MWD en uw giftenaftrek MWD en uw giftenaftrek
Ons bereikte enkele vragen over de aftrekbaarheid van de giften aan de Missionaire Werkgroep Delfzijl (MWD) omdat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting.
Omdat de kerk en de diaconie als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) worden aangemerkt zijn uw giften aan de kerk en de diaconie aftrekbaar.
In het aangifteprogramma voor de inkomstenbelasting 2020 staat een keuzemenu met fiscaal erkende algemeen nut beogende instellingen. U moet voor toepassing van de giftenaftrek daaruit een keuze maken. Zowel de van de Protestantse Gemeente te Delfzijl als de Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl komen op deze vooraf ingevulde lijst voor.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl staat niet op deze lijst. Deze werkgroep functioneert namelijk onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
Dit houdt in dat u uw gift aan de MWD als zijnde een gift aan de diaconie kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
De registratienummer (RSIN) van de Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl is 824142834.
De Diakenen.

 
terug