Van de Classispredikant Van de Classispredikant

Classispredikant ds. J. Hommes

NIEUWSBRIEF KERST 2022
SPOREN


De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden precies zoals het hun gezegd was. (Lucas 2: 20)

Paddenstoelen laten hun sporen na, die volgens de website van de IVN (natuureducatie en duurzaamheid) goed ingepakt worden en op die manier met weer en wind op andere plekken hun werk kunnen doen: als schimmel ruimen ze namelijk veel afval op en uit die sporen van de paddenstoelen ontstaan nieuwe schimmels met weer nieuwe sporen die weer nieuw afval kunnen opruimen.
Even had ik het beeld voor me van de gemeente als een paddenstoel. Zoals op de foto omringd door van alles en nog wat en bijna overgroeid met gras en wat er verder in de buurt staat. En zelf heeft het een steel (dat zal ongetwijfeld anders heten bij een paddenstoel) met een dak en zo is het open naar buiten en wel naar alle kanten, maar toch ook een plek om te schuilen.
En die gemeente heeft als bedoeling om samen te komen om te schuilen en elkaar te vertellen van de goede woorden van het evangelie: de hongerige te eten geven, de dorstige te drinken, degene zonder dak boven het hoofd onderdak verzorgen, samen de maaltijd gebruiken en zo verder en zo naar buiten te treden, je te laten horen en zien.. En dan laat je sporen achter in en bij mensen, in en voor deze wereld.
En die gemeente heeft als bedoeling te overwegen hoe je van betekenis kunt zijn voor mens en wereld als deelnemer in die gemeente: afval opruimen, dat wat tussen mensen in komt te staan en het gesprek belemmert, dat wat het evangelie in de weg staat. Liefde.
Daartoe worden wij geroepen, geïnspireerd door Zijn Geest van liefde en trouw en we mogen weten in dat kind in de voederbak dat dat sporen achterlaat die door weer en wind elders nieuwe voedingsbodem vinden en dat wat er niet toe doet opruimt.
We kunnen en mogen kerst vieren als een nieuw begin, een spoor dat tot op de dag van vandaag zorgvuldig ingepakt en desondanks vrucht dragend door weer en wind nieuwe betekenis krijgt in een veranderende wereld. De basis blijft wel enigszins hetzelfde, namelijk dat kwetsbare kind dat als een spoor zijn weg vindt naar en bij mensen, om te zorgen voor een leven in vrijheid; dat gebeurt soms door het opruimen van afval, met woorden als vergeving en verzoening; dat gebeurt soms door in weer in wind even op de grond een plekje te zoeken en de tijd te nemen om je te zetten, wortelen, weet hebben van waar je vandaan komt en dat soort dingen.

NIEUWSBRIEF
Het is bijzonder verheugend dat in onze regio een predikant is aangesteld die kerkenraden en gemeenten bij de hand kan nemen om op zoek te gaan naar vormen van samenwerking. Alle gemeenten die ik ontmoet willen heel graag op hun eigen plek en in hun eigen gebouw blijven vieren met de mensen die vertrouwd zijn. Soms wordt het lastig om dat te organiseren, omdat de gemeente vergrijst en de kerkenraad niet meer op sterkte is of doordat de financiële middelen te beperkt worden om alles te doen wat gedaan moet worden. We zijn niet alleen op deze wereld als gemeente, we zijn met alle anderen kerk en dat zouden we wellicht kunnen benutten en onze regiopredikant wil die rol op zich nemen. Heleen Maat is daar al mee aan de slag en merkt dat er beweging is bij kerkenraden om elkaar meer op te zoeken.
Wij zien en merken dat veel gemeenten kern van mensen heeft die zeer betrokken zijn en vol liefde voor de kerk en zeker hun kerkelijke gemeente doen wat gedaan kan worden. Die vitaliteit is belangrijk en koesteren we met elkaar en dat proberen we door te laten gaan; het doorgaan is een zoektocht naar wat er wel kan en dat is soms meer dan we denken.
We vragen gemeenten die Heleen inschakelen een eigen bijdrage, omdat het nu eenmaal ook betaald moet worden. De subsidies die we hebben georganiseerd zorgen er voor dat die bijdrage zo laag mogelijk kan blijven maar onze subsidiegevers willen ook zeker weten dat gemeenten zelf zich er van bewust zijn dat er iets kan gebeuren. We hopen daarom op uw bijdrage.

Kerkenvisie
In veel burgerlijke gemeenten wordt gewerkt aan een zogeheten kerkenvisie. De burgerlijke overheid wordt opgeroepen om de kerkgebouwen die er in de gemeente zijn in beeld worden gebracht, dat is de basis. Ik zou alle kerkelijke gemeenten willen oproepen om hier aan mee te doen en de burgerlijke gemeente op te roepen niet alleen een inventarisatie te maken, maar ook het gesprek over de gemeente die er de vieringen houdt aan te gaan. De verhalen, de traditie en de geschiedenis hoog houden zou een mooie oogst zijn en meer begrip voor wat er in die kerkgebouwen zoal mogelijk is. Ik herinner mij vanuit een gesprek met de veiligheidsregio dat er behoefte is aan een plan om die kerkgebouwen die er zijn bijvoorbeeld te kunnen gebruiken bij grote ongelukken, rampen of wat dies meer zij, al was het alleen maar om even in stilte een kaarsje aan te steken. Het zou ook goed kunnen dat de burgerlijke overheid kan helpen om de gebouwen meer te gebruiken, meer in te zetten in het dorp of de wijk, voor meer ontmoeting of culturele dan wel sociale activiteiten. Ook daarin kunnen we elkaar versterken.

Classicale vergadering
In november was de classicale vergadering in Ter Apel en dat was vooral gedaan vanwege de verbinding met het onderwerp van de opvang van vluchtelingen, zowel de noodopvang als medewerking aan het project ‘Thuisgevers’ van de Protestantse Kerk. De oproep om te helpen, omdat het eenvoudigweg in ons land onmogelijk moet zijn dat mensen in regen en kou buiten slapen, omdat er voor hen geen plek zou zijn. We spraken ook over de vermeende overlast in het dorp: ja, natuurlijk, het zijn mensen zoals wij en er gaat wel eens iets fout en er zijn ook mensen die daar last van hebben, maar dat is niet het algemene beeld. Het gaat om mensen, mensen zoals wij, die huis en haard verlieten om hier een plekje te zoeken. Indrukwekkend verhaal.
Een grote zorg voor de classicale vergadering kwam ook bovendrijven: we haalden opnieuw het quorum niet, waardoor je geen besluiten kunt nemen. Dat laatste wordt op de één of andere manier wel geregeld, maar de betrokkenheid op de classis is kennelijk ook minimaal en dat is wel reden tot zorg. Het Breed Moderamen zingt daardoor wat los van de classicale vergadering en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom voor volgend jaar een nieuwe opzet, maar we horen ook graag wat onze afgevaardigden en kerkenraden er van vinden. We horen overigens ook graag hoe iedereen aankijkt tegen wat we doen en wat we uitdrukken in notities over het kerkelijk leven in onze classis en over dat waar we mee bezig zijn.

ds. Jan Hommes, classispredikant
j.hommes@protestantsekerk.nl
0651999711


 
 
Schuldhulpmaatje SchuldhulpmaatjeSchuldHulpMaatje Eemsdelta zoekt nieuwe maatjes.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in onze gemeente Eemsdelta. Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken mensen steeds verder in de problemen.
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Eemsdelta helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment een aantal SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden. Ben jij ons nieuwe maatje?

Wat doet een maatje?

SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen.
Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress.
Een Maatje is een vrijwilliger die van-mens-tot-mens probeert te helpen. Iemand die luistert zonder oordeel, dat alleen al betekent heel veel.

SchuldHulpMaatje worden

Na een driedaagse training kan je als Maatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons Maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing.

Interesse?

Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl/eemsdelta
Of bel (vrijblijvend) met Harry Mulder op 06 51 34 18 43
De predikant/diakenen/oudsten in jouw kerk kunnen je ook op weg helpen.

