van werkgroep leden. Een afspraak voor een ontmoeting in 2014 kon daarom nog niet worden gemaakt. 

We ervaren in deze ontmoetingen steeds weer de vriendschap en verbondenheid tussen onze geloofsgemeenschappen en in gesprekken proberen we elkaar te bemoedigen en te inspireren

terug