Terugblik 40 dagentijd en Stille Week Terugblik 40 dagentijd en Stille Week
De eerste zondag van de veertigdagentijd volgde gelijk op mijn intrede. Als gemeente trokken we met Jezus op naar Jeruzalem en onderweg werden we erbij bepaald wat het betekent om Jezus te volgen in woord en daad. Ook hoorden we wekelijks over het project van de kinderviering en over de doelen van de missionaire werkgroep. Op gezette tijden verleende het projectkoor medewerking door gedeelten uit de graankorrel te zingen. Zo werd deze periode een tijd van inkeer en bezinning voorafgaand aan Pasen.
We mochten heel intens de stille week beleven door dagelijks een moment in de kerk door te brengen: op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond met een half uur van bezinning en gebed. Tot onze verrassing (we hadden al gauw te weinig liturgieën) was de belangstelling hiervoor groot. Dat maakt dat we volgende jaar op dezelfde voet verdergaan. Het avondmaal op witte donderdag vierden we in de kring. Wat een speciaal gevoel van verbondenheid gaf. We gaven elkaar het brood en de beker door wisten de Heer erbij in de tekenen van dit brood en deze wijn. Goede Vrijdag werd een sobere dienst, zoals dat hoort.
Met teksten, gebeden en liederen ook nu weer met het projectkoor erbij. Op stille zaterdag vierden we de terugkomst van het licht van Christus. De liturgie voerde ons via de schepping, de uittocht uit Egypte, de intocht in Kanaän naar de doortocht die de opgewekte Heer voor ons schiep. De doortocht naar een nieuw, herboren leven waarin we Jezus als Heer en Meester van ons leven willen aannemen. Als teken daarvan vernieuwden we onze doop door langs het doopvont te lopen en onze handen door het water te laten gaan en/of het hoofd ermee te besprenkelen.
En toen werd het Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan. Omdat degenen die niet in de dienst van de Paasnacht aanwezig waren, het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars moesten missen, hebben we ervoor gekozen deze op Paaszondag nogmaals binnen te brengen onder het lied: Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.
En nu zijn we de vijftig dagen naar Pinksteren ingegaan. Jezus is niet meer lijfelijk in ons midden maar de opgewekte Heer is en blijft bij ons door zijn Geest! In die Geest willen wij gemeente-zijn, tot zegen van God en tot zegen voor elkaar.


 
 
WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ? (terugblik) WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ? (terugblik)
De 4e leeravond “WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN” is gehouden op 9 april.
Nu te gast bij de Protestantse Kerk Delfzijl en wel in de Farmsumer kerk.
Op een mooie frisse voorjaarsavond. In de kerk was het echter lekker warm. Een warm welkom met koffie.
Bij binnenkomst klonk tevens het prachtige orgel bespeeld door Tj. de Vries.
Om 19.30 opende de hr. P. Lanting, staande in het liturgisch centrum van de kerk, de avond. Samen zongen we aansluitend als openingslied Ps. 24: 1 en 5
PG Delfzijl heeft ingaande 1 januari, één kerk, de Kruiskerk waar de kerkdiensten worden gehouden. In de Farmsumer kerk worden bijzondere diensten gehouden. De Ark in Delfzijl noord is verhuurd aan de voedselbank. Bij een krimpende kerk moeten keuzes gemaakt worden en is het soms nodig om kerkgebouwen te sluiten.
Maar in de prachtige Farmsumer kerk met zoveel historie is het een prima onderkomen voor een leeravond.

Allereerst wordt uitgelegd hoe de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is georganiseerd. Het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland is de generale synode. Deze bestaat uit 79 leden. Deze leden worden afgevaardigd namens de classes. De PKN telt per 1 mei 2018 11 classes.
Binnen de kerk kennen we het ambt van Ouderling en van Diaken. Kerkelijke regels zijn vastgelegd in de kerkorde.
Vervolgens wordt er veel over de geschiedenis van de Farmsumer kerk verteld.
Ik ga hier verder niets over verwoorden. Bezoek de Farmsumer kerk en aanschouw het moois en laat u bijpraten. Met regelmaat zijn er rondleidingen. Ook is er tegen een gering bedrag lectuur te koop die u de rijke geschiedenis vertellen.
Ook over het prachtige Lohman orgel wordt enthousiast verteld.
De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid om in de kerk rond te kijken en diverse oudheden te bekijken en tevens om koffie met koek te nuttigen.
De avond werd afgesloten met een vesper onder leiding van da. Marja de Jager.
De Zegenbede :
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart jouw hart openen om lief te hebben.
Dat je mag zien het gelaat van Christus in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal het gelat van Christus in jou zien zal.
Weer een waardevolle avond. En ook nu weer zijn we ruim in tijd uitgelopen. Elke kerk heeft letterlijk en figuurlijk zoveel te vertellen, we raken niet uit gepraat.
De 5e en laatste leeravond in deze reeks is op dinsdag 14 mei bij de Baptistengemeente Havenlicht, Johan van Den Kornputplein 8, Delfzijl. Aanvang 19.30 uur

 
 
WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ? WAT WETEN WE VAN ONZE KERKBUREN ?
5e leeravond
De VIS (Visie Interkerkelijke Samenwerking), het samenwerkingsverband van de verschillende kerken van Delfzijl, dat zich inzet voor verspreiding van het evangelie,
organiseert in samenwerking met het pastoresconvent (alle voorgangers van de kerken) een serie avonden in verschillende kerken die we leeravonden zijn gaan noemen.
In een afzonderlijke kerk worden medechristenen uit de andere kerken uitgenodigd om ‘te leren en om te zien’ wat er gebeurt in deze kerk en daar nadien onder het genot van een kop koffie of thee over na te praten.
De 5e leeravond wordt gehouden op dinsdag 14 mei 2019 bij de baptistenkerk '' Het Havenlicht'' Delfzijl.
U bent er allen van harte welkom om 19.30 uur. De toegang is gratis en de avond zal eindigen rond 21.00 uur.  

 
 
Eetgroep Eetgroep
Woensdag 5 juni staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Het Anker voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 45 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
Dit is de laatste keer dat we samen eten in dit seizoen. In september 2019 zullen de nieuwe data bekend gemaakt worden.  
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020
In januari 2018 ben ik, zoals u weet, op bouwreis naar Cambodja geweest. Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt! Het was een groot avontuur: bouwen op Cambodjaanse wijze, met Cambodjaanse bouwmaterialen en Cambodjaanse bouwvakkers. Maar de meeste indruk maakte het samen bouwen met de toekomstige bewoners. Weten voor wie je bouwt  en samen met diegene bouwen aan een (t)huis, geeft onuitputtelijke energie!
Al tijdens de reis in 2018, besloot ik dat dit geen eenmalige ervaring zou blijven…
Met de ervaring van Cambodja, kon ik dus niet anders dan me weer inschrijven voor een nieuwe bouwreis, met dezelfde groep, maar naar een ander land. In januari 2020 ga ik met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend. Maar dat het een hele andere manier van bouwen zal zijn, is duidelijk. Guatemala ligt in aardbevingsgebied, dus is een goede fundering (letterlijk en figuurlijk) heel belangrijk. De bouwmaterialen zullen anders zijn, een huisje van bamboe op palen, zoals in Cambodja, is niet echt aardbevingsbestendig…
Inmiddels ben ik al weer vol in actie om geld voor deze bouwreis bijeen te krijgen. U hebt in groten getale kaarsen met een afbeelding van De Ark bij mij besteld. Het heeft een mooie opbrengst voor de bouwreis opgeleverd, mijn hartelijke dank hiervoor! Is de actie aan u voorbij gegaan en wilt u alsnog een kaars bestellen: voor € 4.99 maak ik er een voor u. (Er zijn ook mogelijkheden met geboortekaartjes, kopieën van foto’s etc, dus als u nog op zoek bent naar een persoonlijk kadootje…)
In een volgend kerkblad kan ik u de link geven waarmee u op internet een kijkje kunt nemen op de bouwpagina van Team Cement 4 en mijn persoonlijke pagina, zodat u kunt meegenieten van de voorbereidingen en tzt de bouwreis op de voet kunt volgen.
Alies Flobbe
 
 
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 9 mei 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »