Wijziging bankrekeningnummer Diaconie Wijziging bankrekeningnummer Diaconie
Per 1 november 2018 is het bankrekeningnummer van de Diaconie gewijzigd in  NL62RABO0373736738. 
Hebt u bij internetbankieren het (oude) bankrekeningnummer in uw bankadresboek staan, dan dient u deze te wijzigen!
terug