Wijkkerkenraad Noord Wijkkerkenraad Noord
Moderamen:
Predikanten: da. D. Ferwerda – Arends en ds. A. Ferwerda
Voorzitter: Tj. de Vries
Scriba: W. Mulder
mw. F. Riedstra       
B. Flobbe                


Sectie indeling Delfzijl-Noord

Sectie 1. Voorkeursleden

Predikant:               da. Dineke Ferwerda
Ouderling:               Trienke Flobbe
Diaken      :              Bob Flobbe                    

Sectie 2. Ten westen van Hogelandsterweg (Zandplatenbuurt, Biessum, Uitwierde)

Predikant:               da. Dineke Ferwerda
Ouderling:              Anneke Zuidema            
Diaken:                   Ageeth Jansma               
 
Sectie 3. Hoog Watum + eerste drie flats Kustweg
 
Predikant:               da. Dineke Ferwerda
Ouderling:              Femmy Riedstra             
Diaken:                   Pieter Haan                   
 
Sectie 4. Wijk Bornholm + rest Kustweg
 
Predikanten:           da. Dineke Ferwerda (Kustweg)
                               ds. Albert Ferwerda (Bornholm)
Ouderling:              Siebolt Oudman             
Diaken:                   Hiltjo Brons           
 
Sectie 5. Schrijversbuurt (incl. BetingeStaete) + De Wending
 
Predikant:               ds. Albert Ferwerda
Ouderling:              Anneke Mulder               
Diaken:                   Janny Elting                   
 
Sectie 6. Landenbuurt, incl. Kleine + Grote Belt 
 
Predikant:               ds. Albert Ferwerda
Ouderling:              Hennie de Vries             
Diaken:                   Alberta de Vries
 
Sectie 7. Betingeborgh + aanleunwoningen
 
Predikant:               ds. Albert Ferwerda
Ouderling:               Rita Bootsman               
Diaken:                    ( Jantje Baar)
                   
Sectie 8. Uitwierderweg-Kwelderbuurt-Vestingbuurt-Polarisbuurt (uitgezonderd Betingeborgh)
 
Predikant:               ds. Albert Ferwerda
Ouderling:               Reinder de Vries            
Diaken:                    (Jantje Baar)                  
terug