Pastoraat Pastoraat
De werkgroep Pastoraat waaraan naast onze predikant alle pastorale ouderlingen deelnemen, heeft de vacature ingevuld voor een pastorale ouderling in sectie 1: Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde: met ingang van april ’19 is dhr. Reinder de Vries in deze sectie ouderling. Mevr. Annemarie Oosterloo, op 31 maart jl. bevestigd als ouderling, is vanaf april ouderling in sectie 3: Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid. Daarmee is er in alle negen secties nu een pastorale ouderling. Het volledige overzicht vindt u op onze PGD-website: www.pgdelfzijl.nl/pastoraat.

In de laatstgehouden bijeenkomst van de werkgroep, waarin ook onze 14 bezoekers konden meepraten, hebben we onder meer gesproken over het verschil tussen de functies ‘bezoeker’ en ‘contactpersoon’. Het verschil komt voort uit de verschillende werkwijzen in de ‘oude’ wijken Noord en Zuid. Een bezoeker is gericht op het ondersteunen van de ouderling bij haar/zijn pastorale taak en doet alleen bezoekwerk. Dit bezoekwerk heeft vooral een pastoraal karakter, soms met een speciale aanleiding. Door dit bezoekwerk geeft de bezoeker mede vorm aan het ‘omzien naar elkaar’.  Deze functie werd een aantal jaren geleden in de wijk Noord ingevoerd.
Een contactpersoon helpt mee met het onderhouden van contact met de gemeenteleden in de sectie en dit kan op allerlei manieren: het brengen van kerkelijke post, het afleggen van een bezoekje, het bezorgen van een bloemetje bij een verjaardag (80+) of een jubileum, het meeleven bij ziekte of rouw. Soms hebben ook deze bezoeken een pastoraal karakter, waarmee er dus een zekere overlap zit in de beide functies.
In de komende bijeenkomst van de werkgroep, eind mei, bespreken we onder meer op welke wijze we verder willen gaan met ons bezoekplan, waarbij gemeenteleden bij elkaar op bezoek gaan, om zo de onderlinge band te versterken en om het omzien naar elkaar in de praktijk vorm te geven. Na afloop van de startzondag in september 2018, met als thema ‘Een goed gesprek’ zijn we met deze activiteit begonnen en hebben een tiental ‘koppels’ van gemeenteleden elkaar bezocht.
 
terug