MWD project Moldavië (zomer 2022) MWD project Moldavië (zomer 2022)

Vitalie, de directeur van Youth for Christ vertelt. Het is prachtig om te zien hoe hij een messcherpe analyse van de situatie in Moldavië geeft en met hetzelfde gemak door zijn knieën zakt om met een kind te praten en zijn vertrouwen te winnen. Hij vertelt over zijn eigen jeugd en hoe hem dat inspireerde en hoe dingen die fout gaan in je leven je kunnen inspireren om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen.

Geen van de zaden zonder oogst
 “We willen de cirkel doorbreken waarin misbruikte en verwaarloosde kinderen zitten.    Als je dat niet doet, worden ze later net als hun ouders. Ze weten niet anders, er zijn geen andere voorbeelden. In de kindcentra willen we ze laten zien dat het ook anders kan,    dat het niet zo hoeft te blijven. En we weten dat we niet altijd kunnen voorkomen dat het later toch fout gaat, maar “ Geen van de zaden is zonder oogst! We moeten blijven investeren in deze kinderen!” Met 60% gaat het echt goed, wat zonder Youth for Christ ondenkbaar zou zijn geweest. De andere 40% heeft het moeilijker. Maar daarvan zijn er veel die vallen en dan toch weer opstaan, dankzij alles wat ze geleerd hebben.                      “ Er was een meisje in het centrum die het erg naar haar zin had gehad. Maar toen ze iets ouder was, trouwde ze met een man die precies leek op haar vader, ook zwaar alcoholverslaafd was en haar mishandelde. Ze ging met hem naar Moskou. Het leek alsof het allemaal geen verschil had gemaakt. Maar ze ging bij hem weg. Later vond ze een nieuwe man en kwam ze terug naar het dorp. Nu zorgt ze voor de kinderen van haar zus en is vrijwilliger in het centrum”


Diepste motivatie
Over één ding is Vitalie heel duidelijk. Iedereen die hier werkt, moet het vanuit zijn diepste motivatie doen. Opvallend veel mensen die bij Youth for Christ het werk doen, komen zelf uit een achtergrond van families met alcoholisme en geweld. En juist daarom weten ze zo goed wat kinderen nodig hebben. Ze weten wat ze zelf hebben gemist. “ We gaan hier geen heilige spelen,” zegt Vitalie ferm, “zo van ´ik ben beter en ik weet het beter´. Nee, integendeel. We willen dat kinderen tot bloei kunnen komen, zich kunnen ontplooien en uit de cirkel stappen die hun families gevangen houdt”.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Acceptgirokaarten-actie 2022 Acceptgirokaarten-actie 2022
Beste gemeenteleden,
Er zijn weer problemen met acceptgiro’s van de MWD.
De penningmeester krijgt berichten van gevers dat hun banken de overmakingen niet accepteren. De weergave op de acceptgiro is niet geheel gelijk voor wat betreft de omschrijving, terwijl deze wel goed doorgegeven is aan de opdrachtgevers die de acceptgiro’s maken. Het zijn afkortingen met punten. De bankcomputer leest dit niet goed en concludeert dat nummer en omschrijving niet geheel overeenkomen.
Hierbij geven we het nummer nog een keer weer, kunt u goed op de punten en afkortingen letten

Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz.
Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl inz.
Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
Project Moldavië (juni2022) Project Moldavië (juni2022)
Het persoonlijk verhaal van David Barbanoua die bij de organisatie Bethania een warm welkom vindt.
Ik ben geboren op 16 maart 1940 in Tintareni, Moldavië. Onze familie bestond uit vier kinderen: drie jongens en een meisje. Ik was vijf toen de oorlog voorbij was, maar ik kan me nog altijd dingen herinneren, bijvoorbeeld dat we ons moesten verschuilen om ons leven te redden. Toen ik zeven was, kwam er hongersnood in ons land. Gelukkig werkte mijn vader bij een meelfabriek, waardoor wij de honger minder gevoeld hebben. Mijn moeder werkte in de keuken van een kolchoz (staatsboerderij). Ik had geweldige ouders.
Ik heb zeven jaar op school gezeten, dat was in die tijd normaal. In de zomer werkten we op het land. Nadat ik van school kwam, ben ik samen met andere jongens uit het dorp opgepakt door de overheid die ons naar een kamp bracht, waar we moesten leren en werken. Onze ouders wisten niet waar we waren. Weglopen kon niet: als je dat deed, kreeg je gevangenisstraf. Ik heb daar het timmermansvak geleerd. Ook heb ik er een meisje leren kennen, Tatiana. Zij is later mijn vrouw geworden. Toen ik 18 jaar was, kwam ik uit het kamp en werd ik samen met vele anderen te werk gesteld om een weg aan te leggen. Dat was erg zwaar werk en je kreeg bijna niet te eten, alleen brood en thee. Ik heb kans gezien om daar weg te komen en heb toen een opleiding gedaan voor chauffeur. Ik kwam na het behalen van het rijbewijs op de vrachtwagen terecht.
Toen ik 19 werd, moest ik het leger in. Ik werd samen met andere jongens in een veewagon naar Sevastopol in De Krim gebracht. Ook in het leger was ik chauffeur. Later kwam ik bij de marine terecht, waar ik vier jaar heb gediend. Toen ik na die vier jaar thuis kwam, ben ik heel snel met Tatiana getrouwd.  We hebben drie kinderen gekregen: twee meisjes en een jongen. Inmiddels hebben we vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.David en een andere bezoeker van het ouderencentrum.

Toen ik 70 was, en al tien jaar met pensioen, gebruikte ik heel veel alcohol. Ik moest naast mijn pensioen ook nog werken als wacht. Op een ochtend, toen ik op weg was naar mijn werk, begon ik erg te trillen en voelde ik me erg beroerd. Ik heb toen een hersenbloeding gehad, waardoor ik eenzijdig verlamd ben geraakt.
Er brak een heel moeilijke periode in mijn leven aan. Ik zag in dat mijn gezondheid slecht was en ben gestopt met drinken. Ik moest weer leren lopen met een stok. Inmiddels waren al mijn kinderen de deur uit en zat ik samen met mijn vrouw alleen thuis.

Toen het dagcentrum voor ouderen van Bethania open ging, hebben ze ons samen uitgenodigd om daar dagelijks naar toe te komen. Ik kom er nu elke dag, en heb nog nooit een dag overgeslagen. De tijd gaat sneller voorbij in het centrum, je voelt je niet meer zo eenzaam en er is een leuk programma. De zaterdagen en zondagen als het centrum dicht is, duren lang voor mij.
Mijn vrouw blijft thuis. Ze is ooit gevallen en kan niet op het centrum komen. Ze krijgt wel een maaltijd thuis bezorgd. Ik ben ontzettend blij met het centrum, het eten is er echt ontzettend goed. De sociaal werksters zijn bijzonder vriendelijk, je kunt er onder de douche, er zijn verschillende activiteiten, het is er warm en soms gaan we een dagje uit.

 
 
Acceptgirokaarten-actie Acceptgirokaarten-actie
De acceptgirokaarten-actie van de MWD is na een jaar overslaan, voor Pinksteren rondgebracht.
We hopen op een goede ontvangst. 
Voor ons project in Moldavië met de vier partnerorganisaties van Kerk in Actie nu de mensen daar het nog moeilijker hebben met de oorlog zo dichtbij. 
MWD project Moldavië
Ook voor Evangelisatie doen we een beroep op u om blijvend ondersteuning te kunnen geven, o.a. door een bijdrage aan de kerstpakketten, Zeemanshuis en lectuur-verspreiding in eigen omgeving. Zo is kortgeleden in het stiltecentrum een kistje met bijbeltjes in diverse talen geplaatst.
 
 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer »
 
MWD project Moldavië MWD project Moldavië


In de laatste weken van de 4odagentijd-campagne met onze aandacht op Moldavië heeft alles een hele ander gezicht gekregen. Moldavië als buurland van de Oekraïne doet wat het kan om vluchtelingen op te vangen.

Een land dat zoveel armoede kent en zo instaat voor hun medemens, daar moet je diep respect voor hebben.
Dat moedigt ons alleen maar aan om ons te blijven inzetten voor de partnerorganisaties van KerkinActie die daar hun werk blijven doen.Met de laatste symbolische pakjes wordt het tasje de komende weken gevuld.
 
 
Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië    Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië   
                             
Elise vertelt in dit blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda.
Priester Adrian heeft voor 12 mensen uit zijn parochie voedselpakketten gekocht. Zijn zoontje van 4 heeft hem hierbij geholpen. Suiker, olie, meel, macaroni, koekjes e.d. zaten in het pakket. Met Adrian, en Elena als tolk, bezochten we de mensen. Het heeft ons elke keer ontroert hoe blij de mensen waren met onze komst. Veel weduwen van 80 jaar en ouder hebben we bezocht. Dat er mensen helemaal uit Nederland naar hen toe gekomen zijn om hen dit pakket te brengen vonden ze wel heel bijzonder.
Ze vertellen graag over hun leven: Hoe oud ze zijn, getrouwd, wanneer ze weduwe geworden zijn. Op de vraag naar kinderen is vaak het antwoord dat ze ergens anders wonen en dat ze nauwelijks op bezoek komen. Het valt op dat er ook bijna geen foto’s van kinderen of kleinkinderen aan de muur hangen.  We horen schrijnende verhalen: man overleden, 3 kinderen ook allemaal overleden. Of, man overleden, 1 zoon gekregen die op 36-jarige leeftijd vanwege alcoholproblemen ook overleden is. Zoveel verdriet. Een van de vrouwen kan moeilijk lopen, heeft altijd pijn in haar benen. Ook haar man is overleden en ze staat er alleen voor. Haar gehandicapte dochter, die naast haar
Woont, kan ze niet meer verzorgen en daar heeft ze veel verdriet van. Wat ook vaak ter sprake kwam was de oor-
logstijd, velen dragen een oorlogstrauma met zich mee.
Van de regering krijgen ze 55 euro per maand en dat is net genoeg om de kosten van elektriciteit en hun vaste telefoon te betalen. Groente wordt verbouwd in eigen tuin en wordt nog in weckpotten bewaard voor de winter.  Soms krijgen ze hulp van de sociale dienst. 2 x per week om wat houtjes te hakken voor de winter en wat boodschapjes te doen. Maar die hulp moeten ze wel zelf regelen en velen van hen zijn analfabeet. Als mensen ziek zijn moeten ze zichzelf zien te redden. Er is geen buurman die ze even naar het ziekenhuis brengt. Zoals er werd gezegd; het is het leven zoals in de jungle.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Noodkreet Noodkreet
Wij kregen een noodkreet van KerkinActie over de situatie in Ethiopië en Kenia waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.
De dringende vraag van KerkinActie is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?
Een extra collecte of een bijdrage vanuit uw reserves betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.
Daarom heeft de Diaconie samen met de MWD  besloten een bedrag van € 2000,- over te maken uit onze reserves.
Samen zijn we kerk in actie. Dank voor uw betrokkenheid.

 
 
Moldavië Moldavië


Als je in Moldavië in het centrum van de hoofdstad Chisinau bent, zou je abusievelijk kunnen denken dat het wel meevalt met de armoede. Er is duidelijk een kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich met corruptie ook rijk houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast is er een kleine middenklasse en dan echt heel veel mensen met inkomens waar ze niet van kunnen rondkomen.

En het verandert niet. Daarom trekken veel mensen weg, naar andere landen op zoek naar inkomen en toekomst. In de dorpen is niets te doen, er is geen werk, en als er al werk is, verdienen mensen veel te weinig om van te leven. Het voelt uitzichtloos. Dus besluiten heel veel van hen om te vertrekken op zoek naar inkomen en een toekomst.

Iets anders is dat niemand het gevoel heeft ook maar iets aan de situatie te kunnen veranderen. Het is zoals het is en al lijkt het volgens sommigen iets beter te worden,
er is een uitzichtloosheid die de trek naar andere landen in stand houdt.
Naar Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland, Rusland, Oekraïne enzovoort.
Het is niet zo dat iedereen zich alles maar laat welgevallen. Er was een demonstratie tegen de stank die als gevolg van vervuilde rivieren over de hoofdstad Chisinau trekt.
Een land met een geschiedenis, oorlogen gevolgd door het Sovjettijdperk, de chaos erna en de uitvloeisels daarvan nu. En net als in veel andere voormalige Sovjetstaten leidt dat een enorm drankprobleem, met alle gevolgen van dien: huiselijk geweld en verwaarloosde kinderen.

U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
MWD project: Moldavië MWD project: Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, hebben we ook een ander beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de
armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd
hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.
 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2021 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, en tehuizen 
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis vindt onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbussen, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller
Afvaardiging diaconie:      Dhr. J. de Reus
Koopvaardijpastoraat:       Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]