 
 
Odessa Odessa


Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.
Olga
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."
Olga barst in tranen uit.
"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.
We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij.
"Jazeker!"
Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:
"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"
Evangelisatie
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.
Lokale hulpverlening 
De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.

           
 
 
 
Moldavië (okt 2022) Moldavië (okt 2022)


Op uitnodiging van Kerk in Actie waren jongeren uit Moldavië eind juni op bezoek in Nederland.
Jongeren in Moldavië zien veel leeftijdsgenoten uit hun dorpen wegtrekken, naar het buitenland of de hoofdstad Chisinau. Ook Alexandra vertrekt het liefst naar het buitenland. "Daar heb je veel meer kansen op de arbeidsmarkt, in Moldavië heb ik geen toekomstperspectief," vertelt ze zichtbaar emotioneel. Ook Monica is somber: "Ik heb weinig hoop dat het goed komt. Het liefst ga ik ook weg, want ik wil dat mijn eventuele kinderen het beter hebben dan ikzelf."

Opdracht van God
Omdat jongeren en ouderen er vaak alleen voor staan in Moldavië, heeft Kerk in Actie samen met MCA en de kerken een groot diaconaal programma voor hen opgezet in het arme noorden van Moldavië. In dorpen rondom Edinet helpen jeugdgroepen van de kerken de ouderen in hun woonplaats met klusjes. Zo zijn jong en oud een beetje minder alleen. Pavel (18) doet mee in zijn dorp Parkova. "We helpen ouderen met het werk in huis, brengen ze water en hout voor de kachel, en maaltijden. Ook nemen we de was mee. Die wordt gewassen in de wasruimte van onze kerk, en we brengen de week erop de schone weer mee terug." Iedere jongere wordt aan een oudere gekoppeld. Zelf komt Pavel iedere week bij 3 dezelfde ouderen. Waarom hij dat doet? "Ik wil graag iets goeds doen voor mijn naasten. Dat zie ik als een opdracht van God, en het helpt me bij mijn persoonlijke ontwikkeling." Het dorpje van Pavel ligt niet ver van de grens met Oekraïne. De oorlogsdreiging laat hem niet koud. "We waren allemaal in shock toen de oorlog uitbrak, de angst was groot. Er kwamen ook vluchtelingen onze kant op die we hielpen met voedsel en onderdak. De meesten trekken vervolgens weer door, bijvoorbeeld naar Roemenië. Bij ons konden ze even tot rust komen."

Een praatje maken
Sergio's kerk helpt al 10 jaar de ouderen in zijn dorp Varatic. "We zorgen nu voor 15 families, maar proberen oog voor iedereen te hebben. Twee keer per maand koken we in de kerk en delen maaltijden uit." Ook hij merkt een leegloop van jongeren in zijn dorp. "We waren eerst met een groep van 50 jongeren, nu zijn er nog maar 25 die meedoen in het programma. Veel jongeren zijn naar de hoofdstad vertrokken voor studie of werk." De jeugdgroep van Sergio gaat altijd in tweetallen op pad, een meisje en een jongen. "Tijdens ons bezoek ruimen we ook veel tijd in voor een praatje. Ouderen hebben daar echt behoefte aan, merken we. Voor ons is het leuk, omdat ouderen vaak veel weten van de geschiedenis van ons dorp."

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 

 
 
Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022 Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022

Getallen die spreken
Als startpunt bij het schrijven van een nieuw beleidsplan heeft de ‘commissie beleidsplan’ een momentopname gemaakt van onze gemeente: hoe staan we er anno 2022 voor? Wat opvalt aan onze gemeente is dat zij naar verhouding veel oudere leden telt, meer dan op grond van de samenstelling van de bevolking van Delfzijl mag worden verwacht. Het aantal leden boven 65 jaar is naar verhouding groot, het aantal jongeren (0-18 jaar) heel klein en ook de ‘middenmoot’ (18 tot 65 jaar) is ondervertegenwoordigd. Op 1 januari 2022 heeft onze gemeente 1.257 leden. Tien jaar terug, op 1 januari 2012 waren er 2.247 leden, een daling van 990 leden (44%). Gemiddeld genomen daalt ons ledental per jaar met ± 5%.  Uit een recente berekening van onze ledenadministrateur Kees Straatman voor de komende periode 2023-2030 blijkt dat het percentage van de leden onder de 65 verder gaat afnemen en het percentage 65+ gaat toenemen. Was het percentage 65+ in 2012 nog 43%, dit jaar (2022) is dat gestegen tot 60% en wanneer Kees deze trend doorberekent naar de toekomst is dat in 2030 gestegen tot 72%. Dit gaat ongetwijfeld consequenties hebben voor de inzet van ons pastoraat, want voor het pastoraat aan ouderen geldt dat dit bijna altijd in een één-op-één situatie plaatsvindt. Uit bovenvermelde cijfers blijkt dat de pastorale belasting voor wat betreft 65+ in 23 jaar tijd meer dan verdubbeld zal zijn.
Een karakterschets
Naast de getallen (kwantiteit) valt er ook iets te zeggen over het karakter van onze gemeente. De kerkenraad typeert onze gemeente vooral als ‘een krimpende gemeente die met man (mens) en macht alles gaande weet te houden, maar hoe lang nog?’ En wat er in de samenleving speelt, zien we ook terug in onze gemeente. De PKN-visienota ‘Van U is de toekomst’ benoemt dat in Nederland mensen ‘klagend gelukkig, onzeker, op zoek naar zin, druk-druk-druk en gepolariseerd zijn’. Met name onzekerheid over de toekomst en weinig tijd hebben, komen we ook bij onze gemeenteleden tegen. Vandaar dat het actieve deel van onze gemeente vooral bestaat uit gemeenteleden met de leeftijd 65-plus. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden onder de 65 jaar omdat zij vaak druk zijn met hun werk (meer arbeidsparticipatie door verhoging van de pensioenleeftijd en tweeverdieners).
Bestuurskracht neemt af
In onze gemeente vinden we in het algemeen voldoende vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van praktische zaken zoals de commissies die het koffiedrinken verzorgen, het onderhoud van de tuin doen, contactpersonen die kerkpost rondbrengen, vrijwilligers die koster zijn, etc. Wat ons de laatste jaren nauwelijks meer lukt is het vinden van vrijwilligers die willen meedoen in de kerkenraad. Begin april namen we afscheid van vier diakenen en twee kerkrentmeesters, slechts een diaken werd bevestigd, ondanks dat we meerdere gemeenteleden benaderden voor deelname in de kerkenraad. Daarmee neemt de bestuurskracht in onze gemeente in redelijk snel tempo af. In de PKN-nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”, waarin op hoofdlijnen de toekomst van de kerk wordt geschetst, constateren de schrijvers dat het nodig is terug te gaan naar ‘de kern van kerkzijn’ en wat daarvoor nodig is. Op een of andere manier is een te ‘dikke’ organisatie ontstaan, die dreigt doel in zichzelf te worden. Een lichtere vorm is nodig die voortdurend is gerelateerd aan de kern van kerkzijn: het evangelie, de geloofsgemeenschap en de zending van de kerk. Voor onze gemeente hebben wij de kern verwoord in onze missie: ‘we willen een gemeenschap zijn, waarin verlangen naar God gewekt en gevoed wordt’. Nu de bestuurskracht afneemt staat onze gemeente voor de uitdaging om in de komende tijd te zoeken naar die lichtere organisatie die passend is bij de kern van ons kerkzijn.
Jongeren
Over het hierboven genoemde ‘op zoek naar zin’ merken we op dat onze kerk voor bepaalde doelgroepen niet aansluit bij de zoektocht naar zingeving. Zeker niet bij het verlangen van jongeren, hun belevingswereld is heel anders. Volgens de hierboven aangehaalde nota “Kerk 2025” kunnen jongeren zich ook moeilijk identificeren met de kerk in de huidige organisatievorm. Zij doen dat liever met iets dat direct te maken heeft met het samen beleven en uitdragen van geloof, in woord en daad.  

Samenwerken op lokaal en regionaal niveau
We inventariseerden ook of en hoe onze gemeente samenwerkt met anderen. Onze gemeente is geen eiland in de samenleving, maar een gemeente die actief samenwerkt met anderen. Op lokaal niveau is dat in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl en in het Pastores Convent (het overleg van voorgangers in de kerken in de voormalige gemeente Delfzijl), op regionaal niveau werken we samen in de werkgemeenschap van beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) en in de classis Groningen-Drenthe. Ook in het zeemanspastoraat in de Eemshaven werken we samen met andere kerken.  Verder merken we op dat er nogal wat gemeenteleden zijn die zich op persoonlijke titel actief inzetten voor maatschappelijke organisaties voor welzijn zoals de Voedselbank Eemsdelta en Welzijnsinstelling Cadanz.
Een financieel tekort
Financieel gezien schrijft onze gemeente sinds 2019 rode cijfers. Het jaarlijks begrote tekort bedraagt inmiddels ruim € 100.000, - .Waarbij we, voor de goede orde, opmerken dat de kosten voor de verbouwing van de Kruiskerk hier geheel buiten vallen. Voor het boekjaar 2021 blijkt het begrote tekort overigens flink mee te vallen, mede doordat de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2021 veel hoger is uitgevallen dan begroot. We vinden dit een heel mooi resultaat, waar we met elkaar best heel trots op mogen zijn. En dat ook verwachtingen voor de nabije toekomst schept.  Hoe dan ook is de verwachting reëel dat bij ongewijzigd beleid de tekorten jaarlijks verder zullen oplopen. Naast de afname aan bestuurskracht kunnen we het jaarlijkse financiële tekort benoemen als een tweede uitdaging waar we in de komende beleidsperiode mee aan de slag moeten door keuzes te maken die leiden tot inkomsten en uitgaven die met elkaar in balans zijn.
Tenslotte
Met deze momentopname schetst de commissie beleidsplan een startpunt voor het nieuw op te stellen beleid voor de komende jaren. We vinden het als commissie belangrijk om deze momentopname via het Kerkblad met u te delen. Daarnaast organiseerde de commissie op 24 april jl. een gemeenteberaad, waarin gemeenteleden hun verlangens voor de toekomst hebben kunnen uitspreken en met elkaar kunnen delen. Elders in dit Kerkblad leest u meer over de uitkomsten en geformuleerde speerpunten uit dit beraad.
In de komende maanden krijgen de taakgroepen Pastoraat en Vieren Vormen en de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de gelegenheid hun voornemens voor de toekomst op papier te zetten. In het najaar voegen we de hierboven beschreven beginsituatie, de geformuleerde speerpunten uit het gemeenteberaad en de voornemens van de verschillende groepen samen tot een nieuw beleidsplan, dat we vervolgens in een gemeenteberaad zullen gaan bespreken.
Namens de commissie beleidsplan,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Avondgebed in het stiltecentrum Avondgebed in het stiltecentrum
Om de week is er op donderdagavond  een avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden. Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum. De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom! De voorgangers van het middag/avondgebed: Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.  
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.


De dansavonden zijn om de week op woensdagmiddag, te beginnen op woensdag 14 september 2022
tijd: van 15.30 uur tot  17.00 uur
plaats: Het gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Kosten: € 13.00 per avond of € 105,00 voor de hele cursus van tien lessen.

Woensdagavond: 14 en 28 september 2022, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21, 3 december, 11 en 25 januari 2023.
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep. Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is. Soms dansen wij ook buiten, bijvoorbeeld in de Wilgenborg bij de Blauwestad, of in de Marktpleinkerk in Winschoten. 
Ulrike Neuman leidt de avonden.

Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com.

Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon in de buurt van Nordeich (DL). Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente sacred dance bij de Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland te Zeist gevolgd. 
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. 
De mensen van de techniek kunnen bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook kan er op gepaste afstand gemeenteleden in beeld komen. De mensen die op de achterste rij zitten zullen niet in beeld gebracht worden.
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM.
De data worden op de zondagsbried en in het kerkblad bekend gemaakt. 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »