Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra 
Joop Danhof (geen lid) Coordinatie Kerkelijkbureau.
lees meer »
 
Nieuwe projecten Nieuwe projecten


In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.                                                      Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Zuid Afrika   Thema Kinderen in de Knel  
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika                          
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Syrië    Thema kerken in de minderheid   

         In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 
 
Moldavië (augustus 2023) Moldavië (augustus 2023)
Sinds de val van het communisme in het begin van de jaren negentig is de bevolking door de arbeidsmigratie met meer dan een miljoen afgenomen. Dit is een kwart van het totaal aantal inwoners. Op dit moment wonen er nog ruim 3 miljoen mensen in Moldavië, dat qua oppervlakte maar net iets kleiner is dan Nederland. Het zijn voornamelijk ouderen en jongeren die zijn overgebleven. De ontreddering en eenzaamheid onder hen is groot.
De bevolkingskrimp kan Moldavië op korte termijn grote problemen opleveren.  Gevreesd wordt voor personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg, doordat de achtergebleven bevolking relatief oud is.


Ouderen, met hun veel te kleine pensioen, hebben niemand om op terug te vallen en zitten ’s winters soms letterlijk in de kou. Sommige jongeren zien hun ouders maar een paar keer per jaar en worden zonder hen volwassen. Kerk in Actie ondersteunt Moldavische kerken die deze ouderen en jongeren via diaconale projecten met elkaar verbinden en dorpen zo weer leefbaar maken. 

Hoe komt het dat Moldavië zo arm is? Corina Ershov legt het uit. Ze is toeristengids en weet veel van haar land. “Het grootste probleem is de corruptie”, zegt ze. “De regering heeft in de afgelopen jaren veel geld uit de staatskas gestolen. Er was nooit wetgeving om hiertegen op te treden. Een van de eerste beslissingen die onze nieuwe president in 2021 nam, was het opheffen van de onschendbaarheid van parlementsleden. Dit verbetert de situatie. Een tweede reden voor de armoede is dat Moldavië, een landbouwland, altijd afhankelijk was van de Russische markt. Sinds we ons meer oriënteren op Europa heeft Rusland sancties ingesteld. Hierdoor konden we geen producten zoals wijn en groente meer naar Rusland exporteren. Met hulp van de Europese Unie kunnen we dit nu gelukkig op de Europese markt verkopen.” 
Voorzichtig optimisme dus bij Corina, die het overigens niet erg druk heeft met het rondleiden van toeristen. Want ook qua toerisme is Moldavië het slechtste jongetje van de Europese klas. Jaarlijks bezoeken een schamele 10.000 vakantiegangers het land, dat wél het grootste wijnhuis ter wereld heeft. Ter vergelijking: Vlieland trekt er elk jaar 140.000.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Bij de collecte van 24 september voor Syrië Bij de collecte van 24 september voor Syrië

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. De aardbevingen vonden dicht bij het noorden van Syrië plaats. De lokale bevolking gaat hier al meer dan 12 jaar gebukt onder oorlogsgeweld en de impact van financieel-economische westerse sancties. Na de aardbevingen hebben zij nauwelijks middelen om zelf hun bestaan of huis weer op te bouwen
De Missionaire Werkgroep geeft naast de opbrengst van de collecte in de kerk op 24 september  nog een extra bedrag van € 2.000 om dit belangrijke werk te ondersteunen.
 
Evangelisatie Evangelisatie
EVANGELISATIE
De MWD draagt zorg voor Financiële ondersteuning aan het Zeemanshuis, kerstpakketten voor minima, incidentele ondersteuning voor stichtingen in de regio, publicaties in zondagsbrief en kerkblad.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures,
zoals tijdschriften kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
Jaarlijks wordt de Zendingserfgoed kalender aangeboden.
 
 
Postzegels voor de zending Postzegels voor de zending


Onder deze naam verzamelt de PGD al heel lang postzegels en kaarten voor de zending.
Meer kerken in Nederland doen dit. Ook brillen, afgedankte mobieltjes en inktcassettes van printers kunnen worden ingezameld.
Onder de lectuurtafel in de hal van het Anker staat daartoe een kist. De postzegels en kaarten worden door Kerkinactie Utrecht gesorteerd en via handelaren op beurzen weer verkocht aan verzamelaars. Vooral oude en/of zwart-wit stadsgezichten kunnen veel geld opleveren. Ook kaarten uit series van bijv. Marjolein Bastin of Anton Pieck enz. leveren geld op. Kerst-/nieuwjaars- of gewone verjaardagskaarten zijn niets waard. Oud papier. Maar daar mag u wel de postzegel afknippen. Blijf wel een halve cm bij de kartelrand vandaan. Van de kerken in Nederland die meedoen, is de gezamenlijke opbrengst ruim 30.000 euro per jaar. Dit was vroeger meer, maar postzegelverzamelaars worden wat minder actief. Het geld is bedoeld voor Zending en Werelddiaconaat. Een deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Ook leesbrillen, lege inktcassettes, mobieltje, kaarsresten
Oude (lees)brillen worden nagekeken en worden hergebruikt in ontwikkelingslanden. Lege inktcassettes leveren voor Kerkinactie een paar euro per stuk op. Wel graag verpakken in een dichtgeknoopt zakje, ivm lekken.
Mobieltjes bevatten kleine beetjes zeldzame metalen. Door deze metalen van afgedankte mobieltjes opnieuw te gebruiken sparen we het milieu. En kan Kerkinactie 5 euro per stuk verdienen.Tenslotte nog kaarsresten. Voorheen had het Leger des Heils daar belangstelling voor. Om nieuwe kaarsen van te maken. Dat is niet meer zo.  Kaarsresten zouden volgens de overheid bij het restafval mogen. Maar er is een bedrijf in Groningen dat oud kaarsvet verwerkt. Daar gaat het nu dus heen.
Met dank voor al uw medewerking
 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2023 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.