Moldavië (okt 2022) Moldavië (okt 2022)


Op uitnodiging van Kerk in Actie waren jongeren uit Moldavië eind juni op bezoek in Nederland.
Jongeren in Moldavië zien veel leeftijdsgenoten uit hun dorpen wegtrekken, naar het buitenland of de hoofdstad Chisinau. Ook Alexandra vertrekt het liefst naar het buitenland. "Daar heb je veel meer kansen op de arbeidsmarkt, in Moldavië heb ik geen toekomstperspectief," vertelt ze zichtbaar emotioneel. Ook Monica is somber: "Ik heb weinig hoop dat het goed komt. Het liefst ga ik ook weg, want ik wil dat mijn eventuele kinderen het beter hebben dan ikzelf."

Opdracht van God
Omdat jongeren en ouderen er vaak alleen voor staan in Moldavië, heeft Kerk in Actie samen met MCA en de kerken een groot diaconaal programma voor hen opgezet in het arme noorden van Moldavië. In dorpen rondom Edinet helpen jeugdgroepen van de kerken de ouderen in hun woonplaats met klusjes. Zo zijn jong en oud een beetje minder alleen. Pavel (18) doet mee in zijn dorp Parkova. "We helpen ouderen met het werk in huis, brengen ze water en hout voor de kachel, en maaltijden. Ook nemen we de was mee. Die wordt gewassen in de wasruimte van onze kerk, en we brengen de week erop de schone weer mee terug." Iedere jongere wordt aan een oudere gekoppeld. Zelf komt Pavel iedere week bij 3 dezelfde ouderen. Waarom hij dat doet? "Ik wil graag iets goeds doen voor mijn naasten. Dat zie ik als een opdracht van God, en het helpt me bij mijn persoonlijke ontwikkeling." Het dorpje van Pavel ligt niet ver van de grens met Oekraïne. De oorlogsdreiging laat hem niet koud. "We waren allemaal in shock toen de oorlog uitbrak, de angst was groot. Er kwamen ook vluchtelingen onze kant op die we hielpen met voedsel en onderdak. De meesten trekken vervolgens weer door, bijvoorbeeld naar Roemenië. Bij ons konden ze even tot rust komen."

Een praatje maken
Sergio's kerk helpt al 10 jaar de ouderen in zijn dorp Varatic. "We zorgen nu voor 15 families, maar proberen oog voor iedereen te hebben. Twee keer per maand koken we in de kerk en delen maaltijden uit." Ook hij merkt een leegloop van jongeren in zijn dorp. "We waren eerst met een groep van 50 jongeren, nu zijn er nog maar 25 die meedoen in het programma. Veel jongeren zijn naar de hoofdstad vertrokken voor studie of werk." De jeugdgroep van Sergio gaat altijd in tweetallen op pad, een meisje en een jongen. "Tijdens ons bezoek ruimen we ook veel tijd in voor een praatje. Ouderen hebben daar echt behoefte aan, merken we. Voor ons is het leuk, omdat ouderen vaak veel weten van de geschiedenis van ons dorp."

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 

 
 
Bazaar / Rommelmarkt Bazaar / Rommelmarkt
Na twee jaren afwezigheid door Corona wordt er wederom een grote

 

BAZAAR /ROMMELMARKT/BOEKENBEURS

gehouden bij de Kruiskerk, op zaterdag 22 oktober 2022 t.b.v. onderhoud gebouwen en voor het weeshuis in Brazilië. Dit jaar voor de 25e keer!!!
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze markt te bezoeken.

Er zijn vele creatieve producten te koop voor scherpe prijzen o.a. mooie bloemstukken.
I.v.m. het lustrum hebben de “knutseldames” vlaggenlijnen van 3 meter lengte gemaakt met (duurzame) gekleurde stoffen vlaggetjes. U kunt dit collectors item voor € 7,50 bemachtigen.

 U kunt artikelen voor de rommelmarkt vrijdag 21 oktober  van 09:00 – 15:00 uur inleveren bij Het Anker. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u contact opnemen met één van de commissieleden. We hopen dat alle onderdelen een bijdrage mogen leveren aan een goed resultaat van de bazaar/rommelmarkt/boekenbeurs.
Uiteraard is de keuken OPEN  voor het nuttigen van een kop soep of kop koffie met……..
Wat hier ingevuld moet worden laten wij over aan de bakkunsten van de gemeenteleden.
Van boterkoek tot appeltaart en wat daar tussenin zit houden wij ons van harte aanbevolen.
U kunt de baksels vrijdag 21 oktober of zaterdag 22 oktober vanaf 09:00 uur inleveren in het Anker of via één van onze commissieleden.
Daarom nodigen wij u alvast hartelijk uit om langs te komen op:

Zaterdag 22 oktober van 09:30 uur – 13:00 uur bij de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Delfzijl

 
 
Actie Schoenendoos Actie Schoenendoos


Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk

Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie. Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen en zo waardevol om kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die u/jij hebt gegeven. In landen waar het is toegestaan, wordt naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen gedeeld.
Eind oktober worden de folders voor de schoenendoosactie in de kerk uitgereikt. De inleverdata van de schoenendozen in de kerk vindt plaats op zondag 13 en zondag 20 november.
Op zaterdag 26 november worden de schoenendozen naar een inleverpunt gebracht in Wildervank.
U wordt middels de zondagsbrieven verder op de hoogte gehouden van deze actie.

 
 
AUGUSTUS 2022 : DRINGENDE OPROEP OM MEE TE HELPEN AUGUSTUS 2022 : DRINGENDE OPROEP OM MEE TE HELPEN
   Tekenwedstrijd Vredesweek Apeldoorn

Met bovenstaande tekening zond ik jullie mijn zomerse nieuwsbrief, voor de meesten vlak voor de vakantie. Ik maak er opnieuw gebruik van voor een dringende en urgente oproep. De vorige week hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moesten verblijven: te weinig medische zorg, te weinig te eten en te drinken, kou in de nachtelijke open lucht, te weinig sanitair en wasgelegenheid kortom, dit kun je mensen niet aandoen. Veel mensen hebben dan ook uitgesproken dit niet te kunnen aanzien en dat ze iets willen doen, zich afvragend wat en hoe.

De Protestantse Kerk Nederland komt met een verzoek, maar dat gebeurt ook langs andere kanalen. Tot nu toe was het niet mogelijk opvang kleinschalig vorm te geven, maar dat wordt nu wel toegestaan. Dat is waar veel mogelijkheden liggen, want er zijn volop gemeenten die al eerder hebben aangegeven ruimte en vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de opvang van een beperkt aantal mensen. Er gebeurt al het een en ander op dit terrein, maar wellicht biedt deze manier van opvang soelaas voor de ergste nood van dit moment. Daarom het verzoek om na te gaan bij gemeenten of er ruimte en of er vrijwlligers beschikbaar zijn om daar aan mee te doen. Er zijn al gemeenten die zich hebben aangeboden, maar er is ruimte nodig voor alle mensen die nu buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moeten verblijven. En wanneer we dat gezamenlijk oppakken is het voor de meeste gemeenten te doen. Een leegstaand kerkgebouw of een niet bewoonde pastorie of een ander ruimte die geschikt is of kan worden gemaakt is welkom en wel meteen, maar wellicht ook later. Vrijwilligers voor de begeleiding van de mensen die worden opgevangen is nodig.
De Dienstenorganisatie bereidt zich voor op hulp en heeft tenminste voor de nadere tijd voor gemeenten informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Alle informatie via bijgaande link of via de website van de classis Groningen-Drenthe. Online informatiebijeenkomst opvangcrisis | Protestantse Kerk in Nederland en via j.dekker@protestantsekerk.nl . Ook kunt u zich melden bij INLIA, die bezig is de kleinschalige opvang grootschalig in te zetten. Zij kunnen u ook van meer informatie voorzien van wat er nodig is. https://www.inlia.nl/nl .
Mocht u als kerkelijke gemeente geen gebouw ter beschikking kunnen stellen maar wel vrijwilligers of andersom, meld u zich dan ook aan, dan kunnen we op andere manieren wellicht deze beide bij elkaar brengen.

Ik hoop van harte dat u meedoet en zich wilt inzetten om dit op te pakken. De bijeenkomst van zaterdag 27 augustus in de Immanuelkerk, waar mensen door INLIA waren opgeroepen mee te doen was bijzonder om mee te maken. Zo veel energie, natuurlijk ook veel vragen, maar ook de overtuiging dat wij deze mensen niet in de steek kunnen laten. En deze middag waren er al meteen gemeenten die zich meldden, mooi om mee te maken. Nu wij.

ds. Jan Hommes
Classispredikant
06-51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl
 
 
Het stoelenplan: wat vindt ú ervan? Het stoelenplan: wat vindt ú ervan?
Bij de verbouwing van de Kruiskerk is er door de architect, Pim van Dijk, in samenspraak met de werkgroep van gemeenteleden een stoelenplan bedacht. Dat was in 2019. Mogelijk herinnert u zich de opstelling nog wel, vergelijkbaar met die in het Engelse parlement, waarbij de stoelen tegenover elkaar zijn geplaatst (zie afbeelding plattegrond). Een groep gemeenteleden heeft daar destijds bezwaar tegen aangetekend, omdat de stoelen niet gericht zijn naar het liturgisch centrum en je in een ongemakkelijke houding moet gaan zitten om de voorganger goed te kunnen zien. De kerkenraad maakte toen de afspraak om deze opstelling ( die we stoelenplan 1 zullen noemen) een aantal keren uit te proberen en om daarna te horen wat de gemeente hiervan vindt. En toen kwam, in maart 2020, corona en kwam er van deze afspraak niets terecht.  We hebben daarna, toen de beperkende maatregelen werden verruimd, de stoelen steeds in een opstelling geplaatst, gericht op het liturgisch centrum. Eerst met een beperkt aantal stoelen, met veel ruimte ertussen, omdat we met slechts met een beperkt aantal gemeenteleden bijeen konden komen. En later met steeds meer stoelen tot aan nu, waarbij de stoelen in rijen vlak naast elkaar staan en gericht zijn op het liturgisch centrum (dit noemen we even stoelenplan 2). Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden op verschillende momenten ervaring opgedaan met een andere opstelling: denkt u eens terug aan de viering van het Heilig Avondmaal in de kring op Witte Donderdag, de viering op Stille Zaterdag en het gemeenteberaad na de viering op 24 april jl. Van veel gemeenteleden kregen we positieve reacties op deze variaties in de stoelopstelling. Wat dat betreft biedt onze vernieuwde kerkzaal hele goede mogelijkheden, die we in de toekomst ook zeker zullen blijven benutten.  Omdat de kerkenraad de afspraak over het horen van de gemeente wat betreft het stoelenplan nog niet kon nakomen, bleef het een onderwerp op de agenda van de kerkenraad. Nu we al een aantal maanden zonder beperkingen naar de kerk kunnen, vindt de kerkenraad dat het tijd wordt de afspraak met de gemeente alsnog na te komen en om u te vragen welke stoelopstelling uw voorkeur heeft. Heeft stoelenplan 1 (stoelen tegenover elkaar geplaatst) uw voorkeur of stoelenplan 2 (stoelen gericht op het liturgisch centrum)? U kunt uw voorkeur kenbaar maken op twee verschillende manieren:
  1. u geeft uw voorkeur door aan onze scriba: e-mail: scriba@pgdelfzijl.nl of 0596-627894;
  2. u geeft uw voorkeur door via een briefje in de collectezak na de dienst van zondag 3 juli a.s. Uw naam erop mag, maar hoeft niet.
De uiterste datum waarop u kunt reageren is zaterdag 9 juli a.s. Na de uitkomst van deze peiling zal de kerkenraad op de eerstvolgende vergadering in september een definitief besluit nemen over de standaard stoelopstelling. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022 Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022

Getallen die spreken
Als startpunt bij het schrijven van een nieuw beleidsplan heeft de ‘commissie beleidsplan’ een momentopname gemaakt van onze gemeente: hoe staan we er anno 2022 voor? Wat opvalt aan onze gemeente is dat zij naar verhouding veel oudere leden telt, meer dan op grond van de samenstelling van de bevolking van Delfzijl mag worden verwacht. Het aantal leden boven 65 jaar is naar verhouding groot, het aantal jongeren (0-18 jaar) heel klein en ook de ‘middenmoot’ (18 tot 65 jaar) is ondervertegenwoordigd. Op 1 januari 2022 heeft onze gemeente 1.257 leden. Tien jaar terug, op 1 januari 2012 waren er 2.247 leden, een daling van 990 leden (44%). Gemiddeld genomen daalt ons ledental per jaar met ± 5%.  Uit een recente berekening van onze ledenadministrateur Kees Straatman voor de komende periode 2023-2030 blijkt dat het percentage van de leden onder de 65 verder gaat afnemen en het percentage 65+ gaat toenemen. Was het percentage 65+ in 2012 nog 43%, dit jaar (2022) is dat gestegen tot 60% en wanneer Kees deze trend doorberekent naar de toekomst is dat in 2030 gestegen tot 72%. Dit gaat ongetwijfeld consequenties hebben voor de inzet van ons pastoraat, want voor het pastoraat aan ouderen geldt dat dit bijna altijd in een één-op-één situatie plaatsvindt. Uit bovenvermelde cijfers blijkt dat de pastorale belasting voor wat betreft 65+ in 23 jaar tijd meer dan verdubbeld zal zijn.
Een karakterschets
Naast de getallen (kwantiteit) valt er ook iets te zeggen over het karakter van onze gemeente. De kerkenraad typeert onze gemeente vooral als ‘een krimpende gemeente die met man (mens) en macht alles gaande weet te houden, maar hoe lang nog?’ En wat er in de samenleving speelt, zien we ook terug in onze gemeente. De PKN-visienota ‘Van U is de toekomst’ benoemt dat in Nederland mensen ‘klagend gelukkig, onzeker, op zoek naar zin, druk-druk-druk en gepolariseerd zijn’. Met name onzekerheid over de toekomst en weinig tijd hebben, komen we ook bij onze gemeenteleden tegen. Vandaar dat het actieve deel van onze gemeente vooral bestaat uit gemeenteleden met de leeftijd 65-plus. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden onder de 65 jaar omdat zij vaak druk zijn met hun werk (meer arbeidsparticipatie door verhoging van de pensioenleeftijd en tweeverdieners).
Bestuurskracht neemt af
In onze gemeente vinden we in het algemeen voldoende vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van praktische zaken zoals de commissies die het koffiedrinken verzorgen, het onderhoud van de tuin doen, contactpersonen die kerkpost rondbrengen, vrijwilligers die koster zijn, etc. Wat ons de laatste jaren nauwelijks meer lukt is het vinden van vrijwilligers die willen meedoen in de kerkenraad. Begin april namen we afscheid van vier diakenen en twee kerkrentmeesters, slechts een diaken werd bevestigd, ondanks dat we meerdere gemeenteleden benaderden voor deelname in de kerkenraad. Daarmee neemt de bestuurskracht in onze gemeente in redelijk snel tempo af. In de PKN-nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”, waarin op hoofdlijnen de toekomst van de kerk wordt geschetst, constateren de schrijvers dat het nodig is terug te gaan naar ‘de kern van kerkzijn’ en wat daarvoor nodig is. Op een of andere manier is een te ‘dikke’ organisatie ontstaan, die dreigt doel in zichzelf te worden. Een lichtere vorm is nodig die voortdurend is gerelateerd aan de kern van kerkzijn: het evangelie, de geloofsgemeenschap en de zending van de kerk. Voor onze gemeente hebben wij de kern verwoord in onze missie: ‘we willen een gemeenschap zijn, waarin verlangen naar God gewekt en gevoed wordt’. Nu de bestuurskracht afneemt staat onze gemeente voor de uitdaging om in de komende tijd te zoeken naar die lichtere organisatie die passend is bij de kern van ons kerkzijn.
Jongeren
Over het hierboven genoemde ‘op zoek naar zin’ merken we op dat onze kerk voor bepaalde doelgroepen niet aansluit bij de zoektocht naar zingeving. Zeker niet bij het verlangen van jongeren, hun belevingswereld is heel anders. Volgens de hierboven aangehaalde nota “Kerk 2025” kunnen jongeren zich ook moeilijk identificeren met de kerk in de huidige organisatievorm. Zij doen dat liever met iets dat direct te maken heeft met het samen beleven en uitdragen van geloof, in woord en daad.  

Samenwerken op lokaal en regionaal niveau
We inventariseerden ook of en hoe onze gemeente samenwerkt met anderen. Onze gemeente is geen eiland in de samenleving, maar een gemeente die actief samenwerkt met anderen. Op lokaal niveau is dat in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl en in het Pastores Convent (het overleg van voorgangers in de kerken in de voormalige gemeente Delfzijl), op regionaal niveau werken we samen in de werkgemeenschap van beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) en in de classis Groningen-Drenthe. Ook in het zeemanspastoraat in de Eemshaven werken we samen met andere kerken.  Verder merken we op dat er nogal wat gemeenteleden zijn die zich op persoonlijke titel actief inzetten voor maatschappelijke organisaties voor welzijn zoals de Voedselbank Eemsdelta en Welzijnsinstelling Cadanz.
Een financieel tekort
Financieel gezien schrijft onze gemeente sinds 2019 rode cijfers. Het jaarlijks begrote tekort bedraagt inmiddels ruim € 100.000, - .Waarbij we, voor de goede orde, opmerken dat de kosten voor de verbouwing van de Kruiskerk hier geheel buiten vallen. Voor het boekjaar 2021 blijkt het begrote tekort overigens flink mee te vallen, mede doordat de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2021 veel hoger is uitgevallen dan begroot. We vinden dit een heel mooi resultaat, waar we met elkaar best heel trots op mogen zijn. En dat ook verwachtingen voor de nabije toekomst schept.  Hoe dan ook is de verwachting reëel dat bij ongewijzigd beleid de tekorten jaarlijks verder zullen oplopen. Naast de afname aan bestuurskracht kunnen we het jaarlijkse financiële tekort benoemen als een tweede uitdaging waar we in de komende beleidsperiode mee aan de slag moeten door keuzes te maken die leiden tot inkomsten en uitgaven die met elkaar in balans zijn.
Tenslotte
Met deze momentopname schetst de commissie beleidsplan een startpunt voor het nieuw op te stellen beleid voor de komende jaren. We vinden het als commissie belangrijk om deze momentopname via het Kerkblad met u te delen. Daarnaast organiseerde de commissie op 24 april jl. een gemeenteberaad, waarin gemeenteleden hun verlangens voor de toekomst hebben kunnen uitspreken en met elkaar kunnen delen. Elders in dit Kerkblad leest u meer over de uitkomsten en geformuleerde speerpunten uit dit beraad.
In de komende maanden krijgen de taakgroepen Pastoraat en Vieren Vormen en de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de gelegenheid hun voornemens voor de toekomst op papier te zetten. In het najaar voegen we de hierboven beschreven beginsituatie, de geformuleerde speerpunten uit het gemeenteberaad en de voornemens van de verschillende groepen samen tot een nieuw beleidsplan, dat we vervolgens in een gemeenteberaad zullen gaan bespreken.
Namens de commissie beleidsplan,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Avondgebed in het stiltecentrum Avondgebed in het stiltecentrum
Iedere donderdagavond is er een avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden. Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum. De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom! De voorgangers van het middag/avondgebed: Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.  
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.


De dansavonden zijn om de week op woensdagmiddag, te beginnen op woensdag 14 september 2022
tijd: van 15.30 uur tot  17.00 uur
plaats: Het gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Kosten: € 13.00 per avond of € 105,00 voor de hele cursus van tien lessen.

Woensdagavond: 14 en 28 september 2022, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 3 december, 11 en 25 januari 2023.
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep. Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is. Soms dansen wij ook buiten, bijvoorbeeld in de Wilgenborg bij de Blauwestad, of in de Marktpleinkerk in Winschoten. 
Ulrike Neuman leidt de avonden.

Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com.

Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon in de buurt van Nordeich (DL). Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente sacred dance bij de Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland te Zeist gevolgd. 
 
Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren
             

Op maandag 13 december zijn de wijzers en de wijzerplaten van de Farmsumer toren aan drie zijden opnieuw geplaatst middels een hoogwerker. De verlichting van de wijzers en de aanduiding van de uren toonden de laatste jaren regelmatig storingen. Uit onderzoek bleek, dat het elektrische systeem voor de verlichting sterk verouderd was en niet meer te herstellen. Aan de firma Vellema uit Hallum is opdracht gegeven om het geheel van een nieuw systeem te voorzien. De verlichting van de wijzers en de wijzerplaat  zijn nu voorzien van led lampjes en tevens betere elektrische contacten. Voor de financiering van het geheel mochten wij een substantiële bijdrage ontvangen van het Waddenfonds.
Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten, die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. 
Torens zijn in het Groninger landschap iconische elementen. Aan de toren herkende men dorpen en steden. Niet voor niets zingt onze Grunneger Troubadour Ede Staal over het “Torentje van Spiek”.
Maar ook anderzijds vervulden torens een belangrijke rol. Ik heb me laten vertellen, dat in vroeger tijden op de Farmsumer Toren zelfs vuren hebben gebrand, om de schepen, die vanaf de Eems Farmsum naderden, veilig de haven binnen te loodsen. Het verhaal komt me niet onwaarschijnlijk voor. Aan de vuurtoren de Brandaris op Terschelling is dat nog duidelijk te zien. Ze heten ook niet voor niets VUURtorens.
De Farmsumer bevolking is voorlopig weer bij de tijd en laten we hopen, voor heel lang !
Dank zijn we verschuldigd aan onze “ torenmannen “, Geert Thürkow, Jan Nicolai en ook aan onze elektricien Douwe Feenstra, die voortdurend aanwezig waren om de nodige “hand- en spandiensten” te verlenen.
Véél dank zijn we ook verschuldigd aan Kees Oosterveld, die het gehele project op een voortreffelijke wijze heeft begeleid !
Bert Veentjer
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Beste gemeenteleden,
Jaren had ik niet geschilderd tot dit project kwam. Het moment dat ik mijn kwast weer in mijn hand ging nemen heb ik genoten van mijn project.
Ik las in die periode het boek “God geeft”. Dagelijkse bemoedigingen.
De tekst die ik ging schilderen sprak mij 100% aan, het past in mijn dagelijks leven.
De tekst komt uit Psalm 94:7-9
De wereld is niets veranderd sinds de tijd waarin deze psalm werd geschreven. Veel mensen leven alsof God niet bestaat. Je hoort mensen zeggen, “Als er een God is, waarom zijn er dan zoveel rampen en oorlogen?
Niet iedereen neemt het bestaan van de levende, kijkende, horende, voelende en sprekende God niet al te serieus. Maar Psalm 94 laat zien hoe bizar dat is.
Zou God, de Schepper van het leven. Zelf niet bestaan?
Zou de Schepper van de oren, zelf niet kunnen horen?
De Maker van de ogen, zelf niet kunnen zien?
Zou de Bedenker van het gevoel, zelf niet kunnen voelen?
En de Schepper van de mond, zelf niet kunnen praten?

God is een betrokken en actief persoon. Hij is de bron van al het leven. De mens is zelfs naar zijn beeld geschapen. Hij is een liefdevolle Vader.
Zou Hij die het oor heeft gemaakt jou niet horen? Zou de God die het oog heeft geschapen jou niet zien?
Gelukkig wel!!!

Janneke Bruintjes-Beishuizen

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Beste mede gemeenteleden,
Toen ik al weer een poos geleden dit schilderde wist ik nog niet van de tijd waar wij ons nu in bevinden.
Nu hangt het in het Anker ter bemoediging en….

Hoop,

De vogel staat voor de hoop die helder zingt,
De regenboog vertoont haar verrassende kleuren,
Als moedeloosheid ons weer eens bespringt,
Open dan je hart, alle ramen en deuren.

Dan hoor je haar lied, zo eenvoudig en puur,
Dat donkere wolken verdwijnen,
Hoop is ons vertrouwen, elke dag, ieder uur,
Ze zal blijven zingen en nimmer wegkwijnen.

Hoop is nooit alleen, zij heeft goede vrienden,
Liefde, geloof, genade en trouw,
Zij nestelen waar we het zelf niet verdienden,
Zacht fluitend voor mij,en luid zingend voor jou.

Hoop vliegt steeds naar voren,is toekomst gericht!
Zij geeft ons een glimlach,
De glans in onze ogen,
Hoop is zoveel meer dan dit eenvoudige gedicht,
Ze heeft vleugels….. maar is nooit vervlogen.

Met warme groet,
Wies Veling-de Maa
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Op mijn schilderij staat de zegenbede van St. Patrick.   St. Patrick is geboren in Engeland in de 5e eeuw en als slaaf in Ierland terecht gekomen.
Tijdens zijn slavernij kwam hij tot geloof en ging na zijn
bevrijding als evangelist Ierland door.
In zijn zegenbede zien we zes onderwerpen over onszelf waar God ons voor wil zegenen.
Dat zijn; voor-naast-onder-in-rondom en boven.
          De Heer zij voor u
       

   De Heer zij voor je
om u de juiste weg te wijzen.
          De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
          De Heer zij onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
          De Heer zij in u
om u te troosten als u verdriet hebt.
          De Heer omgeve u
als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
          De Heer zij boven u
om u te zegenen.
          Zo zegene God u vandaag
morgen en in der eeuwigheid.
          Amen.

Deze zegenbede die ik een keer hoorde tijdens
een zondagsviering vond ik prachtig.
Vandaar dat ik het graag met u wilde delen.
Lenie van der Laan

Ik geef de verfkwast door een Wies Veling
 
Speciaal voor mensen die van koken houden! Speciaal voor mensen die van koken houden!
De mensen van de kookgroep hebben overleg gehad en we zijn van mening dat we waarschijnlijk in november gaan starten met de eetgroep.
Om een 3 gangen menu te kunnen klaarmaken hebben we dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij het koken. Je hoeft geen professionele kok te zijn. We vragen mensen die het leuk vinden om 1 gerecht van de maaltijd voor de een grote groep thuis klaar te maken. In het Anker maken we van alle gerechten een compleet menu. In overleg met de mensen die koken worden de menu’s samengesteld.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Hennie de Vries, tel: 61 83 46 of tjdevries@home.nl.
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

De uitnodiging en opgave voor de eetgroep komt zo spoedig mogelijk als aan alle voorbereidingen om op een veilige manier samen te kunnen eten is voldaan. We proberen in november te kunnen starten.Wandelen.
Mijn “kunst”werk  heeft het  onderwerp wandelen.
Al op jonge leeftijd werd het wandelen  mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders gaven mij en broertjes op bij een wandelclub. Ook omdat zij rust en wij een goede en lange invulling van de zaterdag hadden. Wandelboekjes vol met afstanden en plaatsen en dito dozen met medailles. Ook op vakanties was dit vaak de besteding. Zo wie zo liep je vroeger veel meer, van en naar school en naar pake en beppe. Toen wij zelf kinderen kregen deden we dit op de vakanties ook veel. Deels om te genieten en deels om ze moe te krijgen om rust in de tent te krijgen. Meestal waren Marianne en ik uitgeput en de kinderen niet! We proberen het nu over te brengen op de kleinkinderen als ze bij opa en oma zijn en dit lukt best wel.
Inmiddels samen het Pieterpad en het Noaberpad gelopen. Verrassende omgevingen en mooie;  ook vooral oost Groningen. Een keer meegedaan aan de Tocht om de Noord. We houden wel meer van de rust, de omgeving, de plaatsen, de natuur en onderweg de ontmoeting met mensen. Het massale vinden we minder mooi. 
De rust vind je ook bij het wadlopen. Een drietal keren van Holwerd naar Ameland gelopen. Starten bij de opgaande zon. Heerlijk. Zo ook het wandelen in de bergen. Hier kwamen we bij een bergpas een bordje tegen met de tekst: der schönste bergweg zu Gott.  Wat een rust en natuur. Geweldig. Wat een uitspansels.
 In de coronatijd zijn veel mensen gaan wandelen. De buitenlucht in. Het is dan regelmatig druk op de Ossenweg met wandelaars. Sinds kort ook weer op de zeedijk bij de Eems. Prachtig geworden.
De laatste jaren ging ik lopend naar en van mijn werk. Bewegen en je hoofd leeg maken. Hoewel in het begin je hoofd ook meer tijd heeft om over vervelende zaken na te denken, werd dit langzamerhand omgezet naar leuke en ook serieuze onderwerpen.  Het geloof bijvoorbeeld. Bij de begrafenis van mijn pake werd genoemd: en hij wandelde met God.
De afgelopen  vakantie hebben we de keuze gemaakt om naar Fryslan te gaan.  Het doel was eerst Oostenrijk, weer de bergen in.  Het 11-stedenpad hebben we gelopen.  De elf steden aandoen met een omweg zodat de tocht uitkwam op 283km.  Dwars door de weilanden over kerkenpaden, langs water door prachtige plaatsjes. Uiteraard ook mindere stukken.  Elk dorp een kerk. Niet altijd meer in gebruik maar wel een herkenningspunt al vanuit de verte. Vaak ook nog open om  te bezichtigen. In verschillende plaatsjes kon je zien dat de bewoners erg betrokken waren met hun dorp en lieten ze dit ook zien door o.a. activiteiten.  Toch nog in “buiten” land geweest!
Nu heb ik nog meer tijd  om te wandelen en doe ik dit ook graag.  Al is het de drie kilometer elke week achter de grasmaaier.  Ik ben blij en dankbaar dat ik kan en mag wandelen. Toch besef ik mij ook : de ein fan elke reis is it paad werom.
Autodienst
Gr. Rienk Krist
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Mijn schilderij kwam tot stand door het verhaal van een vijgenboom. Moest een grote vijgenboom zijn, had er een voorbij zien komen, maar kon het niet weer vinden. Dan maar zo! Ging er nog wat vredesduiven in zetten en zo kwam het tot stand.
Janny EltingIk geef de verfkwast door aan Rienk Krist

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

 
 
De tekst van mijn schilderdoek sprak mij aan omdat het vaak zo is dat kleine dingen in je leven altijd bijzonder is
En daarnaast geven ze waarde omdat als je oma bent dit echt bijzonder is
Dit ervaar ik als lid van de kerk maar ook er buiten

Ik geef de verfkwast door aan Tjerk de VriesTijdens een kerkdienst in Farmsum (in coronatijd) zongen we met een aantal zangers een prachtig lied van Huub Oosterhuis:
Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat
ik vliegen kon
op eigen kracht
Dat inspireerde mij tot het maken van dit schilderij.
De arend wekt zijn broedsel op, dat wil zeggen dat hij zijn jongen op de bestemde tijd uit hun vertrouwde nest, waar ze zich veilig voelen, werkt. Hij gaat daarbij niet zo voorzichtig te werk. De arend begint het nest te vernielen door de takken etc. los te trekken, daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen, want de nesten zijn bijna altijd op hoge plaatsen op rotsen of in bomen gebouwd. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moederarend ziet dat de kleine het niet redt, dan zweeft zij onder het jong, spreidt haar grote vleugels uit en vangt het jong op haar rug op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de kleine weer vallen, net zo lang totdat de jonge arend zelf kan vliegen. In de bijbel wordt God wel vergeleken met een arend, zoals in Deut. 32:11 ’Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken’. Het volk Israël is verlost uit Egypte en door de woestijn naar de grens van Kanaaan getrokken. Door hun ongehoorzaamheid duurde het 40 jaar voor ze het beloofde land mochten intrekken. Al die jaren is de Here hun nabij geweest en heeft Hij voor hen gezorgd, zoals een
arend zorgt voor zijn jongen, dat is de vergelijking die Mozes hier maakt. We kunnen dit vers ook toepassen op ons eigen leven.
Tjerk de Vries
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Gemengd blikjeskoor
Ooit heb ik een leeg stoffig drink-blikje gezien in de vensterbank van een drankwinkel/café. Ergens in Duitsland.
Geknikt en met viltstift oogjes getekend. Met de naam van een of andere zangeres er bij.
Het stond er al een tijdje te verstoffen.
Vanwege de Corona perikelen kunnen diverse koren niet repeteren. Jammer voor alle zangers. Cantorijen en zangkoren zijn opgeheven. Algehele teloorgang in de muziekwereld.
Toen voorjaar 2020 werd gevraagd een collage te maken om aan de muur in het Anker te hangen, kwam het blikjes-idee ineens boven borrelen. Een collage hoeft immers geen schilderij te zijn. Het mag van alles zijn. Maar hoe kom je aan lege drinkblikjes ?
Een kwartiertje fietsen rondom de toegangswegen bij een school voor voortgezet onderwijs in Delfzijl, gaf een opbrengst van tientallen lege frisdrank, krachtpats en bierblikjes. Dat geeft wel te denken. Zoveel rommel in de berm en de struiken. Wat gaan we slordig om met ons milieu. Laten alle afval om ons heen slingeren. Arme aarde, die we in bruikleen hebben van onze kleinkinderen.
Ca 25 blikjes heb ik gebruikt voor dit gemengde zangkoor. Vastgeschroefd op een ondergrond. Geknikt zodat het een hoofdje lijkt.  Mond wagenwijd open En plakoogjes er op.
Sommige koorleden kijken de andere kant uit. Anderen kijken omhoog en niet naar de dirigent.  Iedereen doet zo zijn/haar eigen dingetje. Het kleine manneke achteraan staat op een bloempot om ook nog wat te kunnen zien. De dirigent is een oude kurkentrekker en doet er aan denken hoe een dirigent soms moet trekken om er wat moois uit te krijgen.
Het lessenaartje heb ik niet gemaakt. Dat stond al jaren in de garderobe van ‘t Anker. (met dank aan wie ?)
De (muziek)noten rollen hier over de vloer.
Geen C te hoog, verwijzend naar de muzieknoten. En een verbastering van geen zee te hoog, oftewel wij kunnen alles aan. En dat allemaal op een alles omvattende regenboog. Kerk in actie.  KIA. Of Kunst In ‘t Anker. Of Kunst In Afval.  Wat u maar wilt.
Plat liggend komt deze collage beter tot zijn recht dan verticaal aan de muur, vandaar dat deze niet aan de muur hangt, maar op een tafel staat.
 
Bob Flobbe
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Tekst bij het paneel met de kerk van Farmsum en de Kruiskerk.

Eigenlijk had ik er nog vijf kerken bij kunnen zetten nl: de Schakel noodgebouw, daarna de Ark getrouwd, Uitwierde, in de Farmsumer kerk gedoopt en na ons huwelijk gaan kerken in Farmsum.
Een paar jaar gekerkt in de Centrumkerk en nu samen in de Kruiskerk.
De kerk van Farmsum en de Kruiskerk springen eruit qua tijdsduur, beleving en contacten.
Lied 280:1, 2, 3 en 7 heb ik erbij geschreven. Nu in de coronatijd beseffen en voelen we het des te meer, dat we de kerk [gemeenschap] missen.
In de dienst horen we het woord, doen we gebeden en mogen we volop mee zingen.
Dat is voor mij heel belangrijk.
Het is niet alleen de vreugde in de kerk, maar ook het delen van elkaars lasten, kleine en soms grote.
Maar uit dit lied, gebed en evangelie mogen we de kracht ontvangen in dit Huis van hout en steen.

Ik geef de verfkwast door aan Bob Flobbe
 
 
Tuingroep Tuingroep

De mannen van de tuincommissie hebben er voor gezorgd dat de tuin bij de Kruiskerk er weer heel mooi bij staat.
Er is gesnoeid, gespit, geharkt en onkruid verwijderd.
U ziet het resultaat.
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Klaprozen en vlinders, ik word er vrolijk en tegelijkertijd nederig van.
Ze bepalen mij bij de fragiliteit en vergankelijkheid van het leven, maar staan ook symbool voor hoop, vertrouwen, inzicht, verbinding en kracht.
Meebuigend met en fladderend in de wind houden ze zich in hun kortstondige leven van alle dag moedig staande en inspireren ze ons, ondanks tegenslagen, door te gaan en te blijven genieten, dansen, schitteren en stralen. Laten we de vreugde delen met allen die ons pad kruisen en daarbij niet vergeten om te zien naar elkaar.

Ik geef de verfkwast door aan Anneke Thurkow
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De glaskunstenares Annemieke Punt in Ootmarsum maakt prachtige kleurige voorwerpen van glas. In haar atelier hangt o.a. op ware grote haar ontwerp van een raam in de Nieuwe Kerk te Delft, zeer indrukwekkend.  Het heeft mij zeer getroffen door wat ik zag. Zowel in facet geslepen glas als in een druppel water kun je soms een regenboog zien, ook wit heeft  al deze  kleuren in zich. Dit heeft mij geïnspireerd om een poging te wagen dit weer te geven in dit schilderij. Het haalt bij lange na niet wat glas laat zien en wat het met je doet. De bol op het schilderij heeft alle kleuren van de regenboog en hangt als het ware boven de aarde. De bol verbeeldt de oneindigheid, er is geen begin en geen einde, zo is onze Schepper ook oneindig. Hij waakt over zijn schepping. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Aly Pathuis
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De tekst van dit lied spreekt mij sterk aan omdat het mij weer kracht geeft voor de nieuwe week.
Daarom heb ik het ook op dit schildersdoek geschreven
om het met u/jullie te delen.
Ik was dan ook blij als dit lied zondags op de liturgie stond.
Helaas kunnen we het nu (tijdelijk) door de corona niet samen zingen.
Maar ik hoop dat dit spoedig weer kan.
Peter v.d.Laan
 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 10 februari 2022
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. 
De mensen van de techniek kunnen bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook kan er op gepaste afstand gemeenteleden in beeld komen. De mensen die op de achterste rij zitten zullen niet in beeld gebracht worden.
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »