(Regio)Vespervieringen 2019 – 2020 (Regio)Vespervieringen 2019 – 2020
Vespers in de Regio.
 
Vespers of Avondgebed vindt zijn oorsprong in de Rooms Katholieke en Oosters Orthodoxe Kerk.
De viering vindt plaats rond 17 uur.
Vespers is afgeleid van Vespera, wat avond betekent.
Binnen de diverse kerkgenootschappen worden Vespers gehouden, elk met hun eigen invulling.
Het zijn meditatieve vieringen waarin het Psalmengebed centraal staat. Gezongen of gelezen en ontleent aan de tijd in het Kerkelijk Jaar.
Er is een korte meditatie en soms is er muzikale medewerking van solisten.
 
Mede vanuit de gedachte dat wij als gemeente niet geïsoleerd een op onszelf gericht bestaan leven, hebben wij gekozen voor een regionale opzet en hopen dat ook deze wijze van vieren de regionale ontmoeting zal stimuleren.
 
De werkgroep die de Vespers voorbereidt bestaat uit leden van de Prot. Gemeenten Bierum/Holwierde, Spijk/Losdorp en Delfzijl.
 
Tijd en Plaats van de komende Vespers:
13 oktober in de Stefanuskerk in Holwierde
8 december in de Dorpskerk van Uitwierde. (deze viering gaat in de vorm van Nine Lessons and Carols, een adventsviering volgens de Anglicaanse traditie)
9 februari in de Andreaskerk te Spijk
15 maart in Bierum (Sebastiaankerk of Irenekerk)
 
Tijd: 17.00 uur
 
 
 
terug