Online informatie avond Online informatie avond
Op maandag 15 maart waren op 96 adressen gemeenteleden verbonden via Kerkdienstgemist.nl met de Kruiskerk. Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om bij elkaar te komen. De Kerkenraad vond dat op deze wijze de gemeente geïnformeerd kon worden over een zaken. Dirk Doornbos gaf het verloop weer van de verbouwing die begin 2020 is uitgevoerd in de Kruiskerk. Daarna werd een overzicht gegeven van de financiën. Mede door een strakke planning en de inzet van vrijwilligers (ruim 3000 uren) kon het geheel binnen de Begroting worden uitgevoerd. Zelfs een aantal niet geplande activiteiten zijn ook  uitgevoerd. Ook is begin dit jaar een nieuwe toiletgroep aangelegd in een deel van de garderobe. De hal en zalen van het Anker zijn voorzien van een nieuwe verflaag zodat we, naar we hopen, binnenkort weer bij elkaar kunnen komen en het geheel “officieel” in gebruik kunnen nemen.
De penningmeester van de Kerkrentmeesters, Ties Vos, gaf een toelichting op de Begroting 2021. Mede door diverse oorzaken:
- minder inkomsten door lage rente en
- corona maatregelen, waardoor minder verhuur van de gebouwen,
wordt een groot tekort begroot. Dat baart ons uiteraard zorgen. Binnenkort zal met een werkgroep worden nagedacht over hoe we kerk willen zijn in Delfzijl en hoe dat financieel kan worden ingevuld. Positief was de voorlopige toezeggingen voor Kerkbalans 2021. Die zijn op dit moment hoger dan is begroot.
Gerard Klasens, voorzitter college van Kerkrentmeester, informeerde ons over het voornemen om de Kerk van Uitwierde over te doen aan de St. Groninger Kerken. Op dit moment worden de (financiële) consequenties in kaart gebracht. Mocht dit leiden tot positieve besluitvorming dat zal het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de Kerkenraad en de gemeenteleden.
De penningmeester van de Diaconie, Jacob Reinders gaf een toelichting op de Begroting 2021. De Diaconie streeft er naar inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Er wordt een klein tekort verwacht. Tjerk de Vries gaf, als voorzitter van de Kerkenraad, inzicht in de vacatures die dit jaar ontstaan binnen de Kerkenraad. Ook werd vast medegedeeld dat in 2022 gezocht moet worden naar een penningmeester van de Diaconie en bemensing van de Boekhouding van onze kerk. Voor dat ds. Marja de Jager de avond afsloot werd nog kort ingegaan door de regelingen die er zijn ten aanzien van de Privacy van onze gemeente.
We hopen dat we op deze manier u hebben geïnformeerd.  Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen we dit soort van bijeenkomsten vaker houden.
De presentatie die op deze avond gehouden is, kunt u (als het is gelukt) terug vinden op de website van onze kerk
terug