Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk


Op zaterdagavond 17 oktober geeft VINCENT VAN LAAR een concert op het Lohman-orgel in de Farmsumer Kerk.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree is € 10,00.
Aanmelden is verplicht : lhveentjer@aelis.nl
Van harte welkom 
Vincent van Laar studeerde orgel en klavecimbel bij Nico van den Hooven, Harald Vogel, Glen Wilson en Bob van Asperen. Hij behaalde aan het Utrechts Conservatorium het diploma orgel UM (1984) en aan het Koninklijk Conservatorium te ’s Gravenhage het diploma klavecimbel UM (1988).
Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. Bach, gaat zijn voorliefde met name uit naar de werken van J.P. Sweelinck en het Noord-Duitse repertoire van de 17de en 18de eeuw.
Als continuospeler en solist is hij o.a. verbonden aan Concerto d’Amsterdam en The Northern Consort.
Op het programma staan werken van Böhm, Händel, Bach, Herschel, Brahms en Bossi.
Een paar componisten zal ik er voor u uitlichten.
Allereerst Georg Böhm, die behoort tot de drie BBB’s, Bach, Buxtehude en Böhm, waarvan over de laatste, als persoon, relatief weinig bekend is.
Hij werd geboren in 1661 te Hohenkirchen in Thüringen, waar zijn vader vanaf 1660 tot zijn dood organist en schoolmeester was, een combinatie, die vaak samenging, zeker ook hier in het Groninger land. Hij bezocht het gymnasium in Gotha en vanaf 1684 de Universiteit van Jena.
Rond zijn dertigste verhuist hij met zijn gezin naar Hamburg en wordt in 1698 benoemd als organist van de Johanniskirche te Lüneburg, een in die tijd belangrijke plaats tussen Hamburg en Hannover.
Böhm heeft zijn naamsbekendheid voor een groot deel te danken  aan het feit, dat hij een soort coach en vaderfiguur was voor de jonge (verweesde) Johann Sebastiaan Bach en het is ontegenzeglijk zo dat Böhm in deze periode een grote invloed op Bach heeft uitgeoefend. Böhm bleef tot zijn dood in 1733 in Lüneburg. Bij zijn tijdgenoten is hij tamelijk onbekend en misschien wel ondergewaardeerd gebleven. Johann Gottfried Walther typeert hem als “ ein braver Componist ” (in de betekenis van goed en gedegen, maar niet uitzonderlijk).
Vincent van Laar speelt van hem een Praeludium in C en een koraal “ Nun bitten wir den Heiligen Geist “, in het Liedboek te vinden onder Lied 671, een Pinksterlied naar “Veni Creator Spiritus”, een tekst van Martin Luther.
De tweede componist, waar iets opmerkelijks van te vertellen valt is Friedrich Wilhelm Herschel, geboren in Hannover, van Joodse en Tsjechische afkomst.
Hij vertrok op 19-jarige leeftijd naar Engeland, waar hij zijn naam al snel veranderde in William. In Engeland was hij als musicus en componist tamelijk succesvol maar het bijzondere is, dat hij nog meer bekend is geworden als sterrenkundige. Zo ontdekte hij bijv. de planeet Uranus en meerdere  manen. Ook bouwde hij de tot dan toe grootste telescoop ter wereld. Vincent van Laar speelt van hem de eerste Sonate in C, drie delen.
Van harte welkom !!
 
 
Startzondag 2020 Startzondag 2020


Zondag 20 september is het startzondag. Het is het begin van het winterseizoen 2020 - 2021
Na de dienst mogen we teksten op hartjes schrijven die voor een ieder met het thema 'Het Goede Leven' te maken heeft. "Hartverwarmende teksten" worden opgeschreven op de hartjes en deze komen allemaal in de boom te hangen. Nu staat de boom met de woorden van het Goede leven voor in de kerk en straalt hij de zin het Gemeente zijn uit. 
Meer foto's vindt u bij 'Foto Album'
 
Gedichtje voor de kinderen Gedichtje voor de kinderen
Voor de startzondag 20 september 2020 heeft Ds. Marja de Jager een gedichtje gemaakt.
De kinderen horen er bij en ook voor hen start het thema 'Het Goede Leven'. We hopen dat er iedere zondag weer een paar kinderen in ons midden zijn.    
 
