Inleiding info voor vacature predikant Delfzijl Inleiding info voor vacature predikant Delfzijl

Beroepingscommissie Protestantse Gemeente te Delfzijl
 
Delfzijl, mei 2018
 
Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de vacature voor predikant in onze gemeente.
Met genoegen bieden wij u daarom als beroepingscommissie informatie aan over de PG Delfzijl.
 
Naast informatie over het profiel van onze gemeente, die van predikant en kerkelijk werker, treft u informatie over onze kerkelijke activiteiten en algemenere informatie over Delfzijl aan.
Zie hiervoor: Inhoud info voor vacature predikant Delfzijl.
 
Ons beleidsplan 2018-2022 komt deze zomer gereed. Kort geleden zijn de wijken noord en zuid samengevoegd tot één Protestantse Gemeente Delfzijl, waardoor er een nieuw beleidsplan in ontwikkeling is.
 
Desondanks hopen wij u toch een goed beeld te bieden van onze gemeente en wat het werken en wonen in Delfzijl voor u als predikant zou kunnen betekenen.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Jitze Dam (0596619563/ )  of met ondergetekende (0630387961).
 
Wij wensen u wijsheid bij uw overwegingen!
 
 
Namens de beroepingscommissie,
 
Emma de Vries-Veling
(voorzitster)

 
Advertentie predikantsvacature Advertentie predikantsvacature

De Protestantse Gemeente te Delfzijl zoekt een predikant (m/v) voor 1.0 fte.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl is een gemeente waarin de verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals die wij leren kennen in de Bijbelse boodschap, ons verbindt als gemeenteleden  met elkaar. Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar.
In onze gemeente is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens.
Omdat onze predikanten per 1 juni 2018 met emeritaat gaan, ontstaat er  binnen onze gemeente een predikantsplaats voor 1.0 fte.

Wij bieden:

 • Een gemeente met een enthousiast, actief en betrokken team van vrijwilligers.
 • Een ruime pastorie, in een aantrekkelijke woonomgeving.
 • Een predikantsplaats voor 1.0 fte, met daarnaast ruimte voor een kerkelijk werker, voor hoeveel fte zal nader bekeken worden.

Wij komen graag in contact met iemand die:
 
 • Een mensenmens is die graag verbindt, een open houding heeft en met daadkracht vanuit hart en ziel de Bijbelse boodschap, de verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus op inspirerende wijze weet over te brengen.
 • De energie en de tact heeft om de veelheid aan meningen en belevingen te stroomlijnen binnen onze gemeente.
 • Samen met ons wil meedenken over onze vraag hoe wij kerk kunnen zijn in onze samenleving in deze tijd, in Delfzijl en omgeving.
 • Open staat voor een verscheidenheid aan vieringen, met inbreng van gemeenteleden. 

Voelt u zich aangesproken  door bovenstaande, dan is de Protestantse Gemeente Delfzijl wellicht het schip waarop u stuurman of –vrouw wilt zijn. Wij nodigen u van harte uit te reageren door een motivatiebrief aan de beroepingscommissie te mailen via:
Uw reactie zien wij graag tegemoet vóór vrijdag 15 juni 2018.
Neemt u voor meer informatie een kijkje op de website van onze gemeente www.pgdelfzijl.nl.

 
Gemeenteprofiel Gemeenteprofiel

Delfzijl, 4 november 2017
Gemeenteprofiel van de Protestantse Gemeente te Delfzijl
 

Gemeenteprofiel
De Protestantse Gemeente te Delfzijl bestaat op dit moment uit twee geografische wijken.
De wijken hebben ieder een “eigen gezicht“ en zullen in 2018 tot één gemeente worden samengevoegd.
In de beleidsontwikkeling, met het oog op de toekomst van onze gemeente, zijn de volgende zaken van belang:

 • De verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals die wij leren kennen in de Bijbelse boodschap, verbindt ons als gemeenteleden met elkaar. Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar.
 • Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens.
 • Wij willen een vierende gemeente zijn, dat houdt in een gemeente  
 • met ruimte voor een verscheidenheid aan vieringen, van cantatediensten en Choral Evensongs tot ‘anders dan anders vieringen’;
 • met ruimte voor inbreng van gemeenteleden;
 • die meer en meer gebruik gaat maken van moderne media.
 • Wij willen een gemeente zijn met aandacht voor elkaar en voor jongeren, die nog aanwezig zijn . Onze gemeente is  een  vergrijzende gemeente. Hier ligt een belangrijk aandachtsgebied en ligt ook onze zorg.
 • Wij willen een gemeente zijn die naar buiten treedt, om daarmee ons geloof uit te dragen. Diaconaat en missionair kerk zijn vinden we belangrijk, om zo het geloof handen en voeten te geven.
   
 • Gemeenteleden voelen zich maatschappelijk betrokken en verrichten vrijwilligerswerk op verschillende terreinen waaronder het schipperspastoraat.
   
 • Wij willen een gemeente zijn, waarin gesprekken over geloofs- en levensvragen kunnen plaatsvinden en waarin bezinning een plek heeft. 
   
 • Gemeenteleden zetten zich graag in om praktische hulp te bieden rondom onze kerkgebouwen. 
   
 • In de komende jaren zullen wij ons bezig houden met de vraag hoe we kerk kunnen zijn in Delfzijl en omgeving. 
   
 • De gemeente werkt samen met andere kerkelijke gemeenschappen in Delfzijl en omgeving. 
   
De diaconie werkt met andere diaconieën samen in een Diaconaal Platform Delfzijl.
 
 
 
Het profiel van een predikant en kerkelijk werker
 
Predikant
 
De Protestantse Gemeente  Delfzijl zoekt een predikant die:
 • zich thuis voelt in een gemeente met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen;
 • het schip van onze gemeente kan loodsen;
 • samen wil werken met de vele vrijwilligers, een teamplayer wil zijn;
 • mensen kan stimuleren;
 • ruimte wil geven aan de inbreng van gemeenteleden bij vieringen;
 • samen met de pastorale ouderlingen vorm en inhoud wil geven het pastorale beleid voor de toekomst;
 • samen met de gemeente wil nadenken over de rol van de kerk in de samenleving;
 • een verantwoorde liturgie belangrijk vindt en affiniteit heeft met andersoortige diensten. 

 
Kerkelijk werker
 
De Protestantse Gemeente Delfzijl zoekt op korte termijn een pastoraal werker die:
 • inhoud kan geven aan het bezoekwerk en crisispastoraat;
 • samen wil werken met de pastorale teams;
 • deel uit wil maken van de werkgroep pastoraat;
 • kan voorgaan bij uitvaartdiensten;
 • incidenteel kan en wil voorgaan bij zondagse vieringen. 
 
(Aanvulling mei ’18: er is vanaf 1 januari ’18 tot aan 1 januari ’19 een kerkelijk werker benoemd voor fte 0.7)
 

 
Inhoud info voor vacature predikant te Delfzijl Inhoud info voor vacature predikant te Delfzijl

Inhoud info voor vacature predikant te Delfzijl
 PG Delfzijl


 
 www.pgdelfzijl.nl


 
 tab:
 - PG Delfzijl - Wie zijn wij?
 - Jongeren
 - Werkgroepen
 - Kerknieuws
 - Agenda
 - Foto albums
 - Archief
 Kerken (info, foto’s en link)  www.pgdelfzijl.nl  tab: PG Delfzijl 
 (Algemene Informatie)

 Link: Farmsumer kerk
 Beleidsplan 2018-2022  Gereed: zomer 2018  
 Programmagids 2017-2018  www.pgdelfzijl.nl  tab: Jaarprogramma
 Kerkblad  www.pgdelfzijl.nl  tab: Uit het kerkblad
 Zondagsbrief  i.v.m. de privacy alleen op papier beschikbaar  
 Gemeentegids Delfzijl  www.delfzijl.nl  
 Plattegrond Delfzijl  www.viamichelin.nl