een schrijven van Ds. Marja de Jager een schrijven van Ds. Marja de Jager
 

Het is inmiddels herfst geworden. De dagen worden korter en kouder en de bladeren aan de bomen kleuren goud, geel en rood. Zo kent elk seizoen zijn schoonheid en charme. Ook in de kerk zijn wij begonnen aan een nieuw seizoen. De startzondag gaf hiervoor de aftrap. Een dienst waarin we stilstonden bij ‘het goede leven’. Dit is tevens het jaarthema van de PKN. Niet alleen in Delfzijl, in vele kerkelijke gemeenten overal in het land, gaat men bezig met dit onderwerp. Het valt niet altijd mee om in deze onzekere tijden waarin het coronavirus rondwaart, sporen van het goede leven in het eigen bestaan te vinden. We verlangen vooral terug naar ‘het oude normaal’ toen alles nog gewoon was. Nu komt het er echter op aan om in deze tijden van corona het goede leven niet uit het oog te verliezen.
Bij het koffiedrinken op de startzondag van 20 september hebben we harten met een rood lint eraan uitgedeeld. We vroegen onze gemeenteleden: ‘Schrijf nu eens met een woord of korte zin op wat het goede leven voor jou betekent’. Vervolgens kon ieder zijn of haar hart in de boom hangen. Er kwamen verschillende antwoorden. Ik noem er een aantal: vrijheid; vakantie op Terschelling; genieten van wat je beleeft; samen kerk zijn; saamhorigheid; het omzien naar elkaar; gezondheid; we leven in overvloed voor wie het wil zien; Gods schepping, de natuur de zee en de zon; mij ontbreekt niets.
Het blijkt dat als je erbij nadenkt of als je er samen met anderen over praat, heus dingen te noemen zijn die het leven ‘goed’ en de moeite waard maken. En dan tellen niet zozeer grote zaken als rijkdom of macht. Eerder liefde en vriendschap, saamhorigheid en omzien naar elkaar. Ik wens ons als gemeente al deze dingen toe. De boom met alle harten erin drukt verbondenheid uit. Zo willen we samen kerk zijn. Een kerk waarin geloof, hoop en liefde worden gedeeld. Niet zomaar! Maar omdat God de bron daarvan is! Wij drinken uit die ene goddelijke bron die nooit opdroogt zolang wij eruit willen putten! Jezus wijst ons daarbij de weg. Gaande in Zijn spoor ontdekken we steeds weer tekenen van het goede leven! En worden we er zelf een teken van. In en door de kracht van de heilige Geest die met Jezus was! Daar geloof ik stellig in.
Maar daar willen we ons ook in oefenen. Want er is veel wat ons bij het goede leven vandaan houdt. Zie maar eens sprankjes hoop oplichten wanneer donkere wolken zich boven je hoofd opstapelen. Het helpt om elke dag even stil te staan bij wat fijn is, wat goed doet, wat de dag een beetje lichter maakt. Zo willen we het goede leven ook aan de orde stellen in de activiteiten die genoemd worden in het boekje wat u een dezer dagen ontvangt.
Twee dingen wil ik eruit lichten: de koffieochtenden op donderdag en het middag- en avondgebed afwisselend dinsdagmiddag en donderdagavond. De koffieochtend is een trefpunt in het Anker. Gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken en even bij praten. Een vast ontmoetingsmoment door de week. Het middag- en avondgebed wil vooral een rustpunt zijn door de week. Een half uurtje van bezinning en gebed in het stiltecentrum. Om op adem te komen en op te laden. Weet u welkom om mee te doen!
En zo beginnen we vol goede moed en onder de hoede van de Heer aan het nieuwe kerkelijke seizoen. Graag deel ik in dit verband een gebed-gedicht van dichter/theoloog Sytze de Vries:

Dat uw gemeente het huis is
waar mensen ervaren hoe goed het toeven is
in uw genade en elkaars genegenheid,
waar de geest van Christus rondwaart en wij
niets dan liefde in ons schild voeren,
waar wij openstaan voor elkaars vragen,
waar de geringe in tel is en zich veilig weet,
waar wij de klokkenluiders zijn
van de grote dag van uw koninkrijk.

Ontvangt een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager
 
 
Van de Pastoraal medewerker Van de Pastoraal medewerker


Het doet mijn werk als pastor goed dat ik weer bij de gemeenteleden langs mag gaan. En ook weer in de woonzorgcentra en verpleeghuizen mag komen.
En ik hoop dat dit zo mag blijven, ook al baart de toename van het aantal besmettingen mij momenteel natuurlijk wel zorgen.
Als u het op prijs stel dat ik langskom of u denkt dat het goed is dat ik bij iemand, die u kent langsga, neem dan contact met mij op. Dat kunnen we een afspraak maken.
Mijn contactgegevens vindt u ook vooraan in het Kerkblad: Tel: 06-57 57 43 52 of 0599-85 37 46.
Mail: pastoredevries@ziggo.nl.

Het goede leven.
Dit is het jaarthema van de landelijke Protestantse kerk, waarmee we ook in onze gemeente aan het werk gaan.
We mogen terugkijken op een goede startzondag. Anders dan anders, maar toch mooi.  Voor het eerst weer samen gedronken na afloop van de kerkdienst. En in de middag was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Fijn dat het weer mogelijk is!

Tijdens deze dag zijn er hartjes uitgedeeld. Waarop mocht geschreven worden, wat het thema “het goede leven” bij ons oproept.
De hartjes hebben twee kanten, die beide beschreven mochten worden.
Al deze hartjes hangen nu in een “levensboom”, die voor in de kerk staat.
Ik nodig iedereen uit, eens stil te staan bij die boom, de komende tijd en de hartjes te lezen.
Elk hart heeft twee kanten, dat zei iemand toen ik bezig was er wat op te schrijven. Dat bepaalde mij op dat moment, dat ik niet alleen positieve dingen hoefde te noemen. Zoals ik eerst wel van plan was.
Op de tweede kant heb ik het woord ‘diepte’ geschreven.
We moeten soms door een diep dal gaan. Sommigen van ons staan misschien nu voor een diepe afgrond in hun leven.
Om dan het leven goed te noemen, kan veel vergen.

Bij diepte denk ik ook aan een gelaagd leven. Niet plat, niet eendimensionaal, maar met hoogten en diepten.
Dat dit ook bij ‘het goede leven’ hoort, vind ik terug in de Bijbelse verhalen. En ook in heel de liturgie van de kerkdienst, zoals wij die zondag na zondag beleven.
Een van de liederen die mij heel na aan het hart ligt is lied 650 vers 2.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Met hartelijke groet
Pastor Eelkje de Vries

 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.

Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie
Medewerkers gevraagd voor Nieuwe inzameling Oud Papier
Zoals u in de Eemsbode hebt kunnen lezen gaan op korte termijn  de bestaande oudpapier containers die overal aanwezig zijn in de gemeente Delfzijl  verdwijnen De gemeente vernieuwt de grijze en groene kliko’s door 2 nieuwe kliko’s. De bestaande grijze blijft voor de inwoners beschikbaar om het oud papier in te doen, welke dan 1 keer per 6 weken zal worden geleegd. Het legen van de grijze kliko zal worden gedaan door vrijwilligers van de verenigingen, scholen  en kerken die nu oud papier verzamelen, en dit door middel van een kraakauto van Virol uit gaan voeren. De gemeente wordt verdeeld in wijken, en om concurrentie tegen te gaan, krijgt elke instantie die oud papier verzameld en die mee wil doen,  een wijk toegewezen.
Mijn vraag is, zijn er nu ook de papiercontainer bij de Kruiskerk gaat verdwijnen, gemeenteleden, kennissen of vrienden die ons een warm hart toedragen,  die zich als vrijwilliger  beschikbaar willen stellen om zo nu en dan de kraakwagen te bemannen. Per keer zijn er 2 personen nodig en des te meer mensen zich beschikbaar stellen, (er hebben zich reeds enkele personen opgegeven) des te minder vaak wordt gevraagd om mee te doen.   
Als u zich beschikbaar wilt stellen kunt u contact opnemen (graag z.s.m.)  met W. de Jong (tel. 0596-61 73 92
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. Alleen het liturgisch centrum wordt in beeld gebracht. U ziet geen gemeenteleden die bij de dienst aanwezig zijn.
Wel kunnen de mensen van de techniek bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook is het fijn dat we de zangers zien. 
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw      gezondheid vraagt
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
11. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
13. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »